Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de online versie

 
 Alleen de stem van het hart bereikt een ander hart.
Alfred de Musset

 

Begin oktober mocht ik een bijdrage leveren aan het jaarlijkse symposium van de Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen. Nauwelijks een maand later mocht ik optreden bij de lezersdag van VolZin, een blad dat vooral het vrijer denkende deel van de christelijke kerken bedient. Twee weken daarna zong ik met een grote groep leidinggevenden in een programma van Nyenrode. Drie op het oog heel verschillende groepen. En dat nodigde mij eigenlijk uit om steeds opnieuw passende woorden te vinden voor wat stembevrijding is en wat het kan betekenen.
 
De zangpedagogen hadden een dag over de psychologie van muziek. Wat doe je met een leerling die gespannen is voor een optreden en bang is te falen? Hoe ga je om met iemand die in je les ineens in tranen uitbarst? Waar houdt zangpedagogiek op en waar wordt het therapie? En zijn wij zangpedagogen daar dan voor opgeleid?
 
VolZin ziet hoe de gemiddelde leeftijd van de lezers jaarlijks stijgt. Ik telde in de kerk ergens tussen de veertig en de zestig tinten grijs. Zijn er dan geen jongere gelovigen meer? Er sprak een dominee die stelde dat de scheiding tussen gelovigen en ongelovigen eigenlijk een kunstmatige is. We geloven allemaal. En we geloven allemaal net weer iets anders.
 
Bij de leidinggevenden beluisterde ik onder meer een indrukwekkend interview met een hoge Microsoftmanager. Ze sprak over het ‘nieuwe werken’, over organisatieverandering, over de realiteit van resultaten moeten halen. Maar ze sprak ook heel vrijmoedig over omwentelingen in haar privéleven en over haar persoonlijke ontwikkeling. En al luisterend zag ik hoe kwetsbaarheid en kracht bij haar vloeiend in elkaar overgingen.
 
Met ieder van deze groepen mocht ik zingen.
En weer realiseerde ik me:
Stembevrijding is geen zangpedagogiek.
Geen psychologie of therapie.
Stembevrijding is geen nieuw geloof.
Het is geen nieuwe managementtechniek.
 
Stembevrijding is sowieso trouwens geen methode.
 
Stembevrijding is misschien wel een verlangen. Niet zomaar een verlangen van deze of gene. Maar een universeel verlangen. Iedereen verlangt ernaar om gekend te worden, gezien, gehoord te worden. Iedereen verlangt ernaar te laten horen wat er in hem leeft. Daarom willen we zingen.
 
Met zingen komen we in lagen van onszelf waar woorden niet meer komen. Op die plaatsen leeft muziek. Daar zijn we muziek. Daar wil je zingen. Daar wil iedereen zingen. En vandaaruit kan ook iedereen zingen. Vandaaruit moet iedereen zingen. Op zijn of haar eigen moment. Ik ben ervan overtuigd dat dat moment voor elk van ons een keer aanbreekt.
 
Op al die plaatsen die ik bezocht ging het eigenlijk steeds over: contact, verbinding, relatie. Een zanger die geen contact maakt brengt niet veel teweeg. Dat geldt ook voor een zangpedagoog. Voor een therapeut, een dominee, een manager. Dat contact valt niet te controleren en in geen enkel modelletje of protocol te stoppen. Het is de stem van het hart die een ander hart bereikt. Daar staan we naakt en onbevangen als kinderen tegenover elkaar. Voor volwassenen is dat gebrek aan houvast vaak ongemakkelijk, het kan gepaard gaan met onzekerheid, angst, zelfs schaamte. Maar de beloning is groot: het heft de kunstmatige scheidingen op die we in onze cultuur geconstrueerd hebben. Tussen gelovigen en ongelovigen, tussen mensen die wel en mensen die niet kunnen zingen, tussen zangpedagogen en psychotherapeuten, tussen managers en ondergeschikten. Tussen jou en mij.
 
Een mantra-avond is geen kerkdienst, geen religieus ritueel. Maar het is lang niet uitgesloten dat je je na afloop meer verbonden voelt met hemel en aarde, mogelijk is het zelfs een spirituele ervaring.
Een les stembevrijding is geen zangles. Maar er is een goede kans dat je er beter van gaat zingen en er ook meer van geniet.
Een stembevrijdingsdag is geen therapiegroep. Maar er kan na afloop best iets geheeld zijn en mogelijk voel je je zelfs een gelukkiger mens.
 
