Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de online versie.

 

Als je iets te vertellen hebt, moet je stil staan.
Jeroen van Merwijk

  
"Als je iets te vertellen hebt, moet je stil staan. Een dominee staat ook stil. Ik kan bij Freek de Jonge precies zien wanneer hij iets zinnigs zegt, daar hoeft het geluid niet voor aan te staan. Als hij rondhuppelt is hij onzin aan het verkopen. Als hij stil staat, snijdt het hout."

Bij het schrijven van deze column stuitte ik, op zoek naar een paar regels uit een liedtekst van Jeroen van Merwijk, op een interview van een jaar geleden met hem in Trouw. Ik zag het meteen voor me, herkende het en besloot terstond m’n onderwerp van vandaag aan te passen. Die liedtekst komt dan de volgende keer wel. Of daarna. Of nooit. We gaan nu eens even stilstaan bij stil staan. Want dat is eigenlijk heel boeiend. En voor sommige mensen heel moeilijk.

In iedere groep zitten wel een paar mensen die bij al hun zingen willen bewegen. Dat helpt ze dan om in een stroom terecht te komen, om los te komen. Dat is trouwens heel begrijpelijk en soms ook heel behulpzaam. Maar er kleeft een risico aan: wie voortdurend beweegt gaat dus steeds weg uit z’n eigen centrum, uit z’n eigen fysieke midden. Dat bewegen kan een vorm van afleiding worden, en zelfs een onuitroeibare gewoonte. Maar dat midden – dat is nou juist heel cruciaal. Als ik in mijn midden ben, heb ik de grootste kans om echt mijn eigen kracht te voelen, mijn volheid, mijn volle potentieel. Veel meer dan in welke dynamische beweging dan ook. Om mijn diepe grond te ervaren moet ik een stil water worden.

Zo kan stilstand vooruitgang worden. Maar stilstaan garandeert nog niets. Want je kunt ook verstijfd stilstaan, bevriezen. Of stilstaan en tegelijk energetisch of feitelijk net iets naar achteren leunen, jezelf terugtrekken, op je hoede zijn, de kat uit de boom kijken, afwachten. Of juist iets vooruit gericht zijn, erbovenop zitten, net te veel in de actie. In je zingen is dat alles voelbaar en hoorbaar. Verstijving kan zich tonen als strakheid (in je kaken, je keel, je bekken, je benen) en een wat geknepen geluid. Als je jezelf terugtrekt, klink je wat vlakjes, ongeïnspireerd. Wie te veel in de actie gaat klinkt geforceerd, zal te veel doen en er zal te weinig ademruimte zijn. Al die varianten zijn eigenlijk een vorm van inhouden, van controle. Met welke ben jij het meest vertrouwd?

De waarheid ligt in het midden
In het midden kan zich iets openen. Begrijp je wat ik daarmee bedoel? Het is natuurlijk wat vaag gezegd, maar het gaat om een ervaring die zich nu eenmaal moeilijk in woorden laat vangen. Wie precies in het midden is, met volle aandacht, wakker en open, is volop bereid. Bereid om van zich te laten horen. Maar ook bereid om dat niet te doen. Bereid om stil te zijn én bereid om tot 100% van z’n volume te gaan. Dat midden is een stil midden, als het oog van een orkaan. Geladen met energie, met potentieel. Het midden is leeg én vol. Daar bevindt zich onze waarheid. En daar kan je muziek zich openen, daar kan een stroom voelbaar worden en je meenemen  als jij je daaraan overgeeft. Wat knap spannend kan zijn. Je kunt het er ineens heel warm van krijgen.

Overigens is er natuurlijk geen enkel bezwaar tegen rondhuppelen. Sterker nog: dat is heel aanbevelenswaardig. Voor Freek de Jonge, en voor jou en mij. Met of zonder zingen. Heel bevorderlijk op alle momenten dat je jezelf betrapt op een te grote, te zware ernst. Even huppelen en weten: onzin is ook belangrijk.

En dan weer stil staan, stil zitten en stil worden. De stilte opzoeken, of misschien beter: de stilheid, want het is veel meer dan de afwezigheid van geluid. Het kan mij keer op keer verwonderen hoe werkzaam de combinatie van stil zijn en (al dan niet uitbundig) zingen is; er gaat een heling van uit die ongekend is. Verzachting én bekrachtiging, aanvaarding én expressie, naar binnen én naar buiten. We ervaren dat tijdens Het Lied van de Ziel, maar in nog veel grotere mate tijdens onze zang- en stilteretraites. Ik heb het hier al eerder geschreven en ik blijf het gewoon schrijven: het is werkelijk magisch. Het is een wonder, keer op keer, en dat wonder verveelt nooit.

