Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik dan hier voor de online versie  
The most urgent problems we face with sex seldom have anything to do with technique.
                                                                    (Alain de Botton)

Als het waar is dat ‘sex sells’ dan moet dat betekenen dat deze nieuwsbrief met meer dan gemiddelde belangstelling wordt gelezen. Dat zou mooi zijn. Trouwe lezers weten natuurlijk allang dat we zo meteen toch bij zingen uitkomen. De stap van het een naar het ander zal trouwens klein blijken te zijn. 

‘De meest urgente problemen die we bij seks tegenkomen hebben zelden iets te maken met techniek’, luidt het onderschrift bij een afbeelding uit de Kamasutra in een lichtvoetig boekje over seks van de Engelse filosoof De Botton. Hij beschrijft hoe het verlangen naar erotiek alles te maken heeft met de eenzaamheid die ieder mens onvermijdelijk kent. En hoe daarom de eerste kus die je met iemand uitwisselt zo’n diepe indruk kan maken: ineens wordt de eenzaamheid opgeheven. Deze eenzaamheid dateert van onze jongste jaren. Een baby wordt gewaardeerd om wie hij is. Maar al spoedig wordt steeds meer dat wat we doen bepalend voor het enthousiasme dat we in anderen opwekken. Dan groeit ook onze schaamte, we schieten namelijk onvermijdelijk tekort op allerlei ogenblikken. Maar de behoefte om geaccepteerd te worden, om gezien te worden in wie we zijn, die blijft. Ook wie alle standjes uit de Kamasutra beheerst is er niet van verzekerd dat aan dat fundamentele verlangen voldaan zal worden.

Tot zover De Botton. Als hij ooit besluit een boekje over zingen te schrijven kan hij een deel van zijn tekst vrijwel onveranderd handhaven. ‘De meest urgente problemen die we in zingen tegenkomen hebben zelden iets te maken met techniek’. Het verlangen om te zingen is, net als het verlangen naar seks, diep verbonden met onze eenzaamheid. We verlangen naar verbinding, naar gezien en gehoord worden. Als ik alleen maar ben wie ik ben, wil jij mij dan zien? Als ik niet m’n best doe wil jij dan naar mijn zingen luisteren? Kun jij mij horen in mijn muziek als ik fouten maak, tekort schiet, stuntel? Durf ik te zingen zonder mezelf te censureren, zonder mezelf te forceren? Moet het goed zijn wat ik doe of is het genoeg als het ‘ik’ is?

Het sleutelwoord lijkt mij in dit alles: contact. We verlangen naar contact én we zijn er bang voor. Want contact betekent per definitie ook: overgave. Het loslaten van controle. Nou, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik bedoel: dat is makkelijk gezegd dan gelaten. Toch is dat precies wat telkens weer van ons gevraagd wordt. Geen contact zonder een moment van overgave. En het lastigste is misschien nog wel: het omgekeerde is niet waar, want er is geen garantie dat onze overgave tot contact leidt. Voor contact is immers de overgave van twee personen nodig. Welbeschouwd is contact dus niet een prestatie, maar een moment van genade, een cadeautje.

Dat is voor mij altijd weer de zegen van stembevrijding. Het is één doorlopende oefening in contact. In zijn zonder te doen. In verlangen zonder terughoudendheid. In het telkenmale betreden van een grotere ruimte. Want ook dat verlangen kennen we allemaal: het verlangen naar meer ruimte. Daarom willen we zingen, want dat betekent: ruimte geven aan je muzikale zelf. ‘Er is een wereld voor me open gegaan’, zei laatst iemand na een workshop. Dat hoor ik mensen wel vaker zeggen, maar deze keer trof mij die formulering ineens. Het is eigenlijk letterlijk waar: stembevrijding kan ons inderdaad in een nieuwe wereld brengen: als we de wereld van het doen, van de controle loslaten dan opent zich de wereld van het zijn. Een wondere wereld die telkens weer nieuw is, die blijft verbazen, of je nou een doorgewinterde musicus bent of een schoorvoetende beginner. Contact verveelt nooit.

Onlangs heeft de NTR tv-opnames gemaakt van onze workshop Jij Bent Muziek. Volgende week kun je de resultaten daarvan zien (hieronder vind je meer details). Het was een mooie bijeenkomst, ik hoop dat iets van die andere wereld, van die nieuwe ruimte, van dat wonder ook voor de kijkers zichtbaar wordt. 

Maar er gaat niets boven het zelf ervaren ervan. Dus kom maar gewoon meedoen.
Je bent van harte welkom.

Jan Kortie

PS 
De vijfde druk van 'Jouw ziel wil zingen' is deze week verschenen en weer overal verkrijgbaar.

 
Het Lied van de Ziel – mantrazingen in Amsterdam

Er zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar voor vrijdag a.s. 29 november (in de Amstelkerk).
Op 20 december, de laatste vrijdag voor Kerstmis, sluiten we het jaar af in de kerk de Duif aan de Prinsengracht. Wacht niet te lang met het reserveren van kaarten daarvoor, de kaartverkoop voor die avond gaat behoorlijk hard.

Data 2014
De vrijdagen 24 jan, 21 feb, 21 mrt, 18 apr (Goede Vrijdag), 16 mei en 13 juni 2014. De kaarten zijn vanaf december te reserveren.

Het Lied van de Ziel elders in het land
Je kunt ook mantra’s zingen met Jan Kortie op 10 december in Rotterdam en op 11 december in Zeist.
In het nieuwe jaar volgen o.m. Vught, Huissen, Assen, Zwolle.
Meer informatie vind je op onze site: klik hier.

