Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de online versie 
  
 
Om mani padme hum
Nico van Suchtelen
Peinsde: "Het Leven
Is Eeuwige Les"
 
Heel de dag schrijf ik met
Transcendentaalgevoel
 Maar ik schrijf 's avonds met
's
                     Drs. P


Begin jaren zeventig zag ik Drs. P voor het eerst optreden, in Tilburg, waar ik toen economie studeerde. Ik was meteen verkocht. Ik genoot van zijn taalgevoel, zijn muzikaliteit, zijn virtuositeit in het combineren van die twee, en al die andere aspecten van zijn werk die de afgelopen dagen in de pers terecht al breed zijn uitgemeten. Maar wat mij waarschijnlijk nog het meest trof was zijn volstrekte eigenheid en de onbekommerde manier waarop hij zelf openlijk genoot van wat hij deed. Hij schreef graag, hij musiceerde graag, zijn eigen zingen noemde hij steevast 'kwinkeleren'. Taal en muziek bezorgden hem grote vreugde, zijn eigen getalenteerdheid bezorgde hem ook grote vreugde, en die vreugde deelde hij ruimhartig en zonder onnodige omwegen met ons, zijn publiek.

Twintig jaar later kwam ik hem in Amsterdam op straat tegen. Ik verzamelde moed en sprak hem aan met de vraag of hij ervoor voelde om op te treden met het koor dat ik destijds leidde. Hij keek mij even vorsend aan en zei toen: ‘Meneer, dat idee lacht mij wel toe.’ Het werd een erg leuk optreden, met het niet alledaagse verschijnsel van twee doctorandussen economie die allebei de muziek in waren gegaan.

Een jaar of vijf geleden hernieuwde ons contact zich toen hij gulhartig ja zei op mijn verzoek om wat ollekebollekes te schrijven voor mijn eerste boek (Jouw ziel wil zingen). We maakten een koffieafspraak om over een en ander te praten, en toen bleek al vlug dat we eigenlijk een volstrekt andere kijk op zingen hadden. 'Dus u denkt dat iedereen kan zingen? Dat acht ik een tamelijk boude stellingname!' Ons verschil van inzicht hierover deerde hem allerminst, hij overhandigde mij tot mijn grote verbazing een handgeschreven papiertje met zeven vrolijke ollekebollekes, hij had ze alvast maar geschreven. En nee, hij verwachtte geen honorarium.

Daarna ontmoetten we elkaar nog een of twee keer, ik stuurde hem wel eens een ollekebolleke waar hij dan per ommegaande op reageerde, doorgaans op een oude ansichtkaart, vaak in dichtvorm, soms met een compliment (‘vakbekwaam’, ‘metrisch in orde’, ‘niet onverdienstelijk’’), gevolgd door: ‘Maar een vermaning moet ik absoluut kwijt’, want natuurlijk zag zijn oog iets wat mij ontgaan was. Ik mocht toen ook Heinz zeggen (‘tutoyeren heeft mijn instemming’), maar dat wende eigenlijk nooit helemaal.

Waar zijn geloof, hoop en liefde gebleven?
Zijn werk heeft mij op tal van momenten, en steeds weer opnieuw, doen lachen en doen glimlachen. Ik zal Drs. P vooral herinneren om de lichtheid die sprak uit zijn teksten en trouwens ook uit zijn pretogen. Genieten om het enkele feit dat er genoten kan worden, dat is in onze vaak zo verkrampte wereld een niet te onderschatten bijdrage. Spelen, met taal, met muziek, om geen enkele andere reden dan omdat spelen heerlijk is. Dat vind ik een prachtig en hoopvol voorbeeld. Om niet te zeggen: een eeuwige les.

Nog iets waar de doctorandus in uitblonk: de pointe. Vaak hebben zijn teksten aan het eind een onverwachte wending, zoals in het ollekebolleke bovenaan deze column (vergeet niet het laatste leesteken uit te spreken, anders zou je kunnen denken dat het metrum niet klopt en dat is natuurlijk ondenkbaar). Altijd hebben ze een heldere punt - en in de meeste gevallen is dat einde opgewekt. Dat heeft een weldadige uitwerking op het gemoed van de lezer of luisteraar. Zo ook zette hij, we hadden het kunnen verwachten, een opgewekte punt achter zijn eigen leven middels een ollekebolleke in zijn eigen handschrift als rouwadvertentie.

En zet u dit er dan ook nog maar bij
Onderaan deze nieuwsbrieven staat al jaren een ollekebolleke. Dat is deels omdat ik zelf aangestoken ben door Drs. P en er altijd plezier aan beleef om ze te schrijven, maar misschien wel vooral omdat ik met hem eens ben: de laatste toon kan maar het beste een opgewekte zijn. Er is lijden, er zijn diepe levensvragen, er valt veel te filosoferen, en ik mag dat column na column graag doen, maar laten we dat alles ook weer niet té serieus nemen. Een glimlach vermag misschien wel veel meer dan een paar honderd ernstige woorden.

