Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de online versie.

 
 
Muziek heeft geen woorden nodig
Jules Deelder


In deze fase van het jaar ben ik altijd intensief bezig met onze opleiding. Er worden jaren afgesloten, diploma’s uitgereikt. De slotweekenden zijn vaak behoorlijk spannend, er gebeuren altijd onverwachte dingen, en er kunnen, zo op de valreep, nog enorme stappen gezet worden. Als dan helemaal aan het eind van zo’n weekend, met allerlei hoogte- en dieptepunten, geworstel, gedoe, nieuwe inzichten, oude pijn, ongemak, opluchting, verkramping, verruiming, alles weer op z’n pootjes landt, dan weet ik weer: eind goed, al goed.

Zo is het toch ook in muziek? De laatste klank is de belangrijkste. Alles daarvóór is nodig. Dat kan heel mooi zijn, ontroerend, vervullend, of juist ingehouden, onzeker, misschien zelfs gewoon lelijk. Maar het is de laatste toon die in de ruimte blijft hangen. Is die laatste toon oprecht, is die laatste toon een zieleklank, dan is al het voorafgaande snel vergeten. Maar is het lied vol overgave gezongen en de laatste toon een stap terug, de controle hernomen, dan blijft de luisteraar toch onbevredigd achter. En de zanger natuurlijk ook.    

Van ‘hoe hoort het?’...
Naast de afronding van de opleidingsjaren voer ik in deze periode ook kennismakingsgesprekken met kandidaten die het komend jaar willen starten. Begin en einde komen zo dus eigenlijk bij elkaar. En beide roepen de vraag op: wat is een stembevrijder? Wat maakt iemand tot een goede stembevrijder? Dat zijn nog helemaal geen makkelijke vragen. Soms komen mensen op onze opleiding af die de stembevrijdingsmethode willen leren. Een methode die je dan kunt toepassen, want dan weet je hoe het hoort. Maar ja, stembevrijding is nou juist geen methode. Het is eerder een verlangen. En niet zomaar een verlangen, het is universeel verlangen. Want wie verlangt er nou niet naar om zijn stem in vrijheid te gebruiken, om ruimte te voelen, om gehoord te worden, om zich verbonden te weten?

Misschien is de allerbelangrijkste kwaliteit die een stembevrijder moet hebben wel: luisteren. Niets doen, alleen maar je hart openzetten. Eenvoudige opdracht, maar soms onvoorstelbaar moeilijk om uit te voeren. Alleen maar luisteren. Wat er ook op je afkomt. Ook als jij in de verste verte niet ambieert om stembevrijder te worden, maar wel een bijdrage wil leveren aan deze wereld, dan zou ik zeggen: oefen je in luisteren. Want wie echt met z’n hart kan luisteren verandert meteen de energie, de trilling, die in een ruimte heerst. Een echte luisteraar maakt een wereld van verschil. Dat weet eigenlijk iedereen die wel eens niet gehoord, niet verstaan is. Iedereen dus.

Is het niet fascinerend dat instrumentale, woordenloze muziek zoveel ontroering teweeg kan brengen, en zoveel sfeer? Muziek die geen uitleg nodig heeft, die diep in ons een gevoelige snaar kan raken, op een niveau waar woorden niet kunnen komen. Woorden kunnen zo afleiden, ze moeten eerst door het hoofd heen voor ze bij het hart kunnen aankomen. En hoe meer woorden, des te meer kans op denkwerk. Muziek heeft geen woorden nodig, citeerde mijn ochtendblad eerder deze week Jules Deelder. Daar stem ik graag mee in. Deelder voegt eraan toe ‘een schurfthekel te hebben aan vocale muziek’. Daar hield mijn instemming op, dat zul je begrijpen. Want ik denk: laten we toch vooral ook zingen. En daar zijn af en toe woorden heel behulpzaam en betekenisvol.
 
