Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de online versie
 
 
I can only think of music as something inherent in every human being - a birthright.
Music coordinates mind, body and spirit.
Yehudi Menuhin
  
 
 
De beroemde violist Yehudi Menuhin heeft vele prachtige dingen gezegd en geschreven over muziek. Van zijn woorden gaat steeds een bemoedigende werking uit, dus ik citeer ze graag.
 
Het is jouw geboorterecht om te musiceren. En waarom zou je dat willen? Omdat het ‘mind, body and spirit’ coördineert, dat is: bijeenbrengt in een gezamenlijke ordening. Het is geen toevallige drie-eenheid die Menuhin daar noemt. Het zijn precies de drie elementen die we voor zingen nodig hebben. Laten we ze één voor één langslopen.

De mind. Ons brein, ons verstand. Verzamelplaats van alles wat we geleerd hebben, alles wat we ervaren hebben. Ons hele verleden is daar aanwezig, deels bewust, merendeels onbewust. We zijn, of we dat willen of niet, een product van ons verleden. Coen Simon, de filosoof over wie ik in een vorige nieuwsbrief al de loftrompet stak, zegt het mooi: we zijn zowel een voortzetting van, als een wending in de geschiedenis. Iedere toon die we zingen is voorafgegaan door vele andere en staat dus nooit op zichzelf. Vrijheid in ons zingen heeft het nodig dat we daar ‘ja’ tegen kunnen zeggen. Datgene wat we afwijzen in onze persoonlijke geschiedenis beperkt onvermijdelijk ons gezang. Het betekent niet dat we overal meteen blij mee moeten zijn. Sterker nog: in alles wat ons niet lekker zit, zit óók muziek. Hoe vervullend kan het immers zijn om iemand een jammerlijke klaagzang te horen aanheffen, en hoe bevrijdend om het zelf te doen.

De body. Ons lichaam, unieke uitdrukking en omhulling van wie we zijn. Voertuig, voorzien van zintuigen. In tegenstelling tot onze mind altijd helemaal in het nu aanwezig. Volmaakt in staat om ons te doen ervaren: hier ben ik nu, dit is waar mijn pad mij gebracht heeft. En ook hier is een ‘ja’ nodig om vrij te kunnen zingen. Ja, dit is mijn stem, dit is mijn adem, mijn klankkast. Ja, ik ben hier en ik ga stevig staan, geworteld in deze aarde, verbonden met de natuur die mij omringt én die ik ben.
 
De spirit. Geest. Ziel. Mysterie. Levend, onmiskenbaar en onbevattelijk. Ik ben mijn brein, ik ben mijn lichaam én ik ben meer. Dat ‘meer’ laat zich in woorden nooit helemaal vangen. Maar kijk naar de ondergaande zon, kijk naar de regenboog, kijk naar de sterrenhemel, kijk naar de appelbloesem en je kunt zomaar ineens gegrepen worden door een woordenloos  besef: er is meer. En ook hier is een ‘ja’ nodig om tot de volheid van jouw zingen door te dringen. Ja, er is meer. Ja, ik ben meer. Of alleen maar: ja, ik ben! In deze dimensie is ruimte voor alles. Voor dankbaarheid en vreugde, net zo goed als voor ‘help, wat moet ik in Gods naam met mijn leven aan’. Hier kan zingen bidden worden, een smeekbede, een jubelzang. En natuurlijk: de nieuwe wending die ik in de geschiedenis ben vindt hier z’n inspiratie.
 
‘Music coordinates mind, body and spirit.’ Muziek brengt dat alles bij elkaar. Muziek heeft alle drie die dimensies in zich en maakt er een geheel van. Een geheel. Een heelheid. Niet als concept maar op de beste momenten ervaarbaar. Als genade, niet als prestatie. Muziek maakt ruimte waar plaats en tijd is voor alles en iedereen. Als ‘birthright’.
 
Dank dus aan Menuhin voor zijn aansporing. En hoe verheugend: hij heeft onlangs bijval gekregen van onverwachte zijde: onze nieuwe Koning! Is het je opgevallen? Tijdens zijn inhuldigingsrede sprak hij de volgende zinnen uit, die ik alleen maar kan opvatten als een rechtstreekse, niet mis te verstane aansporing tot stembevrijding.
 
Als Koning wil ik mensen aanmoedigen om actief gebruik te maken van de mogelijkheden die ze hebben.
Hoe groot de verscheidenheid ook is (….), in het Koninkrijk der Nederlanden mag iedereen zijn stem laten horen
en op voet van gelijkwaardigheid méézingen.
 
Zei hij dat echt? Nou, bijna. Hij zei niet ‘meezingen’, maar ‘meebouwen’. Maar je kan met een stem niet bouwen, dus hij zal wel zingen bedoeld hebben, denk je niet? Maxima liet er geen gras over groeien, zag je hoe zij enthousiast meezong tijdens het Bevrijdingsconcert? Met grote blijdschap stel ik vast: zingen is Koninklijk Goedgekeurd.
 
