Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier
Ik heb lang genoeg voorzichtige planning geprobeerd.
Van nu af aan zal ik gek zijn.
(Rumi)
 
 
Een paar weken geleden bracht mijn werk me bij een groep managers die een jaarprogramma over leiderschap volgen. Het was hun eerste bijeenkomst en ieder werd gevraagd zich voor te stellen met een levensmotto. Bij één van hen was dat: doe maar gewoon dan doe je gek genoeg. Dat zinnetje heb ik al vaak gehoord en iedere keer krimpt er in mij iets samen als ik het hoor. Doorgaans heeft het een lading van: hou je in, val niet teveel op. Conformeer je aan hoe de meeste mensen doen, anders vinden we je gek.
 
Tijdens diezelfde bijeenkomst sprak ook Marja de Vries, schrijfster van het boek De hele olifant in beeld. In dat aanbevelenswaardige boek beschrijft ze een aantal universele wetmatigheden zoals die in tal van religieuze en spirituele tradities kunnen worden gevonden, en meer en meer door wetenschappelijke bevindingen worden geschraagd. Ik zal hier geen poging doen dat boek samen te vatten, ik ben trouwens nog maar halverwege. Maar ik licht er graag één wetmatigheid uit die direct verbonden is met zingen, met muziek, namelijk deze: alles wat bestaat heeft een eigen uniek trillingspatroon.
 
Alles wat bestaat is in beweging, is in trilling. Nada Brahma zingen we vaak tijdens Het Lied van de Ziel. Dat is Sanskriet en betekent precies dat: alles is trilling. Ik denk daar altijd bij: alles is muziek. We zijn zelf in trilling, iedere cel in ons is in trilling, iedere cel is muziek. En de specifieke trilling die ik ben wijkt af van de specifieke trilling die jij bent. Mijn lijf, mijn stem, mijn zingen wijkt dus af. Dat verklaart waarschijnlijk mijn kramp bij: doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Hoe moet ik dat in godsnaam doen? Ik kan niet doen zoals jij, ik kan ook niet zingen zoals jij, ik kan mij per definitie niet met succes conformeren aan anderen, want mijn trilling is een andere dan die van alle anderen. Ik kan eindeloos proberen om mezelf aan te passen, en net als iedereen heb ik dat op tal van manieren geprobeerd. Maar het wringt, het werkt niet. Want ik ben het niet.
 
Maar ik heb wel een uitweg gevonden om toch dat zinnetje te kunnen onderschrijven, en die wil ik je graag als suggestie meegeven. Het zinnetje bevat namelijk (onbedoeld?) een diepe waarheid. Want als wij allemaal een verschillende trillingsfrequentie hebben dan is precies dát kennelijk gewoon. Het is de gewoonste zaak van de wereld om af te wijken van al het andere. Ik wijk af en jij ook. We vertonen beiden afwijkend gedrag, en dat is gewoon. Het is dus goed te begrijpen dat we elkaar een beetje gek vinden. We zijn een beetje gek, en ook dat is gewoon. We hebben daar overigens geen enkele keus in. Al oefen ik tot ik een ons weeg, ik zal nooit jouw stem krijgen, nooit jouw unieke trillingspatroon worden. Als ik doe wat voor mij gewoon is zal dat onvermijdelijk gek zijn.
 
Daar komt het citaat van Rumi van pas. Het betreft hier de laatste twee regels van een langer gedicht. Rumi wil ons voortdurend bemoedigen om onze eigenheid te leven, ons eigen lied te zingen. Voorzichtigheid is daarbij lang niet altijd behulpzaam, en planning evenmin. De moed om af te wijken en desnoods voor gek te worden versleten is dat wel. Dit is geen pleidooi voor freaking out, en al helemaal niet voor liefdeloze ongeïnteresseerdheid. Dit is een pleidooi voor het ter harte nemen van jouw oprechte ingevingen, om op jouw geheel eigen wijze je liefde en schoonheid in de wereld te brengen.
Het universele verhaal is veelomvattender en gecompliceerder dan ik hier kan beschrijven, het is trouwens ook gecompliceerder dan ik kan begrijpen. Lees het boek van Marja de Vries en je begrijpt er iets meer van. Zing en je voelt dat het waar is: er zingt niemand zoals jij.
 
En zoals jij zingt, zo ben je welkom bij onze activiteiten. En wel van harte.
 
Jan Kortie
 
 
Het Lied van de Ziel op 20 mei a.s. is uitverkocht
 
Wil je voor de zomer nog een keer komen, dan kan dat op vrijdag 24 juni a.s. [Reserveren: klik hier]
 
Na de zomer
Ziehier de data voor de tweede helft van dit jaar:
 
* 9 september
* 7 oktober
* 4 november
* 25 november
* 23 december.
 
De inschrijving daarvoor start in de loop van de maand juni.
 
Extra datum Workshop Naar Binnen en Naar Buiten
 
Omdat alle workshops vóór de zomer al volgeboekt zijn hebben we een extra datum ingepland: maandag 27 juni 2011. Aanmelden kan via info@jankortie.nl of bel 020-6246404.
 
Jan Kortie het land in (en uit)
 
Op vrijdag 17 juni leidt Jan Kortie een mantra-avond Het Lied van de Ziel in Zenderen in Twente. Meer informatie en aanmelden via Babette Duns, bel 074-376 6419 of e-mail babetteduns@home.nl
 
Na de zomer volgen er workshops en mantra-avonden in o.a.
Gent (B.) op 21 oktober
Groningen op 18 november
Den Haag op 9 december
Assen op 24 en 25 maart 2012. 
 
Nadere informatie over deze activiteiten volgt.
 
Langere programma's

Een eenmalige workshop biedt je een goede mogelijkheid om kennis te maken met stembevrijding, maar voor wie wat meer de diepte in wil gaan hebben we ook langere programma's.

Leergang Michelangelo
Michelangelo is een intensieve zangleergang o.l.v. Marjo Brenters, waarin het gaat om jouw persoonlijke leerweg, over de stappen die jij kunt maken om je stem te bevrijden en om zo meer en meer tot bloei te komen in je zingen. De groep komt zeven maal bijeen in de periode september-januari, steeds op vrijdagen van 11.00 - 17.00 uur. De folder hiervan verschijnt eind mei, je kunt 'm aanvragen via info@jankortie.nl of bel 020-6246404.
 
Workshopserie Voluit Vrouw
Of wij onze stem in al zijn volheid geven, hangt nauw samen met hoe we aanwezig zijn in ons lichaam en met name in ons bekkengebied. Tijdens vier vrijdagen (10.00-17.00 uur), verspreid over drie maanden, leidt Sarah Jens een vaste groep van 10 vrouwen met wie je binnen een veilige context steeds een stap kunt zetten in het vrij maken van je eigen geluid en daarmee van wie jij ten diepst bent. Meer informatie vind je op onze website. Aanmelden kan via info@jankortie.nl.
 
Te koop in onze webwinkel:
 
* Boek Jan Kortie - Jouw ziel wil zingen Over de vreugde van stembevrijding - meer informatie
* Cd van Het Lied van de Ziel - Van Ohm en Amen - een korte impressie
* Muziekboekje van Het Lied van de Ziel
 
Agenda
 
Alle actuele data vind je in de agenda op onze website.


 
Weg met voorzichtigheid!
Weg conformeringsdwang!
Ieder zijn lied, zijn verhaal
Elk zijn toon
 
Dankzij het kosmische
Trillingsfrequentieplan
Ben ik dus gek
En dat is heel gewoon