...naar: ‘wat hoor ik?’
Over krap twee weken begint onze zangretraite. Een week van zingen en stilte. Het is een week van luisteren. Naar binnen, naar boven, naar het hart, naar de muziek die tot ons wil spreken. Naar het mysterie dat ons omvat én dat in ons is en zich door ons kan manifesteren. Af en toe zullen er woorden zijn, natuurlijk. In de hoop dat die ons luisteren weer verdiepen. En dat ze ons helpen om te zingen. Want dat wat jij hoort wil ook weer gezongen worden, vroeger of later. Dat wat ontvangen wordt wil weer worden gegeven.

Muziek heeft geen woorden nodig. Een nieuwsbrief over muziek wel. Maar ja, zo’n nieuwsbrief is alleen maar bedoeld om te zeggen: doe het maar het maar, zing maar, speel maar. 

Je bent van harte welkom. Bij de laatste activiteiten voor de zomervakantie, en bij de eerste daarna. Ik wens je een rijke zomer, met ruimte voor wie jij in wezen bent.
Jan Kortie

PS
Vandaag kregen we de eerste recensie onder ogen die verschenen is van 'Het Lied van Het', onze nieuwe cd-met-boek. De recensent(e?) van het blad Bewustzijn Magazine was tot tranen toe geroerd. Dat lezen we natuurlijk graag. Verderop in deze nieuwsbrief kun je er wat uitvoeriger over lezen, op onze site plaatsen we de hele recensie.
 
 
Het Lied van de Ziel – mantrazingen in Amsterdam

A.s. vrijdag 27 juni is al weer de laatste mantra-avond voor de zomervakantie. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar via online reserveren.

Data na de zomervakantie
Je kunt ook al kaarten kopen voor de avonden in het najaar: 5 sept, 3 okt, 31 okt, 21 nov en 19 dec. 2014. Klik hier om te reserveren.

Besparen? Neem een abonnement!
Ben je van plan om vaker dan 3x naar Het Lied van de Ziel in Amsterdam te komen, dan kun je ook een abonnement nemen.  Komend seizoen betaal je hiervoor € 53,50 en daarmee ben je zo’n 35% goedkoper uit. Bovendien ben je altijd verzekerd van een plaats. Te koop via online reserveren of tijdens de eerste 2 mantra-avonden in Amsterdam. 

Elders in het land
Op 4 juli in Uffelte(Dr.), zie hieronder.

Het Magische Lied
Op zondag 12 oktober is er weer mantrazingen speciaal voor kinderen. Meer informatie.
 
'Jij Bent Het', Zangretraite o.l.v. Jan Kortie 7-12 juli  – 
Je kunt nog reserveren: er zijn nog maar een paar plaatsen vrij!

Eigenlijk is het een paradoxaal woord: zangretraite. Zingen is: naar buiten komen. Retraite is: terugtrekken. Die paradox zal centraal staan deze dagen. We trekken ons terug uit de buitenwereld met geen ander doel dan: meer ruimte te geven aan de bron van onze muziek. Waar het wonder telkens weer te vinden is, en waar wij het niet helemaal in de hand hebben. Waar muziek mystiek wordt en mystiek muziek. Niet te begrijpen, maar wel te ervaren.

We gaan zingen en stil zijn. We zingen mantra's, zoals bij Het Lied van de Ziel. En we zijn stil. We zingen, ook improviserend. En we zijn stil. En we zingen. We reflecteren, we laten ons inspireren, we oefenen verwondering. We gaan de natuur in. We zijn stil. En we zingen. Zodat we aan het einde van de week opgewekt weer de wereld in kunnen stappen.

Wil je meer weten? Je kunt de folder aanvragen via info@jankortie.nl. Reserveren: klik hier
 
Eendaagse activiteiten in kleinere groepen
 
Als je ernaar verlangt je stem vrijer te gebruiken, je muziek gemakkelijker te laten stromen dan zijn onze eendaagse workshops eigenlijk gewoon een aanrader. Iedereen kan zingen. Iedereen zingt anders. Iedereen heeft een eigen lied. En niemand anders kan jouw lied zingen.

