Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de online versie. 

 
Hoe kunnen mensen leren om zonder angst te leven?
Door eerst te leren om mét hun angst te leven.
Francis Lucille

Een van de meest onderschatte kwaliteiten in het leven is het vermogen om onzeker te zijn. Voor de meeste mensen is onzekerheid een hoogst ongewenste ervaring. Maar ik durf hier de stelling wel aan: onzekerheid toelaten is de sleutel tot het werkelijk ervaren van geluk.

Met veel plezier en herkenning las ik de afgelopen tijd het boek ‘De stille stem’ van Jan Oegema. De titel ervan is natuurlijk al intrigerend en paradoxaal. Het boek gaat over allerlei aspecten van openheid. Oegema constateert tot zijn vreugde dat ”menig filosoof, dichter en kunstenaar de afgelopen eeuw de lof der onzekerheid (heeft) gezongen. Onzekerheid geldt niet uitsluitend meer als kwelling, ze geldt meer en meer als kwaliteit. Zij het dan een kwaliteit die pas als zodanig tot uitdrukking komt door het benoemen van de positieve keerzijde van onzekerheid: openheid. Het aanvankelijke ongemak veroorzaakt door het verlies van zekerheden heeft plaatsgemaakt voor het altijd ambivalente verlangen naar openheid en open laten. Ambivalent én ingewikkeld, want het gehoor geven aan dat verlangen vraagt om een kwetsbaarheid die nooit goed went, een kwetsbaarheid die bijna altijd met angst en weerstanden gepaard gaat.”

Fijn! 
Onzekerheid, ongemak, angst, weerstand, kwetsbaarheid. Fijn, hè! Hartelijk welkom in de vreugdevolle wereld van stembevrijding! Een stem die zich vrij beweegt is een open stem. Wil jij graag een open, vrije stem? Dat kan, dat bestaat. Het bestaat zelfs als mogelijkheid voor iedereen! Maar openheid, zegt Oegema, bestaat bij gratie van het kunnen leven met onzekerheid. Is dat niet precies wat wij nu in deze wereld ook met elkaar aan het leren zijn? Onze wereld is onmiskenbaar op tal van terreinen in crisis, allerlei (ogenschijnlijke) zekerheden eroderen. Dat zal ons, zij het niet zonder slag of stoot, leiden naar een opener samenleving, waarin kwetsbaarheid kan bestaan naast vitaliteit, onzekerheid naast saamhorigheid. Alle verkrampte pogingen om veiligheid te willen garanderen in onszelf, in onze relaties, in ons werk, in ons land kunnen we, ja, moeten we beetje bij beetje loslaten om te ontdekken dat wezenlijke veiligheid niet gevonden wordt in afscherming maar in verbinding. Niet vechten dus, niet vluchten, niet bevriezen, maar erbij blijven en ademhalen. Dat lijkt iets dat slechts de moedigen gegeven is, maar we kunnen die moed allemaal oefenen.

In onze Opleiding tot Stembevrijder komen we in deze periode van het cursusjaar bij een weekend dat gaat over ‘vertrouwen’. Dat roept iedere keer weer, ook bij mij, de vraag op: wat is eigenlijk vertrouwen? Dat is nog niet zo’n makkelijke vraag. Ik weet inmiddels wel wat het niet is. Het is geen zekerheid, het is geen zeker weten dat het goed gaat komen, het is geen vasthouden aan welk houvast dan ook. Vertrouwen lijkt wellicht over de toekomst te gaan, maar het gaat juist over: nu. Het gaat over: dit ben ik, nu. Zelfvertrouwen is dan: vertrouwen in wie ik nu ben, vertrouwen op wat er nu in mij leeft, vertrouwen op wat er nu door mij heen stroomt. Zonder voorkeur en zonder in te willen grijpen. Zelfvertrouwen is dus: trouw zijn. Zelfvertrouwen over je eigen zingen is: trouw zijn aan de muziek die zich nu in jou openbaart. Openbaren, misschien bestaat er wel geen mooier woord voor dit proces. Want dat beschrijft het precies: zelfvertrouwen is je openen voor je muziek en die dan baren. Scheppen, niet om iets te bereiken, maar enkel omdat je trouw bent aan jezelf en dus niet anders kunt.