Wonderen gebeuren. Tussen mensen, in contact van hart tot hart.
 
In onze activiteiten vinden die wonderen plaats. Niet op bestelling natuurlijk. Of toch, misschien juist wel? Ik beveel je erg aan om de kaders hieronder te lezen. Ons aanbod breidt zich steeds verder uit. Daar zijn we blij mee. En jij misschien ook wel.
 
Je bent van harte welkom om je komen verwonderen.

Jan Kortie
 
P.S.
Geregeld vragen mensen: kun je niet ook eens een mantra-activiteit organiseren voor kinderen, of voor gezinnen. Dat zijn we nu ook van plan, we hebben Chantal Goossens bereid gevonden om dat te leiden. We mikken op een zondagmiddag in januari, zodra de gegevens definitief zijn kun je alle informatie vinden op onze website. 

 
Het Lied van de Ziel
 
Voor de mantra-avond van aanstaande vrijdag is nog maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Wil je het niet missen, reserveer dan snel: klik hier
 
21 december 2012
Op vrijdag 21 december vindt weer onze kerst-editie van Het Lied van de Ziel plaats in de Duif in Amsterdam. De kaartverkoop daarvoor gaat snel en ondanks dat we meer plaatsen beschikbaar hebben dan normaal raden we je graag aan niet te lang te wachten met reserveren als je er graag bij wilt zijn. Reserveren: klik hier.
 
Lied van de Ziel 2013
Vanaf nu kun je kaarten kopen voor de mantra-avonden van januari t/m juni. En ook is dan weer het nieuwe abonnement te koop. De prijzen zijn ongewijzigd. Meer informatie: klik hier.
 
Data 2013: 25 januari, 1 maart, 29 maart (Goede Vrijdag), 26 april, 24 mei en 21 juni.
 
(Voor data van mantra-avonden elders in het land zie hieronder, of klik hier.)
 
 
CD opname op 9 februari 2013
 
Op zaterdag 9 februari zal de opname plaatsvinden van de 3e cd van Het Lied van de Ziel.  Wil je meezingen, en heb je minstens één keer eerder meegedaan,  dan ben je van harte welkom!
Meer informatie klik hier.
 
Workshops en mantra-avonden o.l.v. Jan Kortie in Amsterdam en elders in ‘t land
 
Jij Bent Muziek, open middag Stembevrijding op 25 januari a.s. in Amsterdam
Ook in een wat grotere groep kun je veel leren en ervaren over wat stembevrijding is. Jan Kortie verkent met de groep hoe je je kunt verbinden met de muziek die in jou is, sterker: met de muziek die jij bent, in wezen. Deze middag is goed te combineren met onze mantra-avond, later die dag in de Amstelkerk.
Informatie: klik hier.
 
Ook elders in het land kun je deelnemen aan vergelijkbare activiteiten o.l.v. Jan Kortie:
 
Voor meer informatie: klik hierboven op de activiteit naar keuze.
  
Opgewekt Improviseren (op je instrument), een middagworkshop op vrijdag 30 november a.s.
 
A.s. vrijdag organiseren we in Amsterdam de middagworkshop Opgewekt improviseren. Heb jij wel eens met verbazing dan wel jaloezie naar anderen gekeken die kunnen improviseren? Jij kunt het ook, op jouw manier. Daarvoor hoef je niet eerst een grondige kennis van akkoordenleer of van allerlei stijlkenmerken voor te hebben.
Jan Kortie neemt je in deze middagworkshop mee op een reis, die begint bij eenvoud en eindigt bij vreugde. Pianisten, gitaristen, strijkers, blazers en alle anderen die een instrument bespelen waar een melodie uit kan komen zijn welkom. Aan de hand van allerlei voorbeelden krijg je inspiratie aangereikt waarmee je thuis aan de gang kunt.
 
Tijden: 14.30 - 16.30, prijs: € 27,50. Reserveren: klik hier.
 