Naar Binnen en Naar Buiten
Onze klassieker. Al twintig jaar staat deze workshop op ons programma. Meest gehoorde reactie na afloop: ik wist niet dat het zo eenvoudig was. Tal van mensen hebben al ervaren hoe er op één zo'n dag verrassend veel kan gebeuren, hoe ze zichzelf en elkaar kunnen verbazen met hun zingen. 
Na de zomer hebben we workshops gepland op 5 sept., 27 okt. en 12 dec. in Amsterdam o.l.v. Sarah Jens. Binnenkort staan ook de data voor workshops in Den Haag en Breda weer op onze site.

Vrouw, Lijf en Stem 
In opzet vergelijkbaar met Naar Binnen en Naar Buiten, maar nu toegespitst op vrouwen en vrouwelijkheid. Onder leiding van Sarah Jens. In Amsterdam, op 17 sept. en 7 nov. a.s. Meer informatie: klik hier.

De Kracht van Zingen, workshop speciaal voor mannen.
In opzet vergelijkbaar met Naar Binnen en Naar Buiten, maar nu toegespitst op mannen en mannelijkheid. Onder leiding van Lambert Mutsaers. In Amsterdam, op zaterdag 4 oktober a.s. Meer informatie: klik hier.
 
Zing je lievelingslied: a.s. vrijdag de workshop 'Ontmoeting' 
Repertoire zingen o.l.v. Chantal Goossens

In onze workshops werken we veel met improviseren, omdat dat zo’n fijne en voor iedereen toegankelijke manier is om je stem te bevrijden. Maar dezelfde principes zijn ook heel bruikbaar als je een bestaand lied wil zingen. Al roept dat wel speciale vragen op: wie is dan de baas? Het lied, dat op een bepaalde manier moet worden gezongen? Of jij, die jouw verhaal wil vertellen? Wat gebeurt er in de ontmoeting van jou en het lied, en in de ontmoeting van jou met de luisteraars? 

We gaan deze dag aan de slag met een lied dat je zelf gekozen hebt. 
In Amsterdam, op vrijdag 27 juni. Meer weten: klik hier. Er zijn nog een paar plaatsen voor de snelle beslissers.
 
Langere programma's: nieuwe groepen van start

'Ruimte, Stem en Yoga' laat de deelnemers ervaren hoe werkzaam de combinatie is van yoga en stembevrijding. Zoals de naam al voorspelt: het leidt tot meer ruimte. Chantal Goossens is stembevrijder en yogadocente en heeft een frisse benadering ontwikkeld die het beste uit beide haalt.
Let op: veranderde data! Het gaat nu om 6 vrijdagmiddagen: 3, 17 & 31 oktober, 14 & 28 november en 12 december, steeds van 12.00 - 15.00 uur. Wie meer wil weten klikt hier.

'Michelangelo' is een wonderlijke naam voor een leergang in stembevrijding. Inmiddels is dit programma al jaren niet meer weg te denken uit ons aanbod. Hier leer je hoe je voor jouw zingen echt maar één ding nodig hebt: jezelf, precies zoals jij nu bent. Je leert hoe je het overbodige weglaat. En je leert dat alles op een zo wezenlijk niveau, dat je dat vervolgens kunt blijven toepassen. In het zingen en in de rest van je leven. Woensdag 1 oktober 2014 starten we met een nieuwe groep, door Marjo Brenters liefdevol geleid. Als je meer wilt weten: klik hier.

'Voluit Vrouw' is een wat kortere cyclus, vier bijeenkomsten speciaal voor vrouwen onder de fijnzinnige leiding van Sarah Jens. Op woensdag 17 september start ze een nieuwe groep, je vindt hier meer informatie.
 
Goud!' is een vervolg-leergang die openstaat voor iedereen die 'Michelangelo' heeft gevolgd, of minimaal één opleidingsjaar. Je kunt de folder aanvragen.