Deze week heet de Stille Week. Misschien kan het een aansporing zijn om de stilheid op te zoeken. Voor wie wil is er vrijdag weer onze speciale Goede Vrijdag mantra-avond, die eerder begint, langer duurt en nog wat stiller is dan normaal. Zelfs ons zingen is die avond stiller. Om dan toch aan het eind alvast een voorschot te nemen op Pasen en in een uitbundig Alleluja uit te barsten.

Je bent van harte welkom.
 
Jan Kortie 
 
PS
We krijgen geregeld verzoeken om een workshop of evenement mee te nemen in deze nieuwsbrief. Dat doen we nooit, want dan zou de nieuwsbrief tot een onleesbare lengte uitgroeien, vrezen we. Maar deze keer maken we graag een uitzondering. Verderop tref je meer informatie aan over het mij dierbare Pulsar-gedachtegoed. 
 

Het Lied van de Ziel – mantrazingen in Amsterdam

Op Goede Vrijdag heeft het Lied van de Ziel altijd een speciaal karakter, en zo ook vrijdag a.s. 3 april.
De avond duurt langer (het zingen begint om 19.30u), en vindt plaats op een andere locatie: de Posthoornkerk. We zingen één lied extra lang: het prachtige Bleibet hier. Er zijn nog (beperkt) kaarten verkrijgbaar via online reserveren.

Het is traditie dat we de opbrengst van deze avond aan een goed doel geven. Ook dit jaar hebben we weer gekozen voor Musicians without Borders, een organisatie die muziek brengt op allerlei plaatsen in de wereld waar oorlogsgeweld mensen uit elkaar gedreven heeft, om zo weer verzoening en verbinding mogelijk te maken. Dat is geen makkelijk werk, maar het doet wonderen en verdient onze steun.
Voor meer informatie: kijk op www.musicianswithoutborders.org.

Overige data eerste helft 2015
1 mei en 19 juni. 
Kaarten hiervoor zijn te reserveren via onze site.

Het Lied van de Ziel elders in het land
Woensdag 10 juni  -  Zeist
Donderdag 25 juni - Zwolle
  
Zang- en stilteretraite Jij Bent Het  
Baarlo, 5-10 juli 2015

We zijn stil, we gaan naar binnen.
We zingen. 
We zijn weer stil.
We zingen. Eenvoudige mantra’s uit allerlei culturen.
We eten, we wandelen. In stilte.
We zingen. Verstild en uitbundig.
We genieten van de zon.
We zingen.
We zijn stil. We reflecteren.
We zingen.

We worden leeg.
We worden vol.

We keren terug naar de bron.
Die altijd stroomt.
Als pure genade.

Wil je meer weten, kijk dan op www.jankortie.nl. Of vraag de folder bij ons aan via info@jankortie.nl.
 
Kennismaken met Jan Kortie

Wil je kennismaken met stembevrijding en met Jan Kortie?
Dat kan in Amsterdam, maar ook op allerlei andere plaatsen waar hij, vaak op uitnodiging van anderen, speciale middagen leidt over de essentie van stembevrijding. Die middagen heten ‘Jij Bent Muziek’ en zijn het best te beschrijven als een wat wonderlijke combinatie van een workshop, een lezing en een meezingconcert. De kans dat je er opgewekt vandaan komt is vrij groot. 

Je bent welkom in Amsterdam op 10 april.
Elders in het land: Jan komt naar Zeist op 10 juni.
En op vrijdag 26 juni naar Almere.
Meer informatie: klik hier.
 
Opleiding tot Stembevrijder ‘Ode an die Freude

In september gaat de 11e jaargang van start van onze Opleiding tot Stembevrijder. Als je belangstelling hebt voor onze opleiding of voor het Introductiejaar daarvoor: de nieuwe folder is verschenen. Je kunt hem aanvragen via info@jankortie.nl
 
Jan Kortie in de media: The Optimist

Het blad Ode is een paar jaar geleden omgedoopt tot The Optimist . Daarin staat nu een uitvoerig artikel van Lisette Thooft over stembevrijding. Ze beschrijft er o.a. een bijzondere ervaring in die ze rijdend door storm en regen op de Afsluitdijk had bij het beluisteren van onze nieuwste cd (die deel uitmaakt van ‘Het Lied van Het’). 
 
Een dag stembevrijding (in kleinere groepen)

Als je ernaar verlangt je stem vrijer te gebruiken, om je muziek gemakkelijker te laten stromen dan zijn onze eendaagse workshops eigenlijk gewoon een aanrader. Iedereen kan zingen. Iedereen zingt anders. Iedereen heeft een eigen lied. En niemand anders kan jouw lied zingen. Je mag het eng vinden. Maar je mag het ook heerlijk vinden. Of allebei.

