Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik dan hier voor de online versie 

 

 
Jaren geleden kreeg ik een ansichtkaart toegestuurd met bovenstaande afbeelding en sindsdien siert hij de schouw in mijn werkkamer, waarin ik ook lesgeef. Ik zie hem dus vaak en moet er nog steeds wel eens om glimlachen, want in deze kamer houdt natuurlijk niemand zich aan dit beleefde verzoek.
 
Het bordje in kwestie hing vroeger in badhuizen. Het illustreert ongewild hoe mensen in zo’n akoestisch uitnodigende ruimte kennelijk vlug verleid worden om te doen wat nou eenmaal lekker is onder een stromende douche: galmen. Vanwege die associatie gaf ik eind jaren ’80 mijn eerste zangworkshops de naam ‘Cursus Badkamerzingen’. En die naam alleen al had dezelfde verleidende werking.
 
Badhuizen bestaan niet meer. Stilte is ook schaarser geworden. Terwijl we die ook als het om zingen gaat toch gewoon nodig hebben. In zingen gaat een geheim schuil dat je niet ziet op het eerste gezicht en dat je ook niet ziet als je niet minstens af en toe stil bent. Dat geheim kan ik hier ook niet in woorden uit de doeken doen, ik kan er alleen maar op wijzen. Laat ik dat doen aan de hand van twee begrippen.
 
Loslaten
‘Je wilt alle verschijnselen van dit leven omvatten met je geest in plaats van je te laten omvatten door het leven”, schreef Etty Hillesum. Wat een prachtige aansporing tot loslaten. Zingen is een doorlopende oefening in loslaten, dat behoeft geen betoog, neem ik aan. Maar loslaten kent eigenlijk twee fasen: laten zijn en laten gaan. Die eerste fase, die zeer gebaat is bij stilte, is de meest cruciale: wie helemaal kan zijn met wat er is, zonder verzet, die zal ook z’n stem in vrijheid kunnen laten gaan. Om dan te ervaren wat het geheim is dat besloten ligt in het opgeven van ieder verzet.
 
Grens
Onze stem bevindt zich op de grens van binnen en buiten. Op de grens van open en gesloten. Op de grens van lichaam en geest. Op de grens van materie en lucht. Op de grens van mij en mijn omgeving. Op de grens van taal en taalloosheid. Op de grens van ziel en persoonlijkheid. Het Hebreeuws kent het woord ‘nefesj’, dat zowel ‘ziel’ als ‘hals’ of ‘keel’ betekent. Zou dat betekenen dat daar, in het gebied van onze stem, de grens te vinden is tussen mijn diepste wezen en mijn oppervlakkige buitenkant? Als we gaan zingen steken we de grens over die bestaat tussen stilte en geluid. Dat is een wezenlijke stap. Wie alleen maar stil is óf wie doorlopend geluid maakt tracht verre te blijven van die grens. Maar juist op die grens is het geheim te vinden.

Welk geheim? Misschien wel het geheim van leven en dood. Leven, dat is trilling, een kloppend hart, stromend bloed. Hoezeer we het leven ook in de hand denken te kunnen houden, het begin en het einde ervan onttrekken zich aan onze controle. Menig barende vrouw heeft geen andere keus dan haar stem voluit te laten horen. Iedere gezonde baby laat al snel z’n stem horen. Vaders en moeders zingen zachtjes of neuriën hun kind geruststellend toe, zolang ze nog geen woorden hebben. En ook aan de andere grens van het leven, bij het sterven, komt de stem, wellicht soms eerst nog wat verstikt, ons van pas om de stervende mens te steunen, en later om ons verdriet los te laten en het geheim, het mysterie van leven en dood te bezingen en te beleven. Vrijdag aanstaande zullen we tijdens Het Lied van de Ziel vooruitlopen op Allerzielen, dat daags daarna valt. We zullen de gelegenheid te baat nemen om ons de namen te herinneren van dierbaren die gestorven zijn en we zullen voor hen zingen. En tussendoor zullen we stil zijn, natuurlijk.