'De Stem van Liefde en Angst' is een nieuwe vervolgactiviteit op 'Voluit Vrouw', en is ook open voor vrouwen die onze opleiding volgen of gevolgd hebben. Je kunt de folder aanvragen.
  
Weekend 'De Vogel en Het Hoogste Lied'

In een weekend intensief met elkaar werken kun je natuurlijk meer verdieping bereiken. Op 7, 8 en 9 november organiseren we weer een zangweekend o.l.v. Chantal Goossens. Bedoeld voor iedereen die het verlangen voelt om zich te laten horen en daar een stap, wellicht zelfs een moedige stap in wil zetten.

We werken met improvisatie en eenvoudige samenzang. Je hele lijf zal meedoen. We besteden aandacht aan onze adem, we doen simpele yoga oefeningen, we dansen en we doen een stilte wandeling waarin soms toch gezongen wordt. Bij een aantal onderdelen zal muzikale begeleiding zijn. Zangervaring is welkom, maar niet nodig. 
 
Jan Kortie elders in het land

Op allerlei momenten in het jaar leidt Jan Kortie activiteiten op uitnodiging van anderen ergens in het land. Doorgaans is dat een combinatie van een middag, waarin hij je meeneemt in de essentie van stembevrijding, en een mantra-avond. In het najaar staan o.m. Haarlem, Zeist, Groningen, Huissen en Rotterdam op het programma, data tref je binnenkort aan op onze site.

Maar vóór de vakantie begint is er ook nog een mogelijkheid. Volgende week vrijdag 4 juli verzorgt Jan een middag en een avond in Uffelte (Dr.), tijdens het Soul Singing Festival. Meer informatie hierover vind je op: www.soulsinging.net
 
Het Lied van Het, boek en cd

'Zonder dat hij een oordeel geeft of een keuze maakt, zoekt hij naar iets universeels, naar dat ene: 'Het', schrijft Bewustzijn Magazine over het boek, daarmee goed verwoordend waar het in dit boek over gaat: de zoektocht naar de mystiek van muziek, die alle tegenstellingen overbrugt. 'Ik zet de cd op en binnen een paar minuten biggelen er tranen over mijn wangen. (....) En omdat het zo gemakkelijk gaat, merk ik dat ik me moeiteloos overgeef aan de stroom. Dit zingen hoeft nergens aan te voldoen, ik hoef nergens aan te voldoen (...) Ik hoef alleen maar mijn eigen geluid te maken, mezelf te volgen, samen met de anderen, tot we één klank worden. Het gaat over verbinden, met mezelf, met de ander'.

Ja, 'Het Lied van Het' mag zich verheugen in een warme ontvangst, en daar zijn we heel blij mee. Wie van de columns in deze nieuwsbrieven geniet zal ook van het boek genieten. Net als wie graag de nieuwste mantra’s van Het Lied van de Ziel thuis mee wil zingen. 

Op de cd ‘Kosi R’vaya’, ‘Amor, amor’, ‘Metta’, de aartsengelen-mantra en nog zeven andere liederen, met begeleiding van piano en viool. En in het boek foto’s waar je stil van wordt. 

Meer informatie vind je hier.
 
Agenda 

Kijk voor alle actuele data in de agenda op onze website.
 
Te koop in onze webwinkel 
 
* 'Het Lied van Het', nieuwste cd + boek van Jan Kortie
 
* Het eerste boek van Jan Kortie: 'Jouw ziel wil zingen'. 
 
* CD 1 - Van Ohm en Amen - Het Lied van de Ziel
 
* CD 2 - Noyana, cd met boekje
 
* Het Muziekboekje van Het Lied van de Ziel, bladmuziek van de mantra's die Jan Kortie geschreven heeft.
 
Wilt u meer informatie over de boeken: klik hier of van beide eerste cd's en informatie over het muziekboekje: klik hier.
 
 
Luisteren, luisteren
Schakel de woorden uit
Open je oor voor de klank
Van de ziel

Simpel, doeltreffend, ja
Wereldverbeterend
Past dus precies in ons
Scholingsprofiel