 
Het Magische Lied

Een speciale kerstaflevering van onze mantra-middag voor kinderen (en volwassenen) op zondag 22 december. Onder de uitnodigende leiding van Chantal Goossens. Reserveren: klik hier.


Jij Bent Muziek, een middag met Jan Kortie
 
Een opgewekte middag met Jan Kortie, waarin een wereld voor je open kan gaan. Vrolijk en ontroerend, stil en uitbundig. Vrijdag a.s.(29/11) in Amsterdam, dinsdag 10/12 in Rotterdam, woensdag 11/12 in Zeist.
En in het nieuwe jaar 24 januari weer in Amsterdam. Voor andere plaatsen en data: check af en toe de agenda op onze website.

 
TV: woensdag 4 december a.s.

10xBeter is een programma van de NTR met in elke aflevering tips voor een beter leven. Presentator Harm Edens kwam met een veertigtal kijkers een workshop volgen bij Jan Kortie. De opnames worden op 4 december tussen ongeveer 19.20 en 20.00 uur uitgezonden op Ned. 2.

 
Eendaagse activiteiten in kleinere groepen

"Ik heb nog nooit zo gezongen” zegt menigeen na afloop van een workshopdag. De eenvoud van stembevrijding maakt veel los: onze stem, onze vitaliteit, ontroering, blijdschap. In één welbestede dag kan je kijk op je eigen zingen ingrijpend veranderen.

Je kunt bij onze docenten terecht in Amsterdam, in Den Haag, In Breda. Soms door de week, soms in het weekend. We hebben ook aparte dagen voor mannen en voor vrouwen, omdat dat heel bijzonder kan zijn. En voor jongeren, tegen sterk gereduceerd tarief!
 
Meer informatie vind je op www.jankortie.nl (kijk bij Stembevrijding)

 
Het Lied van de Hele Olifant: een zaterdag met Marja de Vries en Jan Kortie (15/2 in Vught, N.Br.)

In 2007 kwam De Hele Olifant in Beeld uit, het eerste boek van Marja de Vries. Een inspirerend boek over  universele wetmatigheden. De inzichten van Marja bleken verhelderend voor het werk van Jan Kortie en de stembevrijdingsbenadering van Jan bleek een prachtige manier om te oefenen met het toepassen van deze inzichten.
Voor deze bijzondere dag ben je welkom in Vught, op het mooie terrein van het kloosterhotel ZIN. De inschrijvingen lopen inmiddels hard, dus wacht niet te lang met reserveren.

Wie wil kan de avond ervóór op dezelfde plaats deelnemen aan Het Lied van de Ziel, een avond mantrazingen.

Meer informatie: klik hier.

 
Langere programma's: nieuwe groepen van start

'Michelangelo' is een wonderlijke naam voor een leergang in stembevrijding. Inmiddels is dit programma een 'klassieker' in ons aanbod. Woensdag 5 februari 2014 starten we met een nieuwe groep, door Marjo Brenters vakbekwaam geleid. Als je meer wilt weten: klik hier.

'Voluit Vrouw' bieden we ook al heel wat jaren aan en is eigenlijk altijd vol. Dat zal te maken hebben met de integere leiding van Sarah Jens. Op 14 februari start ze een nieuwe groep, je vindt hier meer informatie.

'Ruimte, Stem en Yoga' is een nieuwere loot aan de boom. De eerste groep was snel vol, dus we starten een tweede cyclus. Je eigen ruimte vergroten door yoga én stembevrijding, onder leiding van Chantal Goossens die van beide invalshoeken kaas gegeten heeft. Het gaat om 7 donderdagochtenden, vanaf 9 januari. Wie daarover meer wil lezen klikt hier.

 
* Hoe gaat het met …..

..... de zoektocht naar een nieuw pand?
We hebben na onze oproep in mei allerlei tips gekregen. Inmiddels hebben we veel panden gezien. Met name het feit dat we geluid willen maken is op veel plaatsen een breekpunt. En ja, geluid maken willen we toch echt. De speurtocht gaat door. We staan dus nog steeds open voor jullie tips, die we graag ontvangen op info@jankortie.nl. We zoeken in Amsterdam Noord, maar sluiten de rest van de stad niet uit.

..... de nieuwe cd?
Na twee opnamemiddagen hopen we voldoende materiaal te hebben voor een hele cd, maar de presentatie ervan laat nog even op zich wachten. Het plan is om de cd vergezeld te laten gaan van een boekje met columns over de mantra’s. Daarmee komen we dan meteen tegemoet aan de vraag die we wel krijgen of de nieuwsbriefcolumns niet eens gebundeld kunnen worden.

 
Agenda

Kijk voor alle actuele data in de agenda op onze website.

 
Te koop in onze webwinkel
 
* Het boek van Jan Kortie: 'Jouw ziel wil zingen'.
"Wat een verrassend boek" mailde iemand ons deze week. UIt de reacties blijkt ons dat het gewaardeerd wordt door muziekprofessionals én door absolute beginners. En dat was precies de bedoeling. Want zingen is zoveel meer dan het voortbrengen van de juiste toon. [Meer informatie].
 
* Noyana, cd met boekje
 
* Van Ohm en Amen - Het Lied van de Ziel, onze eerste cd
 
* Het Muziekboekje van Het Lied van de Ziel, bladmuziek van de mantra's die Jan Kortie geschreven heeft.
 
Wilt u informatie en impressies (beeld/geluid) van beide cd's en informatie over het muziekboekje: klik hier.
 
Hé, wat verheft zich daar?
Wat een potentie, zeg!
Welk een doeltreffend
En krachtig orgaan!

Wie van u kan zijn haast
Bovennatuurlijke
Meer dan welluidende
Schoonheid weerstaan?

(Als je hier iets anders leest dan een ode aan de stem, dan is herlezing geboden
)