Als je de nieuwsbrief niet goed kunt lezen, of als de opmaak ontbreekt, klik dan hier.

Hartelijk excuus.
Gisteren heb je deze nieuwsbrief ook gekregen, maar bijna al die handige 'link-jes' die het geheel wat toegankelijker moesten maken werkten helemaal niet zoals de bedoeling was. Verscheen er ineens een login-scherm waar een wachtwoord gevraagd werd. Heel verwarrend. Nu werken ze wel goed. Hoop ik. Zo niet dan zit er niets anders op dan zelf handmatig naar beneden 'scrollen' om het betreffende kader op te zoeken.

-------------------------------------------

Het hart van de muziek kun je niet op papier zetten.
Pablo Casals
 

Hartelijke groet.
Hartelijk gefeliciteerd.
Van harte gecondoleerd.
Hartelijk dank.
Het is je van harte gegund.
Van harte aanbevolen.
 
Hartelijk welkom, lezer van deze nieuwsbrief, waarin de meest bezongen spier van het menselijk lichaam centraal staat: het hart. De afgelopen weken heb ik het boek "Eindeloos bewustzijn" gelezen van Pim van Lommel. Hij is cardioloog, zijn boek gaat dus ook over het hart, maar nog veel meer gaat het over het menselijk bewustzijn. Nieuwsgierig geworden door verhalen van patiënten heeft Van Lommel grondig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar bijna-dood ervaringen. Hij komt tot deze slotsom: ons bewustzijn kent geen einde, en trouwens ook geen begin. Voor een medicus is dat een nogal controversiële stellingname. De westerse medische wetenschap gaat helemaal uit van de, overigens onbewezen, veronderstelling dat ons bewustzijn zetelt in de hersenen. Daarmee zou het dus eindig zijn, in tijd en ruimte. Die levensvisie gaat ervan uit dat de materiële werkelijkheid de enige werkelijkheid is, en het vergt van een wetenschapper een open mind en soms ook moed om zich daarvan los te maken. Zelfs in de muziekwetenschap, die toch gaat over iets wat zich op een hoog niveau van 'geestelijkheid' afspeelt, is deze puur materiële benadering heel gewoon. Alles wat vorm heeft is natuurlijk voor een wetenschapper veel toegankelijker dan dat wat vormloos is. Een muziekstuk met noten, structuur, harmonie, ritme, toonsoorten, techniek, dat alles is te onderzoeken, te vergelijken. Maar daarmee blijft het essentiële buiten beeld. Muziek manifesteert zich dan wel in vorm, maar ja, het is wezenlijk veel meer dan dat. En zo is het ook met leven.
 
Een hartspecialist die, op wetenschappelijke gronden, een lans breekt voor het verbreden van onze kijk op het leven (en de dood), ja, dat is inspirerend. Een man naar mijn hart. Het is overigens geen makkelijk boek, behalve wellicht voor mensen die kwantumfysica diepgaand begrijpen, maar daar behoor ik niet toe. Helemaal op het eind van het boek aangekomen, in de epiloog, om precies te zijn in de voorlaatste regel ervan valt voor het laatst het woord 'hart', en op een opmerkelijke manier. Bijna terloops pleit Van Lommel er hier voor om 'met ons hart te leren luisteren'. Dat trof mij enorm. Ons hart kan veel meer dan kloppen en bloed rondpompen. Het kan zich dingen herinneren bijvoorbeeld, zo blijkt ook in het boek. Het kan, als we onze taal mogen geloven, groeten, feliciteren, condoleren, danken, gunnen, aanbevelen. En het kan luisteren. Onze oren kunnen horen, maar ons hart kan luisteren. Ons hart kan het ware van het onware onderscheiden, ons hart kan de ontroering horen in het lied van een ander, ons hart kan bewogen worden. Ons hart kan de parel horen in het zingen van de ander, ook te midden van onhandigheid of spanning of trucjes of een overdaad aan variatie.
 
