Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de online versie

 
 
Hoop is beslist niet hetzelfde als optimisme.
Het is niet de overtuiging dat iets goed zal aflopen,
maar de zekerheid dat iets ertoe doet ongeacht de afloop.
(Vaclav Havel, 1986)

Ieder jaar rond deze tijd moet ik aan deze woorden van Havel denken. Toen ik hoorde van zijn overlijden kwamen ze dus meteen weer op. Ik had een heel ander thema voor deze nieuwsbrief in gedachten, maar ik kan er nu niet omheen om juist deze zinnen als uitgangspunt te nemen, ook al heb ik dat enige jaren geleden al eens gedaan en er vervolgens ook in m'n boek al uitgebreid bij stilgestaan.
 
De woorden van Havel komen uit een tekst met de mooiste en helderste uitleg over hoop die ik ken. Onderaan deze nieuwsbrief tref je een langer fragment aan. In onze opleiding werken we met thematische bijeenkomsten en jaarlijks komt rond deze tijd het thema Hoop aan bod. Het spreekwoord zegt dat hoop doet leven. Hoop doet ook zingen, het is een geweldig startpunt voor zingen. Om allerlei redenen, maar misschien wel vooral om wat Havel hier benadrukt: hoop betekent dat je niet hoeft te weten hoe het afloopt. Je verlangen om te zingen is voldoende, want je verlangen zegt: dit doet er toe, voor mij, nu. Er is muziek in mij, die wil gehoord worden. Ook als ik niet weet waar het toe leidt. Ook als ik niet weet waarheen de muziek mij leidt.
 
Hoop doet zingen. En het mooie is: zingen versterkt de hoop! Waar mensen durven hopen, gaan ze dus zingen. In demonstraties, in tempels, in sportpaleizen. Niet pas als ze zeker zijn van de goede afloop. Nee, ook daarvóór. Om moed te verzamelen, om elkaar moed in te zingen, om verbinding te voelen die de hoop weer kan voeden. Hoop en wanhoop lijken tegengesteld, maar dat is schijn. Je kunt ook zingen met de moed der wanhoop, in de wanhoop zit hartverscheurend mooie muziek. En die brengt je bij je hoop.
 
In dezelfde tekst zegt Havel: je kunt het niet delegeren. Ook dat is een fascinerend zinnetje dat ik graag omarm. Want dat is zo essentieel voor zingen: je kunt het niet delegeren. Wie kan jouw muziek zingen? Wie kan jouw hoop of jouw wanhoop verklanken? Wie kan namens jou ademen? In de adem gebeurt het namelijk. Adem maar eens diep in, misschien brengt de adem je meteen bij wat er aan hoop én aan wanhoop in je leeft. Word stil. Neem de stilte mee in je uitademing, want de hoop leeft op van stilte. Hoop leeft op van vragen, van mysterie, niet van antwoorden. Adem weer in, nog dieper naar binnen. En als je dan gaat zingen, als je uitademt en geluid maakt bekommer je er dan niet om of het mooi is, voel alleen dat het leeft, dat het waar is. En weet dat je eindeloos veel herkansingen krijgt. Zolang als je ademt.
 
We beleven deze week weer de donkerste dagen van het jaar. Als alles duister is ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft , hoe vaak hebben we het al gezongen tijdens Het Lied van de Ziel, hoe vaak zullen we het nog zingen? Het behoort zonder twijfel tot de meest geliefde liederen van onze recente cd. Niet omdat het zo vrolijk is, er is al menig traantje bij weggepinkt. Wel omdat het ons telkenmale brengt bij hoop.
 
Ik wens je toe dat deze tijd je dicht mag brengen bij wat Havel ons wilde zeggen.
 
Jan Kortie
 
 
Het Lied van de Ziel op 23 december is uitverkocht.
 
De kersteditie van Het Lied van de Ziel wordt traditiegetrouw erg goed bezocht, maar dit jaar breken we toch een record. Maar liefst 450 mensen zullen aanwezig zijn a.s. vrijdag in De Duif. (En niet de Posthoornkerk, zoals eerder het plan was.)
 
Kaarten voor volgend jaar zijn al online te koop, net als het Trouwe Zielen abonnement, waarmee je 30% korting hebt op de toegang (met uitzonder van Goede Vrijdag.)
De data voor volgend jaar vind je op onze website. 
  