Met de zomer voor de deur, geef ik je dus graag het hartelijke advies mee waarmee Drs. P het laatste kaartje dat ik van hem mocht ontvangen afsloot: ‘Geniet van wat er ook voor genietbaars op je weg komt.’ 

En wellicht is dat genietbare wel zingen? Misschien is het wel onze retraite? Je bent van harte welkom, tot en met de laatste opgewekte punt.

Jan Kortie 
 

 
Het Lied van de Ziel – mantrazingen in Amsterdam

Vrijdag 19 juni organiseren we de laatste mantra-avond voor de zomervakantie in Amsterdam. Deze avond is uitverkocht.

Overige data 2015
Na de zomer ben je weer welkom: 4 september, 2 en 30 oktober, 27 november en 18 december. Reserveren: klik hier

Besparen? Neem een abonnement!
Ben je van plan om vaker dan 3x naar Het Lied van de Ziel in Amsterdam te komen, dan kun je ook een abonnement nemen.  Komend seizoen betaal je hiervoor € 53,50 en daarmee ben je zo’n 35% goedkoper uit. Bovendien ben je altijd verzekerd van een plaats. Te koop via online reserveren of tijdens de eerste 2 mantra-avonden in Amsterdam.

Het Lied van de Ziel elders in het land
Donderdag 25 juni in Zwolle  
Dinsdag 8 september in Bilthoven
Maandag 21 september in Zutphen (een speciale avond in het kader van de Internationale dag van de Vrede. Nadere informatie vind je binnenkort op onze site.) 
Donderdag 8 oktober in Huissen

  
Zang- en stilteretraite Jij Bent Het  
Baarlo, 5-10 juli 2015

In de hoogste dimensies van ons bestaan, of, zo je wil: in de diepste kern ervan, daar zijn geen woorden meer. Wat is er wel? Tja, dat laat zich met worden dus niet beschrijven. Maar misschien wel met muziek, en met stilte.

Verlang jij steeds weer naar die ervaring? Wie niet, eigenlijk?

Onze retraite-activiteiten willen een laboratorium zijn waarin we meer en meer de diepgang, de magie en de vreugde ontdekken van de combinatie van die twee elkaar zo prachtig aanvullende elementen: stilte en zingen. Met een minimum aan woorden. 

We zijn stil, we gaan naar binnen.
We zingen. 
We zijn weer stil.
We zingen. Eenvoudige mantra’s uit allerlei culturen.
We eten, we wandelen. In stilte.
We zingen. Verstild en uitbundig.
We genieten van de zon.
We zingen.
We zijn stil. We reflecteren.
We zingen.

We worden leeg.
We worden vol.

We keren terug naar de bron, die stil is én altijd stroomt.
Als pure genade.
Als genade op genade.

Wil je meer weten, kijk dan op www.jankortie.n . Of vraag de folder bij ons aan via info@jankortie.nl.
 
Kennismaken met Jan Kortie

Wil je kennis maken met stembevrijding en met Jan Kortie?
Dat kan op allerlei andere plaatsen waar hij, vaak op uitnodiging van anderen, speciale middagen leidt over de essentie van stembevrijding. Die middagen heten ‘Jij Bent Muziek’ en zijn het best te beschrijven als een wat wonderlijke combinatie van een workshop, een lezing en een meezingconcert. De kans dat je er opgewekt vandaan komt is vrij groot. 

Je bent welkom op:
26 juni in Almere
24 september in Elburg (avondprogramma)
2 oktober in Amsterdam
8 oktober in Huissen
Meer informatie: klik hier.  
 
Stembevrijding in een dag

Als je ernaar verlangt je stem vrijer te gebruiken, om je muziek gemakkelijker te laten stromen dan zijn onze eendaagse workshops eigenlijk gewoon een aanrader. Iedereen kan zingen. Iedereen zingt anders. Iedereen heeft een eigen lied. En niemand anders kan jouw lied zingen. Je mag het eng vinden. Maar je mag het ook heerlijk vinden. Of allebei.

Naar Binnen en Naar Buiten in Amsterdam, Breda en Den Haag
Onze klassieker. Al twintig jaar staat deze workshop op ons programma. Meest gehoorde reactie na afloop: ik wist niet dat het zo eenvoudig was. Tal van mensen hebben al ervaren hoe er op een zo'n dag verrassend veel kan gebeuren, hoe ze zichzelf en elkaar kunnen verbazen met hun zingen. 
Meer informatie en data vind je op onze site

Vrouw, Lijf en Stem in Amsterdam
In opzet vergelijkbaar met Naar Binnen en Naar Buiten, maar nu toegespitst op vrouwen en vrouwelijkheid. Meer informatie en data vind je op onze site

De Kracht van Zingen, workshop speciaal voor mannen, in Amsterdam
In opzet vergelijkbaar met Naar Binnen en Naar Buiten, maar nu toegespitst op mannen en mannelijkheid.  
 
