Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier

Er zijn twee dingen die niets hoeven te betekenen: muziek en gelach.
                                            Immanuel Kant 
 
 
Nee, ik ben geen kenner van het oeuvre van Kant. Bovenstaande uitspraak van hem werd in een interview aangehaald door de componist John Cage. Die daar zelf breed en innemend bij lachte. En ter verduidelijking erbij zei: muziek en gelach hoeven niets te betekenen om ons toch een diep plezier te verschaffen.
 
Dat is potentieel een bevrijdende gedachte. We mogen dus muziek maken puur om het genoegen daarvan. We mogen ook lachen, puur om het genoegen daarvan. En ander doel hoeft er niet te zijn. We hoeven er niets mee te bereiken of te bewijzen. Deze nieuwsbrief is een pleidooi voor zinloos zingen, zinloos musiceren, zinloos lachen. Zinloos genieten ook. Jezelf overgeven aan dat wat er in jou is, dat ook ten volle te beleven. Niet omdat dat zin heeft, maar uitsluitend omdat het er is. En paradoxaal genoeg: iets zinvollers bestaat er eigenlijk niet.
 
De betekenis van muziek, van zingen zit net als bij lachen in de beleving ervan. Iedere beschouwing daarover kan wel interessant zijn, maar voegt niets meer toe aan de onmiddellijkheid van de beleving. Dat lijkt mogelijk een open deur, maar dat is het in de praktijk doorgaans niet. Want ongemerkt plaatsen we van alles tussen onszelf en de directe beleving van ons zingen.
 
Voorbeeld. Er is van alles in deze wereld om ons heen waar we bang van kunnen worden. Er is van alles waar we verdrietig van kunnen worden. Van alles waar we boos van kunnen worden. Waar we blij van kunnen worden. Van alles waar we dankbaarheid over kunnen voelen. Het is nog niet zo gemakkelijk om die gevoelens er gewoon te laten zijn zonder er iets van te vinden, zonder ze te gaan duiden, er betekenis aan te willen geven. En het punt is nu: in de duiding, in de betekenis zit geen muziek. Maar in het gevoel zelf wel.
 
Er zit wel muziek in pijn. Er zit ook muziek in vreugde. Er zit muziek in boosheid. Er zit muziek in pure dankbaarheid. En voor dat alles is je stem de toegangspoort n het uitdrukkingsmiddel bij uitstek. Om die poort, dat middel optimaal te gebruiken moeten we wegblijven bij de beschouwing. Het gaat er voor onze muziek niet om waarom we boos zijn of verdrietig. Heb je pijn? Laat je stem de pijn verklanken, net zo lang als je de moed kunt vinden om dat te doen. Ben je blij? Jubel, ook als je niet weet waarom. Lach je volle lach, huil je volle pijn, en laat je lachen en je huilen gezang worden. Niet om iets op te lossen, niet om iets te bereiken. Alleen om het te laten leven, om het te beleven. De betekenis van muziek is muziek.
 
De betekenis van lachen is lachen.
De betekenis van zingen is zingen.
Dat is ook waar als het om bijvoorbeeld mantrazingen gaat. Dat is natuurlijk een heel betekenisvol soort van zingen, de teksten doen er toe. Komt de wereldvrede door mantrazingen dichterbij? Ja, dat denk ik wel. Komt verlichting daardoor dichterbij? Ja, dat denk ik wel. En toch pleit ik ervoor om het niet om die reden te doen. Want bijna ongemerkt sluipt er dan ernst in. En dat helpt echt niets. Laten we het alleen doen omdat we het willen, omdat het verlangen in ons is. Zinloos, heerlijk zinloos.
 
Ik wens je een blijmoedige en verder zinloze zomer. Die je desgewenst nog bij ons zingend kunt inluiden. Je bent van harte welkom.
 
Jan Kortie
 
PS Het boek Jouw ziel wil zingen is momenteel in herdruk, de derde druk komt er aan. Dus in veel winkels is het tijdelijk niet meer verkrijgbaar. Maar in onze webwinkel nog wel! Ik durf het aan te bevelen als je voor de zomermaanden nog wat zinloze lectuur zoekt. Goeie kans dat je ervan gaat zingen. En op zn tijd lachen.  
 
