Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de online versie.

 
 
Alleen de filosoof, de kunstenaar en de heilige begrijpen dat men, om waarlijk mens te worden, ervan moet leren afzien doelen te hebben. 
Bij hun verschijning maakt de natuur, die nooit springt, haar enige sprong, en wel een sprong van vreugde.
Friedrich Nietzsche

 
De vakantie is voor de meesten van ons voorbij. Het weer tracht al een tijdje ons ertoe aan te sporen om weer aan het werk te gaan. En het kan zo maar zijn dat jij je werk weer oppakt en dat je jezelf doelen stelt. Of dat er anderen zijn die jou doelen opleggen voor de komende tijd.

Weg ermee! zegt Nietzsche. 

Nou, dat is wat, in onze cultuur die aan elkaar lijkt te hangen van doelen, targets en plannen! Hebben we die dan niet nodig? Doelgerichtheid helpt toch om iets te bereiken? Ik denk dat dat een groot misverstand is. Om waarlijk mens te worden, en daar gaat het Nietzsche in dit citaat om, kun je daar beter van afzien. En ik voeg daar graag aan toe: om te zingen ook. Durf te vertrouwen op wat er in je leeft aan verlangen, aan passie, aan motivatie, aan levenslust, aan hoop. Wil je waarlijk mens worden? Word dan filosoof, kunstenaar of heilige!

Word filosoof
Dat betekent: heb de wijsheid lief. Dat betekent ook: heb de waarheid lief. Heb de waarheid lief van alles wat jij weet, al jouw kennis, alles wat jouw leven je tot nu toe geleerd heeft. Koester wat jij weet dat waar is. En koester ook je niet-weten. Een filosoof is een nieuwsgierig mens, die zich oprecht kan verwonderen over dit mysterieuze leven. Zing, bezing jouw waarheid van dit moment. En verwonder je erover, laat het tot je doordringen, leer ervan. Iedere toon heeft je iets te zeggen. En als je een ‘foute’ toon zingt, of althans lijkt te zingen, denk dan verder: wat gaat er hier eigenlijk mis? Filosofeer! Dat is: luister naar wat het moment je te zeggen heeft en vergroot je zelfkennis. Dat ervaar ik trouwens als het allerfijnste aan ouder worden: meer zelfkennis. Word dus filosoof!

Word kunstenaar
Ervaar jij jezelf als een creatief mens? Ik denk dat dit een van de pijlers is waarop ons mens-zijn rust: onze scheppingskracht. Wij kunnen allemaal veel meer dan we denken. En we hebben allemaal een geheel eigen antenne voor schoonheid. Ook muzikaal! Ken jij de ervaring van mooie muziek die als vanzelf uit je stroomt? Zo nee, dan roep ik je bij deze toe: kom dan toch naar een van onze workshops, je weet niet wat je overkomt! Het genieten van schoonheid is enorm vervullend. En  is er iets heilzamer dan het genieten van schoonheid die uit jezelf voortkomt? ‘Art is therapy’ staat op dit moment in grote groene neonletters te lezen op de gevel van het Rijksmuseum. Die neonletters vind ik lelijk, maar de boodschap is mooi. Ieder kunstenaar zoekt, net als iedere therapeut, op zijn manier de waarheid. Wie geniet van schoonheid van buiten heeft het zelf ook in zich, het resoneert met een innerlijke waarheid, dat kan niet anders. En die waarheid wil eruit, wil gezien, gehoord worden. Word dus kunstenaar!

Word heilige
Wie filosoof of kunstenaar wil worden kan eventueel op allerlei opleidingen terecht, maar waar kun je leren om heilige te worden? Ik denk dat dat precies is wat we hier op deze aarde allemaal aan het leren zijn. De essentie van heiligheid is heelheid. Word een heel mens, is dus hier de opdracht. Dat zie ik zelf als hét thema voor de mensheid op dit ogenblik. Alles, maar dan ook alles omarmen. Alles in jou heeft een bedoeling, heeft iets te zeggen. En iedereen, maar dan ook iedereen verwelkomen. Een worden. Zoals alles ooit uit Een is voortgekomen. Niemand en niets meer fout of goed. Geen splitsing, geen afscheiding. Alle Menschen werden Brüder. Niet sommigen wel en anderen niet. 