Leven van Muziek: een dag voor muziekprofessionals (o.l.v. Jan Kortie)

Als je muziek ook je werk is heb je een prachtig maar zeker geen makkelijk beroep. Je moet dan van alles heel goed kunnen, en dat kan druk creëren en spanning. Doe je het ooit goed genoeg? Kan je muziek vrij-uit stromen? Krijgt je publiek je vaardigheden te zien, of jou?
Op deze dag met Jan Kortie kun je ervaren hoe het is als niet je vaardigheden de dienst uitmaken, maar jij, je liefde voor muziek, je talent, je gepassioneerdheid.
Meer informatie vind je hier.   
 
Weekend De Vogel en Het Hoogste Lied

In een weekend intensief met elkaar werken kun je natuurlijk meer verdieping bereiken. Op 9, 10 en 11 oktober organiseren we weer een zangweekend o.l.v. Chantal Goossens. Bedoeld voor iedereen die het verlangen voelt om zich te laten horen en daar een stap, wellicht zelfs een moedige stap in wil zetten.
Klik hier voor meer informatie.    
 
Langere programma's
 
Voluit Vrouw is een serie van vier dagen. De naam zegt precies waar het om draait: voluit je eigen vrouwelijkheid beleven en bezingen. De serie die in september start is al vol, maar we hebben alweer een de volgende serie gepland in 2016.  Meer informatie>>
 
De Stem van Liefde en Angst is ontstaan als een vervolg op ’Voluit Vrouw’ en staat open voor ieder die die serie gevolgd heeft, maar ook voor deelneemsters van onze andere langere programma’s. In september start een nieuwe groep. Je vindt hier meer informatie.  
 
Ruimte Stem en Yoga is een serie die deelnemers laat ervaren hoe werkzaam de combinatie is van yoga en stembevrijding. Zoals de naam al voorspelt: het leidt tot meer ruimte. Chantal Goossens is yogadocente en stembevrijder en heeft een frisse benadering ontwikkeld die het beste uit beide haalt. In oktober start de volgende serie. Wie daarover meer wil lezen klikt hier. 

Michelangelo
Michelangelo zei ooit: het beeld is al in het marmer aanwezig, ik hoef allen maar het overbodige weg te halen. Dat is een mooie omschrijving van hoe wij tegen zingen aan kijken: je kunt het al, je hoeft alleen maar het overbodige weg te laten. Dat is een intrigerend proces, waar je tot de kern komt van wie jij bent, als (zingend) mens.
In oktober start een nieuwe groep o.l.v. Marjo Brenters. Als je meer wilt weten klik hier en je kunt de nieuwe folder bij ons aanvragen via info@jankortie.nl.  

Goud!
Voor oud-deelnemers aan de leergangen Michelangelo, het Introductiejaar, de serie Voluit Vrouw of de Stem van Liefde en Angst die graag een volgende stap zetten in hun zingen, hebben we de leergang Goud! in het leven geroepen. De nieuwe folder is klaar en kun je op vragen via info@jankortie.nl.
 
Privélessen

Veel van onze activiteiten spelen af zich in groepen - de dynamiek daarvan kan heel behulpzaam zijn. Maar op allerlei momenten kan het juist gepast zijn om in een privéles heel precies te onderzoeken waar jij een stap kunt zetten. Onze docenten geven ook privélessen: in Amsterdam, Breda, Den Haag en Gouda. Als je daarvoor in aanmerking wilt komen mail ons dan via info@jankortie.nl en vertel iets over wat je wilt leren, dan nemen we contact met je op.
 
Agenda
 
Er zijn weer diverse nieuwe data voor activiteiten gepland, je vindt ze in de agenda op onze site.
 
Te koop in onze webwinkel 
 
* 'Het Lied van Het', nieuwste cd + boek van Jan Kortie, over zingen en Het Mysterie ervaren
 
* Het eerste boek van Jan Kortie: 'Jouw ziel wil zingen', over de vreugde van stembevrijding 
 
* CD 1 - Van Ohm en Amen - Het Lied van de Ziel
 
* CD 2 - Noyana, cd met boekje
 
* Het Muziekboekje van Het Lied van de Ziel, bladmuziek van de mantra's die Jan Kortie geschreven heeft.
 
Wil je meer informatie over de boeken: klik hier; of over beide eerste cd's en het muziekboekje: klik hier.
  
 Leve de lichtheid nu!
Dag Doctorandus P
Vreugde-opwekkende Taalpartizaan
 
Dank voor uw vrolijke
Onmiddelmatigheid
Puur Kwinkeleergenot
Niet te weerstaan