Het Lied van de Ziel

Vrijdag aanstaande 24 juni is de laatste mantra-avond voor de zomer. Er is nog beperkt plaats, dus wacht niet langer met reserveren als je wilt komen.

Na de zomer
In onze vorige nieuwsbrief hebben we de data voor het najaar gemeld. Je kunt daarvoor nu online reserveren via onze website. 

Entreeprijzen
Inmiddels staat de verhoging van het BTW-tarief van 6 naar 19% vast. Daarnaast zijn de afgelopen jaren ook andere kosten gestegen. We hebben onze prijzen voor de mantra avonden daarom aangepast: een entreekaart kost na de zomer 17,50, jongeren tot 25 jaar en Stadspashouders krijgen 30% korting en betalen 12,25. Het abonnement (voor alle 5 de data komend najaar) komt op 58,50.
Wil je bestellen?
Klik hier
 
Nieuwe CD
De in het voorjaar opgenomen tweede cd zal verschijnen in oktober of november. 

Nieuwe data eendaagse workshops stembevrijding
 
Bij de workshops die nog vr de zomervakantie plaatsvinden, is er nog een waar plaatsen beschikbaar zijn: 
 
 
Na de zomervakantie hebben we de volgende workshops gepland:
 
* woensdag 7 september - Workshop Naar Binnen en Naar Buiten
* maandag 26 september - Workshop Naar Binnen en Naar Buiten
* vrijdag 30 september - Workshop Vrouwen, Lijf en Stem 
 
Binnenkort volgen er nog meer data voor workshops op onze site.
 
Aanmelden kan via info@jankortie.nl. 
 
Workshops voor muziekprofessionals Leven van Muziek
 
We hebben weer nieuwe data gepland voor zowel een eendaagse workshop Leven van Muziek, als voor een workshopserie van 3 ochtenden:
 
* maandag 19 september 2011 - eendaagse workshop Leven van Muziek
* dinsdagochtenden 4 + 25 oktober en 15 november - workshopserie Leven van Muziek
 
Meer informatie over deze workshops vind je onze website: klik hier. Aanmelden kan via info@jankortie.nl.
 
Langere programma's
 
Een eenmalige workshop biedt je een goede mogelijkheid om kennis te maken met stembevrijding, maar voor wie wat meer de diepte in wil gaan hebben we ook langere programma's.
 
Leergang Michelangelo
Michelangelo is een intensieve zangleergang o.l.v. Marjo Brenters, waarin het gaat over de stappen die jij kunt maken om je stem te bevrijden en om zo meer en meer tot bloei te komen in je zingen. De groep komt zeven maal bijeen in de periode september-januari, steeds op vrijdagen van 11.00 - 17.00 uur. Meer informatie: klik hier.
De folder over deze leergang kun je aanvragen via info@jankortie.nl of bel 020-6246404.
 
Workshopserie Voluit Vrouw
Of wij onze stem in al zijn volheid geven, hangt nauw samen met hoe we aanwezig zijn in ons lichaam en met name in ons bekkengebied. Tijdens vier vrijdagen (10.00-17.00 uur), verspreid over drie maanden, leidt Sarah Jens een vaste groep van 10 vrouwen met wie je binnen een veilige context steeds een stap kunt zetten in het vrij maken van je eigen geluid en daarmee van wie jij ten diepst bent. Meer informatie vind je op onze website.
 
Aanmelden voor deze programma's kan via info@jankortie.nl.
 
Te koop in onze webwinkel
 
* Boek Jan Kortie - Jouw ziel wil zingen Over de vreugde van stembevrijding - meer informatie
* Cd van Het Lied van de Ziel - Van Ohm en Amen - een korte impressie
* Muziekboekje van Het Lied van de Ziel 
 
Agenda
 
Alle actuele data vind je in de agenda op onze website.
 
 
Zinloze nieuwsbrief, zeg
Zonder betekenis
Heeft schrijver dezes
Van zingen verstand?
 
Dit soort vrijblijvende
filosofielerij
Dient dus geen doel, nee het
 Raakt wal noch Kant