Is deze nieuwsbrief niet leesbaar, klik dan hier voor de online versie

 
The most beautiful emotion we can experience is the mystical,
it is the source of all true art and science
Albert Einstein
 
 
Wat is jouw associatie met het woord ‘mystiek’? Ik heb lang gedacht dat mystiek gaat over iets dat ver weg is en moeilijk. Maar dat is niet zo. Het is dichtbij en moeilijk. En ik zeg nou wel ‘moeilijk’, maar eigenlijk is dat ook niet waar. Onbegrijpelijk is een beter woord. Of: geheimzinnig. En dat is niet gek, want het Griekse woord ‘mystikos’ betekent nou juist: geheimvol. Dus als ik het goed begrijp gaat mystiek over dat wat niet begrepen kan worden.
 
Einstein kon de dingen mooi verwoorden. Een wetenschapper die pleit voor het ervaren van het mystieke vind ik sowieso al intrigerend. Wetenschap wil nou juist weten en begrijpen. En dan zegt Einstein: zoek de bron in het onbegrijpelijke. Ik hoorde iemand ooit een beeld over kennis schetsen dat mij sindsdien is bijgebleven. Je kunt kennis zien als een bol. Alles wat je weet zit in die bol, alles wat je niet weet bevindt zich daarbuiten. Op het grensvlak leven dan je vragen, want je kunt alleen vragen hebben vanuit wat je wél weet. Als je meer kennis vergaart dan groeit de bol. En zie wat er gebeurt: de inhoud wordt groter, maar daarmee groeit ook het oppervlak. Dus: meer vragen! Dit proces is eindeloos. Wetenschap zal altijd trachten om te komen tot meer antwoorden. En uiteindelijk leidt dat tot meer vragen. Iedere keer als een ‘waarom’ in een ‘daarom’ is veranderd komen er nieuwe ‘waaroms’.
 
Eigenlijk gaat dat allemaal om het wonder dat het leven is. We leven in een wonder! We proberen daar iets van te begrijpen. Dat lukt ook af en toe. Eigenlijk is dat ook al weer een wonder. Dat wij dat kunnen! Maar wie te geobsedeerd raakt door de antwoorden verliest de schoonheid van het onbevattelijke uit het oog. Daar komen de mystici ons te hulp. "Om alles te weten moet ik niets weten”  zei Johannes van het Kruis, bijna vijfhonderd jaar geleden. Hoe kleiner de bol, des te minder vragen. Geen bol, geen vragen. Ook geen antwoorden. Alleen maar ruimte. En zo’n honderd jaar later schreef de Duitse mystieke dichter Angelus Silesius:
 
De roos kent geen waarom,
zij bloeit. 
 
Zo’n zinnetje maakt mij enorm blij. Hier wordt het onbegrijpelijke niet verklaard, maar wel nabij gebracht. Want die roos, die kan ik zien en ruiken. En die kan me vervullen met dankbaarheid. Onbegrijpelijke, maar onmiskenbaar aanwezige dankbaarheid.
   
Moet deze nieuwsbrief niet over zingen gaan? Jazeker, en daar komen we nu ook uit. Want het is een kleine stap van de roos naar bijvoorbeeld de nachtegaal. ‘De nachtegaal kent geen waarom, zij zingt’. En van de nachtegaal is het een kleine stap naar de mens. ‘De mens kent wel een waarom, hij zingt veel te vaak niet’. Het waarom van de mens wordt namelijk heel snel een waarom-niet. ‘Ik kan niet zingen, ik kan geen wijs houden, ik heb geen ritmegevoel’.
  
Maar, zegt Einstein in het citaat boven deze nieuwsbrief, het mystieke is ook de bron van alle ware kunst. Daar voeg ik graag aan toe: die kunst hoeven we niet aan kunstenaars over te laten. Het is wel fijn dat ze er zijn en ons voortdurend inspireren, maar laten we allemaal ons eigen leven bezingen, want dat kunnen anderen niet voor ons doen. En dat is ook precies waar het mystieke in z’n onbegrijpelijkheid heel dichtbij kan komen: ik kan het wonder, de schoonheid (en de pijn!) van het leven ervaren én ik kan het met mijn eigen stem benaderen, bezingen, verklanken.
  
Ik ken daar twee manieren voor en die raad ik je allebei aan.
  
De eerste is: zing samen met anderen. Laat je meenemen in de gezamenlijkheid, in het wonder van de verbinding. Waar twee (of meer) stemmen bijeenkomen daar ontstaat in het midden eigenlijk een derde element: de samenklank, die zich onttrekt aan de controle van ieder van beiden. Samenzang kan ons dus dat wonder doen ervaren. Nog specifieker: zing mantra’s. Want die gaan nou juist altijd over het wonder, dat dan beleefd kan worden in z’n onverklaarbaarheid.
  
De tweede is: zing alleen. Laat jezelf horen. Aan jezelf, aan anderen. Geef je stem de ruimte, de ruimte die jij eigenlijk bent. Vertrouw je stem, jouw stem, die het wonder van jouw bestaan kan bejubelen, die jouw pijn kan beklagen, die jouw vreugde met de wereld kan delen. "Wat helpt dit toch enorm,” zei vandaag nog iemand tegen me die zojuist haar eigen weg bezongen had, en daar eigenlijk maar een paar woorden voor nodig had gehad. Dat zou iedereen moeten doen, denk ik dan.
  
Laten wij nou voor allebei die manieren een ruim aanbod hebben.
Is dat eigenlijk niet een onbegrijpelijk wonder?
  
Je bent van harte welkom.
  