Eendaagse activiteiten in kleinere groepen
 
In één dag kun je al veel leren over de (verdere) bevrijding van je stem. Onze workshop Naar Binnen en Naar Buiten is bijvoorbeeld een heel geschikte en veilige plaats om weer een nieuwe stap te zetten. Die organiseren we ongeveer maandelijks in Amsterdam en af en toe in Breda (in januari op de 27e, een zondag!).
Maar ons aanbod breidt zich gestaag verder uit. We hebben een groeiend team van vaste docenten in onze opleiding en leergangen. En we zijn ronduit opgetogen dat we van deze docenten ook losse activiteiten kunnen aanbieden. Omdat we hen heel goed vinden. En reacties van deelnemers bevestigen ons dat keer op keer.
 
Zaterdag 1 december (dus niet 2 december, zoals eerder ten onrechte vermeld):
De kracht van zingen, een workshop speciaal voor mannen o.l.v. Lambert Mutsaers"
Dit zou ik nooit gedurfd hebben in een gemengde workshop” zei één van de deelnemers tijdens onze eerste mannenworkshop. Opzet geslaagd dus, dat gaan we vaker doen. Zingen verbroedert en iedereen kan het. En ja, het is bijzonder om dit juist met alleen mannen te doen. Meer informatie: klik hier.
 
Zaterdag 26 januari: Mijn Stem en Ik, workshop voor jongeren tot 25 jaar o.l.v. Sarah Jens
Kun jij eigenlijk heel mooi zingen, maar lukt dat nou juist niet als er andere mensen naar luisteren?
Of denk je juist dat je niet kunt zingen maar wil je het eigenlijk toch?
Wij denken dat iedereen kan zingen. Niemand heeft jouw stem, niemand heeft jouw verhaal. Als je daarop kunt vertrouwen ga je je steeds vrijer voelen in je zingen. Meer informatie: klik hier
 
Maandag 4 februari: Workshop Leven van Muziek o.l.v. Jan Kortie
Voor veel professionele musici is stembevrijding een bijzonder avontuur. In deze workshop komen zangers en instrumentalisten bij elkaar om te (leren) improviseren en zich zo op een dieper niveau te verbinden met de muzikale bron van binnen. Meer informatie: klik hier.
  
Meer verdieping
 
Als er in een ééndaagse workshop een wondertje gebeurd is in je zingen, dan kun je overwegen om een langer programma te volgen zodat zo’n wondertje meer en meer in je leven kan beklijven.

Leergang Michelangelo o.l.v. Marjo Brenters
‘Michelangelo’ is een intensieve zangleergang. Het gaat daarin om jouw persoonlijke leerweg, over de stappen die jij kunt maken om je stem te bevrijden en om zo meer en meer tot bloei te komen in je zingen. En in je leven, want ons zingen staat nooit op zich. Zingen is een prachtige oefening. Om in het hier en nu te zijn, om het leven te laten stromen in ons, om ons steeds weer opnieuw te verbinden met onze ziel, onze essentie. Eind februari starten we met een nieuwe leergang. Meer informatie: klik hier.
 
Workshopserie Voluit Vrouw o.l.v. Sarah Jens
Of wij onze stem in al zijn volheid geven, hangt nauw samen met hoe we aanwezig zijn in ons lijf en met name in ons bekkengebied. Tijdens vier hele dagen, verspreid over drie maanden, vormen we een vaste groep van 10 vrouwen met wie je binnen een veilige context steeds een stap kunt zetten in het vrij maken van je eigen geluid en daarmee van wie jij ten diepst bent. Meer informatie: klik hier.
 
Agenda
 
Kijk voor alle actuele data in de agenda op onze website
 
Te koop in onze webwinkel 
 
* Het boek van Jan Kortie: Jouw Ziel wil Zingen. 
   Voor iedereen die alles wil weten over de vreugde van stembevrijding. [meer informatie]. 
 
* Noyana, cd met boekje [meer informatie en inhoud cd]
 
* Van Ohm en Amen - Het Lied van de Ziel, onze eerste cd [een impressie]
 
* En een nieuwe, flink uitgebreide versie van het muziekboekje van Het Lied van de Ziel!
 
 
Leef in verwondering
Zing zonder zekerheid
Het is de zucht naar houvast
Die verwart
 
Raak je verstrikt in het Methodologische
Laat hem dan zingen:
De stem van je hart