Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de online versie

 
Enthousiasme, dat is het helemaal.
Schenk een mens alle talenten ter wereld en onthoud hem de gave om enthousiast te zijn
en je veroordeelt hem voor eeuwig ter dood.
Von Wildbrandt
 
In februari overleed de Turkse muzikant Behsat Üvez. Hij woonde en werkte in Nederland, ik heb hem een paar maal zien optreden met Baraná, de groep die hij leidde samen met zijn Nederlandse collega Steven Kamperman. Baraná betekent ontmoeting en ja, het samengaan van deze twee heel verschillende culturen leverde fascinerende muziek op.
 
Tijdens de uitvaart sprak Steven Kamperman over Behsat’s bijna mythische enthousiasme. Ik citeer: "Behsat was snel lyrisch. Lyrisch over musici die hij gehoord had, over musici in Baraná, over onze eigen concerten, over de nieuwste CD die we uit hadden. Ik, als nuchtere Hollander, dacht dan aanvankelijk al snel: "jaja, nou, was het nou echt wel zo goed, is ie niet iets te enthousiast, is dit wel objectief?” Maar langzamerhand begon ik de wijze les te begrijpen. Ik dacht altijd: als iets heel goed is, dan kun je er daarna enthousiast over raken. Maar Behsat leerde me dat enthousiasme een kwaliteit in zichzelf is. Dat alles begint met enthousiasme, en dat de kwaliteit daar juist op kan volgen. En hij was daarin ontzettend krachtig: hij barstte al bijna van enthousiasme uit elkaar als hij het podium opliep…… Enthousiasme als beginpunt, een wijze les van Behsat.”
 
Enthousiasme als beginpunt. Wat een prachtige formulering. Dat is wat voor ons ‘nuchtere Hollanders’! Gewoon ongegeneerd, openlijk enthousiast zijn. Geen slag om de arm, geen reserve, nee, bij voorbaat enthousiast. Wij zeggen dan al vlug: kinderlijk enthousiast, maar bedoelen dan eigenlijk: niet helemaal serieus te nemen. Een paar jaar geleden vertelde iemand mij de letterlijke betekenis van het woord enthousiasme. Het komt uit het Grieks en betekent: in God zijn. Dat is dus: in het licht zijn, in de waarheid zijn, in liefde zijn, in eenheid zijn, in vreugde zijn. Kinderlijk? Ja. En benijdenswaardig ook.
 
Enthousiasme is een geweldig beginpunt. Het is trouwens ook een fantastisch eindpunt. En ook dat is voor ons niet altijd makkelijk. Steeds weer zien we in workshops mensen die prachtig staan te zingen, vol leven, vol passie. Om dan aan het eind verschrikt een stapje terug te doen, terug naar de veiligheid, de beheersing. Die mensen mag ik graag verleiden om te durven loslaten, tot en met de laatste toon. Dat is steevast een vreugdevol moment, maar het is voor veel mensen niet voor de hand liggend.
 
Is enthousiasme ook genoeg om ons van het beginpunt naar het eindpunt te brengen? Nee, dat geloof ik niet. Want wie alleen maar enthousiast is ziet gemakkelijk iets wezenlijks over het hoofd: de omgeving. Wie alleen opgaat in het hemelse vergeet soms de aarde. En wat de enthousiaste mens vaak moet leren is: luisteren. Stil worden. Contact maken. Even ademhalen. De verbinding zoeken. Eigenlijk betekent dat: je enthousiasme aanbieden aan je omgeving én je openen voor de echo die terugkomt. Want in gepassioneerdheid kun je gemakkelijk grenzen over het hoofd zien, eigen én andermans grenzen. Dat is actueel in ieder koor, maar ook bijvoorbeeld tijdens onze mantra-avonden, waar enthousiaste en meer stille mensen elkaar ontmoeten. Dat vergt oefening, voor beiden overigens. Voor de enthousiasteling betekent het niet terugtrekken, maar wel doseren. Het is geen inhouden, maar het omvatten van de eigen geestdrift. Wel enthousiast zijn, maar geen haast hebben. Niet jezelf inleveren , maar wel steeds op zoek naar baraná, ontmoeting. Om daar dan weer heel enthousiast van te worden. Met Pasen in aantocht betekent dat: Hallelujah!
 
Maar eerst Goede Vrijdag. Met onze traditionele Goede-Vrijdag-mantra-avond, die eerder begint en op een afwijkende locatie plaatsvindt. En waarvan de opbrengst zoals al jaren gebruikelijk bestemd is voor Musicians without Borders. Een enthousiaste organisatie die prachtig werk doet door mensen in conflictgebieden met elkaar te laten musiceren. Ook dat is baraná.
 