Dat is een megaklus die we niet een, twee, drie gaan klaren. Maar we zijn onderweg, al ziet het daar op sommige plaatsen in de wereld niet meteen naar uit. Er is trouwens geen andere weg. Als we uit Een zijn voortgekomen dan zijn we dus één. Ook al zijn we dat vergeten. En samen zingend kunnen we ons dat weer herinneren, kunnen we ineens voelen: o ja, zo is het bedoeld! Die heiligheid kunnen we dan, met vallen en opstaan, meenemen in de rest van ons leven.

Zo verwelkom ik je graag in ons nieuwe zangseizoen. Waarin het zingen geen doel hoeft te hebben om toch veel te kunnen betekenen. Waarin het wat mij betreft meer dan ooit zal gaan over heelheid, heiligheid, eenheid, Kom maar, als je filosoof, kunstenaar of heilige wilt worden. Dan maakt de natuur een sprong van vreugde. Als we daar allemaal onze bijdrage aan leveren stopt het misschien wel met regenen?

Je bent van harte welkom.
Jan Kortie 
 
PS Last-minute aanbieding: 
Word filosoof, kunstenaar en heilige in één dag! Wie zich nu inschrijft voor onze workshop 'Naar Binnen en Naar Buiten' op vrijdag 5 september a.s. is 's avonds onze gast bij 'Het Lied van de Ziel', ook in Amsterdam.
Meer weten: mail naar info@jankortie.nl.
 
 
Het Lied van de Ziel – mantrazingen in Amsterdam

Heilige avonden, maar je hoeft geen heilig boontje te zijn om eraan mee te doen.

Vrijdag 5 september a.s.  starten we weer met onze mantra-avonden Het Lied van de Ziel in Amsterdam. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar via online reserveren.

De volgende avonden zijn op  3 en 31 okt, 28 nov en 19 dec 2014. 

Vrijdag 5 september a.s.  starten we weer met onze mantra-avonden Het Lied van de Ziel in Amsterdam. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar via online reserveren.

De volgende avonden zijn op  3 en 31 okt, 28 nov en 19 dec 2014. Reserveren: klik hier.

Besparen? Neem een abonnement!
Ben je van plan om vaker dan 3x naar Het Lied van de Ziel in Amsterdam te komen, dan kun je ook een abonnement nemen. Komend seizoen betaal je hiervoor € 53,50 en daarmee ben je zo’n 35% goedkoper uit. Bovendien ben je altijd verzekerd van een plaats. Te koop via online reserveren of tijdens de eerste 2 mantra-avonden in Amsterdam. 

Het Lied van de Ziel elders in het land
Do. 9 oktober - Rotterdam  
Wo. 29 oktober - Warmenhuizen
Do. 13 november - Huissen 
Vr. 14 november - Groningen  (nadere informatie volgt) 
Wo. 19 november -  Haarlem  
Wo. 10 december - Zeist

Het Magische Lied
Op zondagmiddag 12 oktober a.s. is er weer mantrazingen speciaal voor kinderen. Meer informatie: klik hier.
 
Kennismaken met Jan Kortie

Wil je kennis maken met stembevrijding en met Jan Kortie?
Dat kan in Amsterdam, maar ook op allerlei andere plaatsen waar hij, vaak op uitnodiging van anderen, speciale middagen leidt over de essentie van stembevrijding. Die middagen heten ‘Jij Bent Muziek’ en zijn het beste te beschrijven als een wat wonderlijke combinatie van een workshop, een lezing en een meezingconcert. De kans dat je er opgewekt vandaan komt is vrij groot. 
Vaak wordt zo’n middag gevolgd door een mantra-avond Het Lied van de Ziel op dezelfde plaats, waar je je apart voor kunt aanmelden. 