Kom jij ook op voet van gelijkwaardigheid met ons meezingen? Je bent zeer welkom.

Jan Kortie 

 
Het Lied van de Ziel - mantrazingen in Amsterdam ...
 
A.s. vrijdag 24 mei is weer Het Lied van de Ziel in de Amstelkerk. Er zijn nog plaatsen vrij, reserveren kan via online reserveren. Op 21 juni is de laatste mantra-avond vóór de zomervakantie.
 
Data na de zomer: 6 september, 4 oktober, 1 november, 29 november en 20 december 2013.
 
... of elders ... 
* Vrijdag 14 juni ben je welkom in Zeist - meer informatie: klik hier.
* Vrijdag 28 juni in Zwolle - meer informatie: klik hier.
* Vrijdag 13 sept. in Leeuwarden  (Yn it Keninkryk fan 'e Nederlannen mei eltsenien syn stim hearre litte!)
   meer informatie: klik hier
* Vrijdag 18 oktober in Antwerpen - nadere informatie volgt

In november komt Jan Kortie weer in Huissen en in Groningen.
 
Het Magische Lied op zondag 2 juni a.s.
 
Ook voor kinderen is mantrazingen bijzonder. Op 2 juni zijn zij weer welkom in Amsterdam, met hun vader/moeder/opa/tante/buurvrouw.
 
Entree: 3 t/m 12 jaar € 5 en volwassenen € 10. Meer informatie: klik hier of direct reserveren: klik hier.
 
Jij Bent Muziek, een middag met Jan Kortie 
 
Dit is waarschijnlijk de beste manier om kennis te maken met Jan Kortie en zijn stembevrijdingswerk. Is het een workshop? Een open middag? Is het een voorstelling, een meezingconcert met verrassende solo's? Is het ernst of entertainment? Het is een wat wonderlijke mix van dat alles. Het is soms een vrolijke boel, dan weer een stemmige stilte. De kans is vrij groot dat je er opgewekt vandaan gaat, en met (nog) meer vertrouwen in je eigen zingen.
 
Op 14 juni in Zeist - meer informatie: klik hier
Op 13 september in Leeuwarden  - meer informatie: klik hier  
Op 18 oktober in Antwerpen - meer informatie volgt binnenkort  
En na de zomer staan o.a. Huissen en Groningen op het programma.
  
Een nieuw pand?
 
De mailing van vorige week over onze zoektocht naar een eigen huis voor ons werk is niet onopgemerkt gebleven. Er is een indrukwekkende golf aan reacties over ons heen gekomen, werkelijk hartverwarmend. We zijn geattendeerd op vele tientallen panden. In Amsterdam, maar ook in allerlei andere plaatsen, dichterbij of verder weg. We hebben tips gekregen over manieren om te zoeken, en over contactpersonen. Er zijn netwerken ingeschakeld. Er kwamen goede wensen en bemoedigende woorden. En een tiental mensen bood spontaan hulp aan om te zoeken.
 
We kunnen hiermee dus aan de slag. Maar we blijven we openstaan voor iedere nieuwe ingeving die je krijgt. Die kun je sturen naar info@jankortie.nl.
  
Eendaagse activiteiten in kleinere groepen
 
Als je ernaar verlangt je stem vrijer te gebruiken, je muziek gemakkelijker te laten stromen dan zijn onze eendaagse workshops eigenlijk gewoon een aanrader. Iedereen kan zingen. Iedereen zingt anders. Iedereen heeft een eigen lied. En niemand kan jouw lied zingen.
 
In Amsterdam....
Vele honderden mensen hebben in de loop der jaren ervaren hoe er op één zo'n dag al verrassend veel kan gebeuren, hoe mensen zichzelf en elkaar verbazen met hun zingen, dankzij de bekwame en liefdevolle leiding van Sarah Jens. Je kunt bij haar ongeveer maandelijks terecht in de workshop Naar Binnen en Naar Buiten en daarnaast ook regelmatig in een dag speciaal voor vrouwen.
Informatie over de workshops Naar Binnen en Naar Buiten: klik hier of Vrouwen, Lijf en Stem: klik hier.
 
…of in Den Haag (za 25-05) of Breda (za 15-06)...
De afgelopen 25 jaar alleen in Amsterdam, maar nu af en toe ook elders: onze workshop Naar Binnen en Naar Buiten. Op zaterdag 25 mei a.s. in Den Haag, onder de geïnspireerde leiding van Chantal Goossens en op 15 juni in Breda, onder de bezielende leiding van Marjo Brenters. Meer informatie: klik hier.
  
...of alleen voor muziekprofessionals (o.l.v. Jan Kortie)...
Veel professionele musici verlangen naar meer vrijheid in hun musiceren. Alle technische bagage én de druk van het moeten presteren kunnen enorm in de weg gaan zitten. Hoe verhoudt musiceren op (hoog) niveau zich met genieten? Hoe kun je verwachtingen en normen loslaten? In deze workshop ‘Leven van Muziek’ komen zangers en instrumentalisten bij elkaar om te (leren) improviseren en zich zo op een dieper niveau te verbinden met de muzikale bron van binnen.
Er zijn nog plaatsen in de workshop op maandag 17 juni. Meer informatie: klik hier.
 