 
Jan Kortie elders is het land
 
Voor begin 2012 staan een aantal activiteiten o.l.v. Jan Kortie gepland:
 
2 en 3 maart in Vught
 
 
Mantra-avond en een dagworkshop stembevrijding bij de Beweging van Barmhartigheid. Nadere informatie over invulling, prijzen ed. volgt in januari.
 
24 en 25 maart in Assen
 
 
Dagworkshop stembevrijding en mantra-ochtend bij het ICO. Nadere informatie over invulling, prijzen ed. volgt in januari.
 
13 april Holten 
 
Mantra-avond georganiseerd door de Holten Groep, meer informatie vind je op onze site.
 
 
Onze langere programma's: Michelangelo en Voluit Vrouw
 
Een eenmalige workshop biedt je een goede mogelijkheid om kennis te maken met stembevrijding, maar voor wie meer de diepte in wil gaan hebben we ook langere programma's:
 
Workshopserie Voluit Vrouw
Tijdens vier vrijdagen (10.00-17.00 uur), verspreid over januari, februari en maart, leidt Sarah Jens een vaste groep van 10 vrouwen met wie je binnen een veilige context steeds een stap kunt zetten in het vrij maken van je eigen geluid en daarmee van wie jij ten diepste bent. Op 20 januari start de volgende serie.
Voor meer informatie klik hier.
 
Leergang Michelangelo
Michelangelo is een intensieve zangleergang o.l.v. Marjo Brenters, waarin het gaat over de stappen die jij kunt maken om je stem te bevrijden en om zo meer en meer tot bloei te komen in je zingen. De groep komt zeven maal bijeen in de periode, steeds op vrijdagen van 11.00 - 17.00 uur.
Meer informatie vind je op onze website of in de folder die je kunt aanvragen via info@jankortie.nl
  
 
Leven van Muziek, workshops voor muziekprofessionals
 
Het is fantastisch als je zoveel talent heb dat je musicus kunt zijn. En het is reuze lastig om dan in de uitoefening van dat vak te blijven vertrouwen op je talent terwijl je voortdurend ook tegen je tekortkomingen aanloopt en daar soms zelfs op wordt afgerekend. Over dat spanningsveld gaat Leven van Muziek.
 
Nieuwe data
Eendaagse workshop: donderdag 29 maart 2012
De serie van 3 ochtenden: 13 februari, 12 maart en 4 april 2012.
Voor meer informatie over deze workshops o.l.v. Jan Kortie: klik hier. Aanmelden kan via info@jankortie.nl.
 
  
Tekst Vaclav Havel
 
‘Diep in onszelf dragen wij hoop. Is ze niet daar dan is ze nergens.
Hoop is een kwaliteit van de ziel en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt.
Je kunt dat aan niemand delegeren.
Hoop is niet voorspellen of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest, een gerichtheid van het hart.
Hoop in deze diepe en krachtige betekenis is niet hetzelfde als vreugde omdat het goed gaat of bereidheid om je in te zetten voor wat op succes afstevent.
Hoop is het vermogen om ergens voor te werken omdat het goed is, niet omdat het kans van slagen heeft.
Hoop is beslist niet hetzelfde als optimisme.
Het is niet de overtuiging dat iets goed zal aflopen, maar de zekerheid dat iets ertoe doet ongeacht de afloop.
Het is hoop, meer dan wat dan ook, die ons de kracht geeft om te leven en voortdurend nieuwe dingen uit te proberen, zelfs in omstandigheden die hopeloos lijken.'
 
(Uit: Disturbing the peace, 1986)
   
Te koop in onze webwinkel
 
* Noyana, cd met boekje [meer informatie en inhoud cd]
* Boek Jan Kortie - Jouw ziel wil zingen, over de vreugde van stembevrijding [meer informatie]
* CD van Het Lied van de Ziel [een impressie]
* Muziekboekje van Het Lied van de Ziel
 
Kantoor Jan Kortie gesloten in kerstvakantie
Van 24 december t/m 8 januari is kantoor Jan Kortie gesloten. Er zullen in die periode geen webwinkelbestellingen worden verzonden.
 
 
Agenda
 
Alle actuele data vind je in de agenda op onze website.
 
 

Tsjechische duisternis
Wie durft een licht te zijn?
Hoop inspireert, maar klinkt soms
Dissident

Zing dus jouw eigenste
Ondelegeerbare
Lied dat al woont in de mens
Die jij bent