Ons hart kan dus de muziek horen. Onze oren horen de virtuositeit en de gebrekkigheid. Ons hart hoort het wonder. Onze oren horen wat er buiten ons gebeurt. Ons hart hoort van binnen. Daarmee komt de muziek ook binnen. Zo horen we dat wat Pablo Casals, de Catalaanse cellist en dirigent, heel treffend benoemt als 'het hart van de muziek'. En zoals het voor medici niet vanzelfsprekend is om uit het traditionele denken over bewustzijn te stappen, zo is het voor musici helemaal niet makkelijk om het houvast van de buitenkant, de noten, de bladmuziek, de techniek, ja zelfs de hoorbare klank te overstijgen en steeds te blijven weten dat die allemaal wel belangrijk zijn, maar dat ze niet het hart van de muziek vormen. Want dat zit van binnen. In ons eindeloze bewustzijn.
 
Pleit ik nu voor het afschaffen van bladmuziek? Nee, hoor. Sterker nog: ik kondig met vreugde aan: een muziekboekje! Met jawel, bladmuziek, akkoorden, teksten. Je vindt er de muziek van al onze 'eigen' mantra's. Dus van de liederen die op de cd van Het Lied van de Ziel staan, en ook nog een paar recentere composities. En een tweetal toegiften. In de hoop dat je daar plezier van hebt, thuis spelend en zingend. Zodat het hart van de muziek hoorbaar wordt, want dat zul je in het boekje niet kunnen vinden.

Vrijdag gaan we ze weer zingen, een aantal van deze mantra's. Als je het boekje vooraf al zou willen hebben kan dat, deze keer verkopen we ze juist ook aan het begin van de avond.
 
Je bent van harte welkom. Maar dat had je al vermoed. 
 
Jan Kortie
Josine Crolla (secretariaat)

Hieronder vind je een aantal kaders met meer informatie over onze komende activiteiten. Door in de agenda op jouw keuze te klikken ga je direct naar het gewenste kader. 
 

 
 
Tenslotte
Een vrolijke noot
 

Het Lied van de Ziel

We zingen eenstemmige en eenvoudig meerstemmige mantra’s en andere mooie, gewijde melodieën uit zeer diverse religieuze en spirituele richtingen, in allerlei talen, veelal met pianobegeleiding. Tussen het zingen door zijn we stil, de afwisseling van stilte en gezang doet beide nog meer tot hun recht komen.

Doorgaans ongeveer eens in de 4 weken, op vrijdagavond, van stipt 20.00 tot 22.00 uur. Er is geen pauze. Vanwege de te verwachten drukte is het raadzaam bijtijds te komen, de kerk gaat open om 19.15 uur. Er is tot 19.45 uur koffie en thee te verkrijgen, daarna neemt iedereen plaats en wordt het stil. Na afloop gaat de bar weer open.

Locatie: de Amstelkerk, Amstelveld 10 in Amsterdam, vlakbij de Utrechtsestraat. De ingang ligt overigens aan de Reguliersgracht. Vanaf Amsterdam CS te bereiken met tram 4, halte Prinsengracht.
 
Data: de vrijdagen 5 maart, 2 april (Goede Vrijdag, start 19.30 uur), 23 april, 28 mei & 25 juni.

Kosten: de entreeprijs bedraagt € 15,- per keer  of € 10,50 voor jongeren en Stadspashouders.  
Als je je niet het hele bedrag kunt permitteren en toch graag mee wil doen, dan mag je ook een envelop meebrengen waar je in stopt wat voor jou wel haalbaar is. Dat kan op de avond zelf aan de kassa (mits er nog plaatsen zijn) en ook na afloop voor volgende avonden.

Reserveren: entreekaarten kun je online kopen via onze website. Rechts op de site, onder onze adresgegevens, vind je daarvoor de link 'Aanmelden Lied van de Ziel'.
Kaarten (maar geen kortingskaarten) zijn eveneens te koop bij de balie van Amsterdams Uitburo aan het Leidseplein in Amsterdam. Het Uitburo rekent hiervoor €2,- extra.

Het is niet mogelijk om per e-mail of telefoon te reserveren.

Het Lied van de Ziel - de cd  

Een l
ive-registratie van Het Lied van de Ziel. Voor een korte impressie klik hier.