De eerstvolgende gelegenheid is in Amsterdam op vrijdag 3 oktober, daarna volgen o.m. Rotterdam, Huissen, Groningen en Zeist. Meer informatie: klik hier.
 
Een dag stembevrijding (in kleinere groepen)
 
Art is therapy. Ook voor gezonde mensen, en ook voor wie niet artistiek is.

Als je ernaar verlangt je stem vrijer te gebruiken, je muziek gemakkelijker te laten stromen dan zijn onze eendaagse workshops eigenlijk gewoon een aanrader. Iedereen kan zingen. Iedereen zingt anders. Iedereen heeft een eigen lied. En niemand anders kan jouw lied zingen.

Naar Binnen en Naar Buiten
Onze klassieker. Al twintig jaar staat deze workshop op ons programma. Meest gehoorde reactie na afloop: ik wist niet dat het zo eenvoudig was. Tal van mensen hebben al ervaren hoe er op één zo'n dag al verrassend veel kan gebeuren, hoe ze zichzelf en elkaar kunnen verbazen met hun zingen. 

We hebben workshops gepland op 5 september, 27 oktober en 12 december in Amsterdam o.l.v. Sarah Jens, op 13 september in Breda o.l.v. Marjo Brenters en op 22 november in Den Haag o.l.v. Chantal Goossens. Meer informatie: klik hier.

Vrouw, Lijf en Stem 
In opzet vergelijkbaar met Naar Binnen en Naar Buiten, maar nu toegespitst op vrouwen en vrouwelijkheid. Onder leiding van Sarah Jens. In Amsterdam, op 10 september en 7 november. Meer informatie: klik hier.

De Kracht van Zingen,  workshop speciaal voor mannen.
In opzet vergelijkbaar met Naar Binnen en Naar Buiten, maar nu toegespitst op mannen en mannelijkheid. Onder leiding van Lambert Mutsaers. In Amsterdam, op zaterdag 4 oktober a.s. Meer informatie: klik hier.
 
Workshop voor muziekprofessionals: Leven van Muziek
 
Voor veel professionele musici is stembevrijding een bijzonder avontuur. Hoe verhoudt musiceren op (hoog) niveau zich met genieten? Hoe kun je verwachtingen en normen loslaten? In deze workshop ‘Leven van Muziek’ o.l.v. Jan Kortie komen zangers en instrumentalisten bij elkaar om te (leren) improviseren en zich zo op een dieper niveau te verbinden met de muzikale bron van binnen. De eerstvolgende vindt plaats op 24 november a.s. Meer informatie: klik hier.
 
Langere programma's: nieuwe groepen van start
 
Om nog wat dieper in te gaan om jouw waarheid en hoe die via je zingen naar buiten kan komen
 
'Michelangelo' is een wonderlijke naam voor een leergang in stembevrijding. Inmiddels is dit programma al jaren niet meer weg te denken uit ons aanbod. Hier leer je hoe je voor jouw zingen echt maar één ding nodig hebt: jezelf, precies zoals jij nu bent. En je leert dat op een zo wezenlijk niveau, dat je dat ook nooit meer kwijt raakt. 
Woensdag 1 oktober 2014 starten we met een nieuwe groep, door Marjo Brenters liefdevol geleid. Als je meer wilt weten: klik hier.

'Ruimte, Stem en Yoga' laat de deelnemers ervaren hoe werkzaam de combinatie is van yoga en stembevrijding. Zoals de naam al voorspelt: het leidt tot meer ruimte. Chantal Goossens is stembevrijder en yogadocente en heeft een frisse benadering ontwikkeld die het beste uit beide haalt. Het gaat om 5 vrijdagmiddagen, vanaf 3 oktober a.s. Wie daarover meer wil lezen klikt hier.