Jan Kortie
  
PS 
De folder van de Zomerweek 'Zang en Zaligheid' heeft enige vertraging opgelopen, maar is binnenkort beschikbaar. Let op: de begin en einddatum ervan zijn een paar dagen naar voren opgeschoven!
      
 
Lied van de Ziel 2013
 
A.s. vrijdag 1 maart is onze volgende mantra-avond. Er zijn nog plaatsen vrij, wil je reserveren: klik hier. Overige data vóór de zomer: 29 maart (Goede Vrijdag), 26 april, 24 mei en 21 juni.
 
Trouwe bezoekers voordelig uit met abonnement
Ben je van plan vaak naar Het Lied van de Ziel te komen, dan adviseren wij een abonnement: de korting bedraagt ca. 35%. Het is nog tot en met 1 maart  te koop voor € 53,50. Meer weten: klik hier.
 
Opwarmworkshop Lijf & Stem
Voorafgaand aan Het Lied van de Ziel kun je ter opwarming in een korte workshop een uur bezig zijn met lichaam en stem. Kosten € 5. Er is plaats voor max. 10 deelnemers, meld je dus wel van te voren aan via info@jankortie.nl.
 
Lied van de Ziel elders in het land
Op vrijdag 8 maart komt Jan naar Assen, op vrijdag 22 maart naar Huissen (Gld.), en op vrijdag 28 juni naar Zwolle.
Klik hier voor meer informatie over deze avonden.
  
Het Magische Lied: familie-mantrazingen op 17 maart en 2 juni
  
Na de eerste aflevering van Het Magische Lied gingen veel kinderen (en volwassenen) stralend de deur uit. Dat vraagt om meer. We hebben dus twee nieuwe data in de agenda gezet: 17 maart en 2 juni, weer in Amsterdam. Volwassenen zijn welkom, maar het gaat om de kinderen. En die genieten er enorm van.
De enthousiasmerende leiding komt van Chantal Goossens, met de levendige assistentie van Lambert Mutsaers. Meer informatie: klik hier.
  
Jan Kortie in Amsterdam en elders in ‘t land
  
Jij Bent Muziek, open middag Stembevrijding
Regelmatig leidt Jan Kortie op allerlei plaatsen in het land een middag onder de titel 'Jij Bent Muziek'. Het is een activiteit die het midden houdt tussen een workshop, een open middag en een meezingconcert. Het is een vrolijke en af en toe ontroerende middag, een mooie introductie in wat stembevrijding behelst, een kans om kennis te maken met Jan en zijn opgewekte benadering van zingen.
  
Meestal vindt deze activiteit plaats in combinatie met een mantra-avond Het Lied van de Ziel.
  
Op onze agenda staan momenteel de volgende vrijdagen:
 
8 maart in Assen
22 maart in Huissen (Gld.)
26 april in Amsterdam

Voor meer informatie: klik hier.
   

Meer verdieping

In een eendaagse workshop kan al een wondertje gebeuren met je zingen. Als je een langer programma volgt kan zo’n wondertje meer en meer in je leven beklijven.

Weekend ‘De Vogel en het Hoogste Lied’
Voor de derde maal: een intensief zangweekend onder de bezielende begeleiding van Chantal Goossens. Je komt op vrijdag misschien een tikje gespannen binnen en op zondag zing je als nooit tevoren. Echt waar. Meer informatie: klik hier.

Zomerweek ‘Zang en Zaligheid’
Voor het eerst sinds vele jaren gaan we weer een zomerweek organiseren. In deze week gaan zingen, groeien en genieten hand in hand. De week gaat plaatsvinden in Drenthe en staat onder de bekwame leiding van Sarah Jens, ze wordt o.m. bijgestaan door Chantal Goossens. De data: van woensdagochtend 26 t/m zondagmiddag 30 juni. Je kunt de folder aanvragen via  info@jankortie.nl.
 
Michelangelo
Deze week start op woensdag onze intensieve leergang in stembevrijding ‘Michelangelo’. Voor de snelle beslisser: er is één plaats vrijgekomen! Mail naar info@jankortie.nl voor meer informatie.
     
Opleiding tot Stembevrijder ‘Ode an die Freude’
 
In september gaat de 9e jaargang van start van onze opleiding. De folder daarvan sturen we je graag toe. Als je belangstelling hebt ben je welkom op de oriëntatie-ochtend van maandag 25 maart a.s. in Amsterdam. Aanmelden daarvoor kan via info@jankortie.nl .
 
Happinez
 
In het nieuwe nummer van Happinez dat rond 8 maart verschijnt staat een uitgebreid interview met Jan Kortie. Alleen al om die reden is het raadzaam om bijtijds kaarten te bestellen voor bijvoorbeeld Goede Vrijdag of andere activiteiten die je niet wilt missen. 
 
Agenda

Kijk voor alle actuele data in de agenda op onze website.
    
 
* Het boek van Jan Kortie: Jouw Ziel wil Zingen.
Voor iedereen die meer wil weten over stembevrijding en hoe het gegroeid is. Moet je daarover lezen dan? Kun je niet beter gewoon gaan zingen? Lees dit opgewekte boek en ervaar wat het met je zingen doet.

* Noyana, cd met boekje

* Van Ohm en Amen - Het Lied van de Ziel, onze eerste cd

* En een nieuwe, flink uitgebreide versie van het muziekboekje van Het Lied van de Ziel

Wilt u informatie en impressies (beeld/geluid) van beide cd's en informatie over het muziekboekje: klik hier.

 
  
 E = mc²
Einstein, heel geniaal
Wijst ons de weg naar zijn bron:
De mystiek
 
Sommigen vinden dat
Onwetenschappelijk
Maar, zingt de nachtegaal,
Ik ben muziek!