Ja, dat ben jij 
In zo’n weekend over vertrouwen bieden we de deelnemers dus geen houvast, geen het-komt-wel-goed. Toch komen de meesten er vrij opgewekt vandaan. En dat heeft dan te maken met de unieke kracht van zingen: je kunt misschien niet uitleggen wat er allemaal in jou leeft, je kunt er ook geen greep op krijgen, maar je kunt het wel zingen! Je kunt het zelf zingend ervaren, je kunt dan voelen: dit ben ik! En wie het hoort weet dan ook: ja, dat ben jij echt. En dan wordt hoorbaar en zichtbaar: ieder is anders. En: ieder heeft iets eigens te geven. Want als we ons niet inhouden (en ook niet forceren) dan is zingen een pure vorm van geven. Een moeiteloos geven, een natuurlijk geven, een overvloedig geven. Daar opent zich iets, of beter: daar openen we onszelf. En ja, dat is kwetsbaar en ongemakkelijk en angstig. Maar heel bemoedigend. En o, zo vreugdevol.

Kom maar, als je daar naar verlangt.

Jan Kortie
 
PS
Nog een anekdote ter illustratie, al is hij eigenlijk te lang voor een PS-je.
Sinds een aantal jaren geeft mijn collega Sarah Jens een workshopserie getiteld Voluit Vrouw. Nou klinkt 'Voluit Vrouw' al heel vol, maar Sarah voelde een jaar geleden dat er daarna toch nog weer stappen te maken zouden zijn. Ze besloot een vervolgprogramma aan te bieden, dat zou gaan over vrouwelijkheid, over liefde, over angst, en over zingen natuurlijk. Na enig wikken en wegen werd de naam: De Stem van Liefde en Angst. Er schreef zich een klein groepje deelneemsters in, minder dan gehoopt, maar genoeg om mee te beginnen. Het bleek een mooi programma te zijn, dus na de zomer hebben we het opnieuw aangeboden. Er kwamen al iets meer inschrijvingen, maar het liep nog niet storm. Toen heb ik Sarah gesuggereerd de naam aan te passen. Ik dacht: laten we het woord 'angst' uit de naam halen, dat schrikt misschien af. Sarah voelde daar niet meteen voor. 'Daar gáát het juist over', zei ze. En ze vroeg het aan wat deelneemsters. Zo'n beetje de helft gaf aan dat ze juist gekomen waren vanwege dat woord. Toen snapte ik dat het gewoon mijn angst was.
We besloten de titel niet te wijzigen. De volgende cyclus stroomde vol en kende een wachtlijst... 


Het Lied van de Ziel – mantrazingen in Amsterdam

Vrijdag a.s., 13 februari ben je weer welkom bij  onze mantra-avonden Het Lied van de Ziel in Amsterdam. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar via online reserveren.

Data eerste helft 2015
13 februari , 13 maart, 3 apr (Goede Vrijdag), 1 mei en 19 juni. 
Kaarten en abonnementen zijn te reserveren via onze site.

Het Lied van de Ziel elders in het land
Do. 5 maart - Huissen
Vr. 6 maart – Assen
Do. 19 maart - Rotterdam
Wo. 10 juni  - Zeist

 
Zang- en stilteretraite Jij Bent Het  

Onze winterretraite van 20-22 februari 2015 is vrijwel vol, je kunt je nog wel op de wachtlijst laten zetten via info@jankortie.nl

In de tweede week van juli (vanaf 5 of 6 juli) organiseren we weer een zomerretraite. Daarover meer nieuws in onze volgende nieuwsbrief.

 
Kennismaken met Jan Kortie

Wil je kennis maken met stembevrijding en met Jan Kortie?
Dat kan in Amsterdam, maar ook op allerlei andere plaatsen waar hij, vaak op uitnodiging van anderen, speciale middagen leidt over de essentie van stembevrijding. Die middagen heten ‘Jij Bent Muziek’ en zijn het beste te beschrijven als een wat wonderlijke combinatie van een workshop, een lezing en een meezingconcert. De kans dat je er opgewekt vandaan komt is vrij groot. 

Je bent welkom in Amsterdam op 10 april.
Elders in het land: Jan komt naar Huissen(5/3), Assen (6/3), Rotterdam (19/3) en Zeist (10/6).
Meer informatie: klik hier.

 
Opleiding tot stembevrijder ‘Ode an die Freude’

Als je belangstelling hebt voor onze opleiding of voor het Introductiejaar daarvoor: de nieuwe folder is verschenen. Je kunt hem aanvragen via info@jankortie.nl. Je bent ook welkom op de oriëntatiemiddag over de opleiding (en het Introductiejaar), die zal plaatsvinden op vrijdagmiddag  13 maart in Amsterdam. Je kunt je daarvoor aanmelden via info@jankortie.nl

 
Een dag stembevrijding (in kleinere groepen)

Als je ernaar verlangt je stem vrijer te gebruiken, je muziek gemakkelijker te laten stromen dan zijn onze eendaagse workshops eigenlijk gewoon een aanrader. Iedereen kan zingen. Iedereen zingt anders. Iedereen heeft een eigen lied. En niemand anders kan jouw lied zingen. Je mag het eng vinden. Maar je mag het ook heerlijk vinden. Of allebei.