'Voluit Vrouw' is een wat kortere cyclus, vier bijeenkomsten onder de fijnzinnige leiding van Sarah Jens. De cyclus die op woensdag  17 september start is al vol maar binnenkort worden de data bekend van de volgende groep, je vindt hier meer informatie.
 
‘De Stem van Liefde en Angst’ is een vervolggroep o.l.v. Sarah Jens. Het is een vervolg op ‘Voluit Vrouw’, maar staat ook open voor andere vrouwen die al een meerdaags programma (Opleiding of Introductiejaar) bij haar hebben gevolgd. Meer informatie: klik hier.

‘Goud!’ is een leergang die ontstaan is als vervolg op ‘Michelangelo’, hij staat ook open voor mensen die een andere leergang bij ons gedaan hebben. Meer informatie: klik hier.
   
Weekend De Vogel en Het Hoogste Lied

In een weekend intensief met elkaar werken kun je natuurlijk meer verdieping bereiken. Op 7, 8 en 9 november organiseren we weer een zangweekend o.l.v. Chantal Goossens. Bedoeld voor iedereen die het verlangen voelt om zich te laten horen en daar een stap, wellicht zelfs een moedige stap in wil zetten.
Klik hier voor meer informatie. 
 
Privélessen

Veel van onze activiteiten spelen zich in groepen af, de dynamiek daarvan kan heel behulpzaam zijn. Maar op allerlei momenten kan het juist gepast zijn om in een privéles heel precies te onderzoeken waar jij een stap kunt zetten. Onze docenten geven ook privélessen, in Amsterdam, Breda, Den Haag en Gouda. Als je daarvoor in aanmerking wilt komen mail ons dan via info@jankortie.nl en vertel iets over wat je wilt leren, dan nemen we contact met je op.
 
Het Lied van Het, boek en cd

In de zomer hielden we onze eerste zangretraite, met ruim vijftig deelnemers. Tijdens deze week vervulde 'Het Lied van Het'  een centrale rol, de teksten inspireerden het zingen, het zingen inspireerde de woorden, en in de stilte kon alles een eigen plaats vinden. Dat vraagt om meer, en ja, we zijn bezig met plannen voor het komend jaar.

'Het Lied van Het' mag zich verheugen in een warme ontvangst, en daar zijn we heel blij mee. Wie van de columns in deze nieuwsbrieven geniet zal ook van het boek genieten. Net als wie graag de nieuwste mantra’s van Het Lied van de Ziel thuis mee wil zingen. 

Op de cd ‘Kosi R’vaya’, ‘Amor, amor’, ‘Metta’, de Aartsengelenmantra en nog zeven andere mantra’s, met begeleiding van piano en viool. En in het boek foto’s waar je stil van wordt. 

 
Agenda 

Er zijn weer diverse nieuwe data voor activiteiten gepland, je vindt ze in de agenda op onze website.
 
Te koop in onze webwinkel 
 
* 'Het Lied van Het', nieuwste cd + boek van Jan Kortie
 
* Het eerste boek van Jan Kortie: 'Jouw ziel wil zingen'. 
 
* CD 1 - Van Ohm en Amen - Het Lied van de Ziel
 
* CD 2 - Noyana, cd met boekje
 
* Het Muziekboekje van Het Lied van de Ziel, bladmuziek van de mantra's die Jan Kortie geschreven heeft.
 
Wilt u meer informatie over de boeken: klik hier of van beide eerste cd's en informatie over het muziekboekje: klik hier.
 
   
 
Iedereen kunstenaar
Iedereen filosoof
Iedereen heilig
Als dat toch eens kon

Kijk dan: natuur maakt een
Vreugdevolstemmende
Sprong en voorziet ons weer 
Ruimschoots van zon