Ik heet je van harte en enthousiast welkom.
Jan Kortie

Ps. Verderop in deze nieuwsbrief alvast een aankondiging van een bijzondere dag eind juni.

Lied van de Ziel op Goede Vrijdag
 
A.s. vrijdag is onze speciale Goede-Vrijdag editie van Het Lied van de Ziel. De opbrengst  van deze avond doneren wij traditiegetrouw aan Musicians without Borders: www.musicianswithoutborders.org.
 
Let op: afwijkende tijden en locatie
We zingen vrijdag een half uur langer dan normaal: van 19.30 tot 22.00 uur, de deuren gaan om 18.45 uur open. Op deze avond zitten we ook op een andere locatie: de Posthoornkerk.
Er zijn nog maar enkele plaatsen vrij, wil je nog reserveren doe dat dan snel: klik hier.
 
Overige data vóór de zomer:  26 april, 24 mei en 21 juni.
 
Lied van de Ziel elders in het land
Op vrijdag 17 mei komt Jan Kortie naar Zenderen (Twente). Meer informatie: klik hier.
En op vrijdag 28 juni naar Zwolle. Meer informatie: klik hier.
 
Jij Bent Muziek, een middag rond stembevrijding o.l.v. Jan Kortie
 
Is het een workshop? Een open middag? Is het een voorstelling, een meezingconcert met verrassende solo's? Is het ernst of entertainment? Het is een wat wonderlijke mix van dat alles. Het is soms een vrolijke boel, dan weer een stemmige stilte. De kans is vrij groot dat je er opgewekt vandaan gaat, en met (nog) meer vertrouwen in je eigen zingen.

Op vrijdag 26 april ben je welkom in Amsterdam. Meer informatie: klik hier.

En op vrijdag 17 mei in Zenderen (Twente). Meer informatie: klik hier.

 
Eendaagse activiteiten in kleinere groepen
 
Als je ernaar verlangt je stem vrijer te gebruiken, je muziek gemakkelijker te laten stromen dan zijn onze eendaagse workshops eigenlijk gewoon een aanrader. Iedereen kan zingen. Iedereen zingt anders. Iedereen heeft een eigen lied. En niemand kan jouw lied zingen.
 
...in Amsterdam....
Vele honderden mensen hebben in de loop der jaren ervaren hoe er op één zo'n dag al verrassend veel kan gebeuren, hoe mensen zichzelf en elkaar verbazen met hun zingen, dankzij de bekwame en liefdevolle leiding van Sarah Jens. Je kunt bij haar ongeveer maandelijks terecht in de workshop Naar Binnen en Naar Buiten (de eerstvolgende is op 24 april) en daarnaast ook regelmatig in een dag speciaal voor vrouwen (19 april). Informatie over de workshops Naar Binnen en Naar Buiten: klik hier of Vrouwen, Lijf en Stem: klik hier.
 
...of in Den Haag, in het weekend…
De afgelopen 25 jaar alleen in Amsterdam, maar nu af en toe ook elders: onze workshop Naar Binnen en Naar Buiten. Op zaterdag 25 mei in Den Haag, onder de geïnspireerde leiding van Chantal Goossens.
 
...of alleen voor muziekprofessionals (o.l.v. Jan Kortie)
Voor veel professionele musici is stembevrijding een bijzonder avontuur. Hoe verhoudt musiceren op (hoog) niveau zich met genieten? Hoe kun je verwachtingen en normen loslate? In deze workshop ‘Leven van Muziek’ komen zangers en instrumentalisten bij elkaar om te (leren) improviseren en zich zo op een dieper niveau te verbinden met de muzikale bron van binnen. Meer informatie: klik hier.
 
Jongerenworkshop Mijn Stem en Ik (17 tot 25 jaar): zaterdag 20 april
 
Sinds een paar jaar organiseren we speciale dagen voor jongeren, voor een veel lagere prijs. Want wij zien hoe belangrijk het juist voor jongeren is om meer te leren over jezelf laten horen. En hoe inspirerend en hoopgevend het is om dat te doen in het gezelschap van leeftijdsgenoten. 
Kun jij eigenlijk heel mooi zingen, maar lukt dat nou juist niet als er andere mensen naar luisteren?
Of denk je juist dat je niet kunt zingen maar wil je het eigenlijk toch? Wij denken dat iedereen kan zingen. Niemand heeft jouw stem, niemand heeft jouw verhaal. Als je daarop kunt vertrouwen ga je je steeds vrijer voelen in je zingen.
 