Naar Binnen en Naar Buiten in Amsterdam, Breda en Den Haag
Onze klassieker. Al twintig jaar staat deze workshop op ons programma. Meest gehoorde reactie na afloop: ik wist niet dat het zo eenvoudig was. Tal van mensen hebben al ervaren hoe er op een zo'n dag verrassend veel kan gebeuren, hoe ze zichzelf en elkaar kunnen verbazen met hun zingen. 
Meer informatie en data vind je op onze site.

Vrouw, Lijf en Stem in Amsterdam
In opzet vergelijkbaar met Naar Binnen en Naar Buiten, maar nu toegespitst op vrouwen en vrouwelijkheid. Meer informatie en data vind je op onze site.

De Kracht van Zingen, workshop speciaal voor mannen, in Amsterdam
In opzet vergelijkbaar met Naar Binnen en Naar Buiten, maar nu toegespitst op mannen en mannelijkheid. Meer informatie op onze site.
 
Leven van Muziek: een dag voor muziekprofessionals (o.l.v. Jan Kortie)

Als je muziek ook je werk is, heb je een prachtig maar zeker geen makkelijk beroep. Je moet dan van alles heel goed kunnen, en dat kan druk creëren en spanning. Doe je het ooit goed genoeg? Kan je muziek vrij-uit stromen? Krijgt je publiek je vaardigheden te zien, of jou?
In juni leidt Jan Kortie weer zo’n dag waar je kunt ervaren hoe het is als niet je vaardigheden de dienst uitmaken, maar jij, je liefde voor muziek, je talent, je gepassioneerdheid.
Meer informatie vind je hier.
 
Langere programma's

Voluit Vrouw is een serie van vier dagen. De naam zegt precies waar het om draait: voluit je eigen vrouwelijkheid beleven en bezingen. In september start de volgende serie, klik hier voor informatie.

De Stem van Liefde en Angst is ontstaan als een vervolg op 'Voluit Vrouw' en staat open voor ieder die die serie gevolgd heeft, maar ook voor deelneemsters van onze andere langere programma’s. In april start een nieuwe groep, waarvoor de laatste plaats nog beschikbaar is. 
 
Ruimte, Stem en Yoga laat de deelnemers ervaren hoe werkzaam de combinatie is van yoga en stembevrijding. Zoals de naam al voorspelt: het leidt tot meer ruimte. Chantal Goossens is yogadocente en stembevrijder en heeft een frisse benadering ontwikkeld die het beste uit beide haalt. In oktober start de volgende serie, die bestaat uit zes bijeenkomsten van drie uur. Wie daarover meer wil lezen klikt hier.
 
Jouw leven heeft betekenis voor een ander

Jan Kortie volgde een jaar of tien geleden de Pulsar Academie, een driejarige opleiding over transformatie. Die bijzondere opleiding (die overigens niet over zingen gaat) ligt ten grondslag aan onze eigen opleiding Ode an die Freude, en ook aan een aantal andere programma’s, zoals Michelangelo. 
Jan de Dreu, oprichter en leider van de Pulsar Academie leidt de komende maanden op diverse plaatsen in het land een zaterdagmiddagbijeenkomst over het Pulsargedachtegoed. Dat zijn zonder twijfel inspirerende ontmoetingen, die we je dus van harte aanbevelen.
Je vindt hier een uitvoeriger beschrijving en meer informatie over data en locaties.
 
Privélessen

Veel van onze activiteiten spelen af zich in groepen – de dynamiek daarvan kan heel behulpzaam zijn. Maar op allerlei momenten kan het juist gepast zijn om in een privéles heel precies te onderzoeken waar jij een stap kunt zetten. Onze docenten geven ook privélessen: in Amsterdam, Breda, Den Haag en Gouda. Als je daarvoor in aanmerking wilt komen mail ons dan via info@jankortie.nl en vertel iets over wat je wilt leren, dan nemen we contact met je op.
 
Agenda
 
Er zijn weer diverse nieuwe data voor activiteiten gepland, je vindt ze in de agenda op onze site.
 
Te koop in onze webwinkel 
 
* 'Het Lied van Het', nieuwste cd + boek van Jan Kortie, over zingen en Het Mysterie ervaren
 
* Het eerste boek van Jan Kortie: 'Jouw ziel wil zingen', over de vreugde van stembevrijding 
 
* CD 1 - Van Ohm en Amen - Het Lied van de Ziel
 
* CD 2 - Noyana, cd met boekje
 
* Het Muziekboekje van Het Lied van de Ziel, bladmuziek van de mantra's die Jan Kortie geschreven heeft.
 
Wil je meer informatie over de boeken: klik hier; of over beide eerste cd's en het muziekboekje: klik hier.
 
 
Freek is een huppelaar
Maar ook een dominee
Heeft hij een boodschap
Dan staat hij dus stil

Stilstaan - hoe logisch - is
Diepgangbevorderend
Dank dus, van Merwijk
Dit is wat ik wil