In onze zangworkshops zijn we minder stil. Maar ook daar valt er soms op een cruciaal moment stilte, in afwachting van wat er gezongen wil worden, of in verwondering over wat er zojuist gezongen is. En ook dan is het geheim voelbaar. Hier heet het geheim: jouw lied, jouw toon, jouw muziek. Jij. Wordt het niet eens hoog tijd dat jij dat zelf beleeft? Kom maar meedoen, waan je in het badhuis en negeer vrijpostig het beleefde verzoek tot stilte.
 
Je bent van harte welkom.
 
Jan Kortie
 
PS
Wegens succes herhaald: een dag samen met Marja de Vries (schrijfster van "De Hele Olifant in Beeld"). Hieronder tref je meer informatie daarover aan.

 
Het Lied van de Ziel – mantrazingen in Amsterdam
 
Vrijdag 1 november is onze volgende mantra-avond Het Lied van de Ziel in de Amstelkerk.
Reserveren: klik hier.
 
Overige data in het najaar: 29 november en 20 december 2013.
 
Data 2014
24 jan, 21 feb, 21 mrt, 18 apr (Goede Vrijdag), 16 mei en 13 juni 2014.
(Te reserveren vanaf december 2013)
 
Het Lied van de Ziel elders in het land:
vr. 8 november - Terneuzen
Daarna volgen Huissen, Groningen, Zenderen, Rotterdam , Zeist, voor de data zie hieronder.
In het nieuwe jaar komt Jan o.m. in Vught, Huissen, Assen, Zwolle en Antwerpen.
 
Het Magische Lied
De eerstvolgende datum van onze mantra-zangmiddag voor kinderen is zondag 22 december.
 
Jij Bent Muziek, een middag met Jan Kortie, ergens in het land
 
Dit is waarschijnlijk de beste manier om kennis te maken met Jan Kortie en zijn stembevrijdingswerk. Is het een workshop? Een open middag? Is het een voorstelling, een meezingconcert met verrassende solo's? Is het ernst of entertainment? Het is een wat wonderlijke mix van dat alles. Het is soms een vrolijke boel, dan weer een stemmige stilte. De kans is vrij groot dat je er opgewekt vandaan gaat, en met (nog) meer vertrouwen in je eigen zingen.
 
Hieronder de data, klik op de stad naar keuze voor meer informatie. Dezelfde avond is er steeds een mantra-zangavond Het Lied van de Ziel, voor wie wil is dat een mooie combinatie.
 
do. 14 november in Huissen   
vr. 15 november in Groningen  
wo. 20 november in Zenderen
vr. 29 november in Amsterdam
di. 10 december in Rotterdam
wo. 11 december in Zeist
vr. 7 maart Assen
 
Eendaagse activiteiten in kleinere groepen
 
In één welbestede dag kan er al een wereld voor je opengaan. Menigeen die zo’n dag heeft gevolgd heeft zichzelf al verbaasd met wat er aan muziek uit blijkt te kunnen stromen.
 
Je kunt bij onze docenten terecht in Amsterdam, in Den Haag, in Breda. Soms door de week, soms in het weekend. We hebben ook aparte dagen voor mannen en voor vrouwen, omdat dat heel bijzonder kan zijn.
 
Meer informatie vind je op hier.
 
Leven van Muziek, een dag voor muziekprofessionals o.l.v. Jan Kortie
 
Voor veel professionele musici is stembevrijding een bijzonder avontuur. Hoe verhoudt musiceren op (hoog) niveau zich met genieten? Hoe kun je verwachtingen en normen loslaten? In deze workshop ‘Leven van Muziek’ komen zangers en instrumentalisten bij elkaar om te (leren) improviseren en zich zo op een dieper niveau te verbinden met de muzikale bron van binnen. Eerstvolgende keer is op maandag 25 november a.s.
 
Meer informatie: klik hier
 
Het Lied van de Hele Olifant: een zaterdag met Marja de Vries en Jan Kortie (15/2 in Vught, N.Br.)
 