De normale verkoopprijs van deze cd is € 14,95, maar bezoekers van de mantra-avonden krijgen korting: je kunt de cd na afloop kopen voor € 12,50. De kassa is open tot 22.30 uur en het is heel fijn als je gepast betaalt. Let op: er is geen mogelijkheid om te pinnen.

Bestelinformatie
Je kunt de cd bij ons bestellen door € 16,90 (cd € 14,95 + € 1,95 verzendkosten) over te maken op reknr. 78.14.75.651 (Triodosbank) t.n.v. Jan Kortie Muziekprodukties te Amsterdam, o.v.v. "Bestelling cd" en je naam. Stuur ook een e-mail naar info@jankortie.nl met in het onderwerp “Bestelling cd” en in de mail je naam en adresgegevens.
Na ontvangst van je betaling zullen wij je de cd toezenden.

Het Lied van de Ziel - het muziekboekje

In dit boekje vind je de teksten en de muziek van diverse mantra's die we zingen tijdens Het Lied van de Ziel en van 10 nummers die op onze cd staan.
 
De prijs voor dit boekje is € 7,-. Je kunt het boekje kopen na afloop van de mantra-avond of bij ons bestellen.
 
Bestelinformatie
Je kunt het boekje bestellen door € 8,95 (boekje € 7,- +  € 1,95 verzendkosten) over te maken op reknr. 78.14.75.651 (Triodosbank) t.n.v. Jan Kortie Muziekprodukties te Amsterdam, o.v.v. "Bestelling boekje" en je naam. Maak je bestelling af door een mail met in het onderwerp "Bestelling boekje" en in de mail je naam en adresgegevens te sturen naar info@jankortie.nl.
Na ontvangst van betaling zullen wij je het boekje toezenden. 
 
Muziekboekje én cd samen bestellen?
Als je de cd samen met het muziekboekje bestelt betaal je maar 1x verzendkosten: maak dan € 23,90 over en vermeld 'Bestelling cd en boekje'. Zet dit ook in je mail aan ons, waarin je je adresgegevens vermeld.

Lijf en Stem

Wanneer je wil zingen is het prettig als je goed in contact bent met je lijf. Daarom bieden we de gelegenheid om voorafgaand aan Het Lied van de Ziel een uur bezig te zijn met lichaam en stem. Je bent daar overigens ook welkom wanneer je niet aan Het Lied van de Ziel mee doet.

Lijf en Stem speelt zich af in een bovenruimte van de Amstelkerk, o.l.v. Jan Hendrik Veenkamp, van 18.30-19.30 uur. Je bent welkom vanaf 18.15 uur. De prijs bedraagt € 10,-.
Er is plaats voor maximaal 18 mensen, aanmelden is dus nodig. Dit kan via
info@jankortie.nl of bel 020-6246404. Je ontvangt van ons een bevestiging.

Naar Binnen en Naar Buiten

Een intensieve eendaagse workshop stembevrijding onder leiding van Sarah Jens. In een kleinere groep (max. 12 deelnemers) werken we aan de ontwikkeling van je stem, je zingen, je muziek. Daarbij wordt vooral geïmproviseerd, op een manier waarop dat voor iedereen toegankelijk is.

De workshop duurt van 10.00 tot 17.00 uur. In de ochtend werkt Sarah met de groep aan de fysieke aspecten van het zingen. Na de lunchpauze, die ieder op eigen gelegenheid doorbrengt, krijg je de kans om, al dan niet met pianobegeleiding, jouw eigen lied van dat moment te zingen. Hoe klink jij vandaag? Durf je jezelf te laten horen?

De eerstvolgende data: vrijdag 5 maart, woensdag 14 april en maandag 17 mei. De prijs bedraagt € 95,-. Aanmelden kan via
info@jankortie.nl of bel 020-6246404.