Je bent welkom op zaterdag 20 april. Informatie: klik hier, of reserveer direct via info@jankortie.nl.
  
Maar misschien wil jij nog meer?

In een eendaagse workshop kan een wondertje gebeuren met je zingen. Als je een langer programma volgt kan zo’n wondertje zich nog weer enorm verdiepen.
 
Weekend ‘De Vogel en het Hoogste Lied’: 12-14 april
Voor de derde maal: een intensief zangweekend onder de bezielende begeleiding van Chantal Goossens. Je komt op vrijdag misschien een tikje gespannen binnen en op zondag zing je als nooit tevoren. Echt waar.
Data: 12, 13 en 14 april 2013. Meer informatie: klik hier
 
Zomerweek ‘Zang en Zaligheid’: 26-30 juni
Voor het eerst sinds vele jaren gaan we weer een zomerweek organiseren. In deze week gaan zingen, groeien en genieten hand in hand. Een feest voor de stem en voor de ziel. De week gaat plaatsvinden in Drenthe en staat onder leiding van Sarah Jens, ze wordt o.m. bijgestaan door Chantal Goossens. Data: van woensdagochtend 26 t/m zondagmiddag 30 juni. Je kunt de folder aanvragen via
info@jankortie.nl.
 
Het Lied van de Hele Olifant: Een dag o.l.v. Marja de Vries en Jan Kortie op vrijdag 28 juni
 
In 2007 kwam De Hele Olifant in Beeld uit, het eerste boek van Marja de Vries. Een inspirerend boek over  universele wetmatigheden. Het totaalbeeld blijkt in feite terug te voeren is op slechts een beperkt aantal relatief eenvoudige principes. Wij als mensen hebben een keuze:  we kunnen ons handelen (en ons zingen!) daar op afstemmen. Of we doen dat niet. Wanneer ons handelen in lijn is met de universele wetten, komt het overeen met wie we in essentie zijn. En kost het veel minder moeite.  
 
Een paar jaar geleden ontmoetten Marja de Vries en Jan Kortie elkaar. Dat leidde tot inspiratie over en weer. Als alles in de wereld gehoorzaamt aan deze wetten dan geldt dat ook voor zingen. De inzichten van Marja bleken verhelderend voor het werk van Jan en de stembevrijdingsbenadering van Jan bleek een prachtige manier om te oefenen met het toepassen van deze inzichten.
 
Jan Kortie heeft Marja de Vries nu uitgenodigd om op 28 juni samen met hem een dag te geven om deze gedeelde inspiratie verder te verspreiden. Het belooft een boeiende en zeer gevarieerde dag te worden. Op een bijzonder mooie plek: het landgoed van De Nieuwe Voorde in Laag Zuthem (bij Zwolle).
 
Wie wil kan diezelfde avond deelnemen aan Het Lied van de Ziel, een avond mantrazingen in Zwolle o.l.v. Jan Kortie waar de besproken wetmatigheden natuurlijk in de praktijk worden gebracht.
 
Voor meer informatie over Het Lied van de Hele Olifant: klik hier.
 
Opleiding tot Stembevrijder ‘Ode an die Freude’
 
In september gaat de 9e jaargang van start van onze opleiding. Woont er een stembevrijder in jou? Of wil je dat onderzoeken? We sturen je graag de folder toe. Daarin tref je informatie aan over de opleiding en ook over het Introductiejaar daarvoor. Je kunt hem aanvragen via info@jankortie.nl.
 
Agenda
 
Kijk voor alle actuele data in de agenda op onze website.
 
Te koop in onze webwinkel 
 
* Het boek van Jan Kortie: Jouw Ziel wil Zingen.
Voor iedereen die meer wil weten over stembevrijding en hoe het gegroeid is. Moet je daarover lezen dan? Kun je niet beter gewoon gaan zingen? Lees dit opgewekte boek en ervaar wat het met je zingen doet.
[Meer informatie].
 
* Noyana, cd met boekje
 
* Van Ohm en Amen - Het Lied van de Ziel, onze eerste cd
 
* Het Muziekboekje van Het Lied van de Ziel, bladmuziek van de mantra's die we zingen
 
Wilt u informatie en impressies (beeld/geluid) van beide cd's en informatie over het muziekboekje: klik hier.
 
 
Leve de levenslust!
Welkom, geestdriftigen!
Jubel en juich met ons:
Hallelujah

Steeds weer op zoek naar het
Grensoverstijgende
Vreugdemoment: Jij en Ik
Baraná