In juni van dit jaar organiseerden we deze dag voor het eerst. De belangstelling was toen groter dan het aantal beschikbare plaatsen, dus met genoegen kondigen we je aan deze nieuwe mogelijkheid aan.
 
In 2007 kwam De Hele Olifant in Beeld uit, het eerste boek van Marja de Vries. Een inspirerend boek over  universele wetmatigheden. Alles in de kosmos volgt een beperkt aantal relatief eenvoudige principes. Wij als mensen hebben een keuze:  we kunnen ons handelen (en ons zingen!) daar ook op afstemmen. Of we doen dat niet. Wanneer ons handelen in lijn is met de universele wetten, komt het overeen met wie we in essentie zijn. En kost het veel minder moeite.
 
Een paar jaar geleden ontmoetten Marja de Vries en Jan Kortie elkaar. Dat leidde tot inspiratie over en weer. De inzichten van Marja bleken verhelderend voor het werk van Jan en de stembevrijdingsbenadering van Jan bleek een prachtige manier om te oefenen met het toepassen van deze inzichten.
 
Deze gedeelde inspiratie willen we graag verder verspreiden. Dit keer ben je welkom in Vught, op het mooie terrein van het kloosterhotel ZIN.
 
Wie wil kan de avond ervóór op dezelfde plaats deelnemen aan Het Lied van de Ziel, een avond mantrazingen.
 
Meer informatie: klik hier.
 
Langere programma's: nieuwe groepen van start

'Michelangelo' is een wonderlijke naam voor een leergang in stembevrijding. Inmiddels is dit programma een 'klassieker' in ons aanbod. Woensdag 5 februari 2014 starten we met een nieuwe groep, door Marjo Brenters vakbekwaam geleid. Als je meer wilt weten: klik hier.

'Voluit Vrouw' we ook al heel wat jaren aan en is eigenlijk altijd vol. Dat zal te maken hebben met de integere leiding van Sarah Jens. Op woensdag 27 november start ze een nieuwe groep, je vindt hier meer informatie.

'Ruimte, Stem en Yoga' is een nieuwere loot aan de boom. De eerste groep was snel vol, dus we zijn blij je te kunnen melden dat we een nieuwe groep starten. Je eigen ruimte vergroten door yoga én stembevrijding, onder leiding van Chantal Goossens die van beide invalshoeken kaas gegeten heeft. Het gaat om 7 donderdagochtenden, vanaf 9 januari. Wie daarover meer wil lezen klikt hier.
  
Boek in herdruk
 
Jouw ziel wil zingen, het opgewekte boek dat Jan Kortie schreef, mag zich verheugen in een groeiende belangstelling. In afwachting van de vijfde druk, die in de loop van november verschijnt, is het momenteel even niet in de gewone boekhandel verkrijgbaar, maar het is nog wel via onze webwinkel te koop.
 
Agenda 
 
Kijk voor alle actuele data in de agenda op onze website.
 
Te koop in onze webwinkel 
 
* Het boek van Jan Kortie: Jouw Ziel wil Zingen.
"Ik heb het in een adem uitgelezen en ben er nu voor de tweede keer aan begonnen" schreef een dankbare lezer. Een boek over zingen dat je zingen verandert. Omdat zingen zoveel meer is dan het voortbrengen van de juiste toon. [Meer informatie].
 
* Noyana, cd met boekje
 
* Van Ohm en Amen - Het Lied van de Ziel, onze eerste cd
 
* Het Muziekboekje van Het Lied van de Ziel, bladmuziek van de mantra's die Jan Kortie geschreven heeft.
 
Wilt u informatie en impressies (beeld/geluid) van beide cd's en informatie over het muziekboekje: klik hier.
 
 
Stilte, niet zingen nu!
Zwijg, keer naar binnen en
Open je voor
Het geheim van de mens
 
Stort je vervolgens in
Badkamerzanggenot
Hier wordt beleefd:
Het geheim van de grens