...of alleen voor mannen ...
De workshop De Kracht van Zingen in Amsterdam, onder de stevige en zachtmoedige leiding van Lambert Mutsaers op zaterdag 29 juni. Meer informatie: klik hier.
 
...of jongeren!
Ook in Amsterdam, op zaterdag 28 september, speciaal voor jongeren van 17 t/m 25 jaar, voor een ‘jongere’ prijs. Meer informatie: klik hier.
 
Zomerweek ‘Zang en Zaligheid’: 26-30 juni a.s.
 
Voor het eerst sinds vele jaren gaan we weer een zomerweek organiseren. Omdat je in een week stappen kunt zetten die je niet zet in losse dagen. In deze (vijfdaagse) week gaan zingen, groeien en genieten hand in hand. De week gaat plaatsvinden in Drenthe en staat onder leiding van Sarah Jens, ze wordt o.m. bijgestaan door Chantal Goossens. Data: van woensdagochtend 26 t/m zondagmiddag 30 juni. Je kunt de folder aanvragen via info@jankortie.nl.
 
Het Lied van de Hele Olifant: een dag o.l.v. Marja de Vries en Jan Kortie op vrijdag 28 juni
 
In 2007 kwam De Hele Olifant in Beeld uit, het eerste boek van Marja de Vries. Een inspirerend boek over  universele wetmatigheden. Het totaalbeeld blijkt in feite terug te voeren is op slechts een beperkt aantal relatief eenvoudige principes. Wij als mensen hebben een keuze:  we kunnen ons handelen (en ons zingen!) daar op afstemmen. Of we doen dat niet. Wanneer ons handelen in lijn is met de universele wetten, komt het overeen met wie we in essentie zijn. En kost het veel minder moeite. 
 
Een paar jaar geleden ontmoetten Marja de Vries en Jan Kortie elkaar. Dat leidde tot inspiratie over en weer. Als alles in de wereld gehoorzaamt aan deze wetten dan geldt dat ook voor zingen. De inzichten van Marja bleken verhelderend voor het werk van Jan en de stembevrijdingsbenadering van Jan bleek een prachtige manier om te oefenen met het toepassen van deze inzichten.
 
Jan Kortie heeft Marja de Vries nu uitgenodigd om op 28 juni samen met hem een dag te geven om deze gedeelde inspiratie verder te verspreiden. Het belooft een boeiende en zeer gevarieerde dag te worden. Op een bijzonder mooie plek: het landgoed van De Nieuwe Voorde in Laag Zuthem (bij Zwolle).
 
Wie wil kan diezelfde avond deelnemen aan Het Lied van de Ziel, een avond mantrazingen in Zwolle o.l.v. Jan Kortie waar de besproken wetmatigheden natuurlijk in de praktijk worden gebracht.
 
Voor meer informatie: klik hier.
 
Zangevenement "Zing en voel je goed”, donderdag 30 mei a.s. in Oss
 
Op donderdag 30 mei organiseert de Stichting Chaja (Verwerkingskunst rondom kanker) het zangevenement "Zing, voel je goed”. Op die dag geven Ernst Daniël Smid en Jan Kortie masterclasses.  
Iedereen die tot de doelgroep behoort en van zingen houdt, kan meedoen. De masterclasses vinden in de middag plaats. 's Avonds is er een korte presentatie voor publiek.
 
Aanmelden kan via stichtingchaja@live.nl, voor meer informatie zie: www.stichtingchaja.nl.
 
Opleiding tot Stembevrijder ‘Ode an die Freude’
 
In september gaat de 9e jaargang van start van onze opleiding. Woont er een stembevrijder in jou? Of wil je dat onderzoeken? We sturen je graag de folder toe. Daarin tref je informatie aan over de opleiding zelf en ook over het Introductiejaar daarvoor. Je kunt ‘m aanvragen via info@jankortie.nl
 
Agenda 
 
Kijk voor alle actuele data in de agenda op onze website.
 
Te koop in onze webwinkel 
 
* Het boek van Jan Kortie: Jouw Ziel wil Zingen.
Voor iedereen die meer wil weten over stembevrijding en hoe het gegroeid is. Moet je daarover lezen dan? Kun je niet beter gewoon gaan zingen? Lees dit opgewekte boek en ervaar wat het met je zingen doet.
[Meer informatie].
 
* Noyana, cd met boekje
 
* Van Ohm en Amen - Het Lied van de Ziel, onze eerste cd
 
* Het Muziekboekje van Het Lied van de Ziel, bladmuziek van de mantra's die we zingen
 
Wilt u informatie en impressies (beeld/geluid) van beide cd's en informatie over het muziekboekje: klik hier.
 
 

 Koninklijk Goedgekeurd!
Zang als geboorterecht!
Brengt mind en spirit
Én lijf bij elkaar

Ook in Menuhin z’n
Topviolistenblik
Kun je niet zonder
Geloof het nou maar