Leven van Muziek: een dag voor muziekprofessionals

Wie van muziek z'n werk maakt is een gepassioneerd, en dus ook een kwetsbaar en sensitief mens. Je houdt van muziek, wordt er door geraakt. Je wilt verder komen, nog mooiere muziek maken. Je wilt je liefde voor muziek op anderen overbrengen. Maar ja, er komt ook druk. Er is competitie, beoordeling, verwachting. En er moet brood op de plank komen. Je gaat je best doen, je wil niet falen. De spanning gaat je mogelijk in de weg zitten. Hoe kun je dan vrijuit muziek maken? Als je ook nog moet leven van je muziek is het lang niet eenvoudig om je muziek echt te laten leven.
Deze dag gaat over het leven van jouw muziek. Die is erbij gebaat als de nadruk niet ligt op tekortkomingen die moeten worden weggewerkt. De focus zal dus liggen op jouw overvloed, de onuitputtelijke bron van muziek die jij bij je draagt, die jij bent. Deze workshop gaat over muziek maken met hart en ziel. We gaan veel zingen, maar je bent ook welkom met je instrument. Al improviserend maken we een ontdekkingsreis langs jouw bezieling.

Deze intensieve eendaagse workshop onder leiding van Jan Kortie vindt plaats in Amsterdam op dinsdag 9 maart van 10.00 tot 16.00 uur, onderbroken door een lunchpauze. De prijs bedraagt € 95,-. 
Aanmelden kan via
info@jankortie.nl of bel 020-6246404.
 
Vrouwen, Lijf en Stem

Of wij onze stem in al zijn volheid geven, hangt nauw samen met hoe wij aanwezig zijn in ons lijf en met name in ons bekkengebied. In deze workshop, onder leiding van Sarah Jens, leer je via fysieke oefeningen en stemgebruik bewustzijn te krijgen over hoe jij in contact bent met je lijf en met je sexuele energie. Waar er gemak voelbaar is, waar vitaliteit en ook waar jouw ongemak huist. In al die schakeringen maak je geluid en geef je jouw stem. We komen hierin je stevigheid, je kwetsbaarheid, je vertrouwen, je levendigheid, je pijn tegen. Daar ruimte aan geven en hoorbaar laten worden van wat zich aandient brengt je dicht bij wie jij bent, maakt je vitaal en geeft veel meer diepte aan je stem.

Deze workshop voor vrouwen vindt plaats in Amsterdam en duurt van 10.00-17.00 uur. De lunch brengt ieder op eigen gelegenheid door. De prijs bedraagt € 95,-.

De eerstvolgende data: vrijdag 12 maart en vrijdag 28 mei 2010.
Je kunt je aanmelden via
info@jankortie.nl of bel 020-6246404.

Stembevrijder worden? 

Na de zomer gaan we van start met onze opleiding tot stembevrijder 'Ode an die Freude' en het Basisjaar daarvoor. Voor geïnteresseerden organiseren wij op 12 april 2010 een oriëntatiemiddag in Amsterdam. Je kunt je hiervoor aanmelden via
info@jankortie.nl of bel 020 - 6246404.
 
De nieuwe folders zijn vanaf half maart beschikbaar. Je kunt deze nu al aanvragen via info@jankortie.nl.

Mijn stem en ik - Workshop stembevrijding voor jongeren op zaterdag 17 april

Speciaal voor jongeren van 17 tot 25 jaar organiseren we een middag om onder leiding van Jan Kortie en Sarah Jens kennis te maken met stembevrijding. Kun jij eigenlijk heel mooi zingen, maar lukt dat niet als er mensen luisteren? Of denk je juist dat je niet kunt zingen maar wil je het eigenlijk toch? Wij denken dat iedereen kan zingen en zelfs zo mooi dat het anderen ervan genieten als ze het horen. Wil je daar wel eens mee kennis maken? Dan ben je welkom op deze middag. Als er veel deelnemers zijn dan gaan we een deel van de middag opsplitsen in kleinere groepen. 

De workshop vindt plaats in Amsterdam op zaterdag 17 april en duurt van 14.00 tot 17.00 uur. De prijs bedraagt € 15,-. Aanmelden kan via
info@jankortie.nl of bel 020-6246404. Je krijgt dan een bevestiging waarin je ook informatie aantreft over de locatie.


Kun jij niet zingen en
Lees je geen bladmuziek?
Houd je je mond liever
En plein public?
 
Volgens de hoopvolle
Cardiologica
Heb jij een Eindeloos
Hart voor Muziek!