Naar Binnen en Naar Buiten in Amsterdam, Breda en Den Haag
Onze klassieker. Al twintig jaar staat deze workshop op ons programma. Meest gehoorde reactie na afloop: ik wist niet dat het zo eenvoudig was. Tal van mensen hebben al ervaren hoe er op één zo'n dag verrassend veel kan gebeuren, hoe ze zichzelf en elkaar kunnen verbazen met hun zingen. 
Meer informatie en data vind je op onze site.

Vrouw, Lijf en Stem in Amsterdam
In opzet vergelijkbaar met Naar Binnen en Naar Buiten, maar nu toegespitst op vrouwen en vrouwelijkheid. Meer informatie & data vind je op onze site.

De Kracht van Zingen, workshop voor mannen 
In opzet vergelijkbaar met Naar Binnen en Naar Buiten, maar nu toegespitst op mannen en mannelijkheid. In Amsterdam, onder leiding van Lambert Mutsaers. Meer informatie: klik hier.

Ont-moeten in Repertoire
Een mooi lied zingen en je dan vrij voelen van druk over hoe het gezongen moet worden, kan dat? 
Kies een lied uit en verwonder je over hoe jij het wil zingen. 
Meer informatie over deze dag in maart, die geleid wordt door Chantal Goossens.: klik hier.

 
Leven van Muziek: een dag voor muziekprofessionals (o.l.v. Jan Kortie)

Als je muziek ook je werk is heb je een prachtig maar zeker niet makkelijk beroep. Je moet dan van alles heel goed kunnen, en dat kan druk creëren en spanning. Doe je het ooit goed genoeg? Kan je muziek vrij-uit stromen? Krijgt je publiek je vaardigheden te zien en te horen, of jou als de mens die je bent?
In maart leidt Jan Kortie weer een dag waar je kunt ervaren hoe het is als niet je vaardigheden de dienst uitmaken, maar jij zelf, je talent, je gepassioneerdheid, je liefde voor muziek.
Meer informatie vind je hier.

 
Langere programma's, speciaal voor vrouwen (o.l.v. Sarah Jens)

'Voluit Vrouw' is een serie van 4 dagen. De naam zegt precies waar het om draait: voluit je eigen vrouwelijkheid beleven en bezingen. De laatste serie van dit seizoen start half maart. Meer informatie vind je hier.

‘De Stem van Liefde en Angst’ is ontstaan als een vervolg op ‘Voluit Vrouw’ en staat open voor ieder die die serie gevolgd heeft, maar ook voor deelneemsters van onze andere langere programma’s. In april start een nieuwe groep. 
Je vindt hier meer informatie.

 
Privélessen

Veel van onze activiteiten spelen zich in groepen af, de dynamiek daarvan kan heel behulpzaam zijn. Maar op allerlei momenten kan het juist gepast zijn om in een privéles heel precies te onderzoeken waar jij een stap kunt zetten. Onze docenten geven ook privélessen, in Amsterdam, Breda, Den Haag en Gouda. Als je daarvoor in aanmerking wilt komen mail ons dan via info@jankortie.nl en vertel iets over wat je wilt leren, dan nemen we contact met je op.

 
In de media

In onze vorige nieuwsbrief meldden we dat Lisette Thooft een mooie impressie gaf van Het Lied van de Ziel in het internet magazine ‘De Bezieling’. Maar de link daar naartoe werkte niet. Deze hopelijk wel: klik hier.  

 
Agenda
 
Er zijn weer diverse nieuwe data voor activiteiten gepland, je vindt ze in de agenda op onze site.
 
Te koop in onze webwinkel 
 
* 'Het Lied van Het', nieuwste cd + boek van Jan Kortie, over zingen en Het Mysterie ervaren
 
* Het eerste boek van Jan Kortie: 'Jouw ziel wil zingen', over de vreugde van stembevrijding 
 
* CD 1 - Van Ohm en Amen - Het Lied van de Ziel
 
* CD 2 - Noyana, cd met boekje
 
* Het Muziekboekje van Het Lied van de Ziel, bladmuziek van de mantra's die Jan Kortie geschreven heeft.
 
Wil je meer informatie over de boeken: klik hier; of over beide eerste cd's en het muziekboekje: klik hier.
 
 Angst of onzekerheid
Nogal onaangenaam
Vechter of vluchter
Wie is hier het bangst?

Dit is mijn innerlijk
Anti-terreurbeleid:
Ben nog wel bang
Maar niet meer voor de angst