Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de online versie.

 
Waarde lezer
 
Er is veel te melden deze keer.
Over een nieuwe cd.
Over een nieuw muziekboekje.
Over een workshop Opgewekt Improviseren. En over wat het woord improviseren eigenlijk betekent.
Over Allerzielen.
Over mijn bijdrage aan een symposium voor zangpedagogen.
Over workshops voor mannen, voor jongeren, voor musici.
Over een workshop van een heel weekend.
En dat is niet eens alles.
 
Alsof dat niet genoeg is schotelen we je dit keer twee columns voor.
 
 
 
Vreugde en verdriet
zijn voor haar geen verschillende gevoelens.
Alleen als die twee zijn verbonden,
Is ze bij ons.
(Uit het gedicht: Enige woorden over de ziel van Wisława Szymborska)
  
De ziel intrigeert. We weten er meer niet van dan wel. Over dat mysterieuze iets wat niet iets is kunnen dichters ons mogelijk meer vertellen dan wetenschappers.
 
Vrijdag is het Allerzielen. In de katholieke traditie waar ik in opgegroeid ben is dat het moment om de doden te gedenken. Voor veel mensen is dat dus een dag van verdriet. Kan het ook een dag van vreugde zijn? Voor de ziel, zo houdt de Poolse dichteres Wisława Szymborska ons voor, zijn die twee niet gescheiden. Vreugde en verdriet lijken elkaar uit te sluiten, lijken twee verschillende werelden te zijn. Maar in de ziel bestaan die twee werelden niet, in de ziel is er verbinding, eenheid. En zou Allerzielen dan de overtreffende trap daarvan kunnen zijn? Eenheid met Allen? Er staat immers niet: Sommigerzielen. Deze dag gaat misschien niet over dood, maar over verbinding. We herinneren ons de gestorvenen, ervaren wellicht wederom de pijn, de rouw, het gemis. En als we dat toelaten kunnen we ook de vreugde voelen van de verbinding. Dit toelaten is wel essentieel. Vreugde voelen we niet omdat we onze pijn opzij schuiven, wegmoffelen. Juist het durven lijden brengt ons de verbinding, met onszelf, met de ander, met alle zielen. Dat is geen pleidooi voor slachtofferschap. Op het moment dat we daarin verzeild raken schuiven we alleen maar de verantwoordelijkheid voor ons lijden af.
 
Onze eerstvolgende Lied van de Ziel valt dit jaar samen met Allerzielen. We zullen daar vrijdag natuurlijk bij stil staan, we zullen de namen herinneren van onze dierbaren die gestorven zijn en voor hen zingen. In dat zingen zal ons verdriet hoorbaar kunnen zijn, maar toch zal de vreugde niet ver weg zijn.
 
En als je nog meer wil ervaren of leren over hoe in jou vreugde en verdriet één zijn, kom dan naar een van onze stembevrijdingsworkshops. Dat zijn van die dagen waar best wel eens een traantje vloeit, waar diepe vreugde ervaren wordt, waar wondertjes plaatsvinden. En waarbij menigeen om vijf uur ’s middags verbaasd is over de verbinding die je kunt voelen met mensen met wie je om kwart voor tien ’s morgens wat schoorvoetend kennis hebt gemaakt.
 
De taal van de ziel is stilte.
Dat brengt on bij de tweede column.
 
 
Als je de weg kwijt bent, wees dan stil tot je hem vindt. 
 Er is iets in je dat weet in welke richting je moet gaan.
Pamela K. Metz
 
Speel jij piano? Of een ander instrument?
 
Ik gebruik nog wel eens het mooie Zimbabwaanse spreekwoord ‘Wie kan spreken kan zingen, wie kan lopen kan dansen’. Ik ben voor zingen en musiceren altijd tuk op laagdrempeligheid en veel laagdrempeliger dan dit spreekwoord kan ik  het niet zeggen.
 
Maar onlangs realiseerde ik me dat de drempel voor pianospelen eigenlijk nóg lager ligt. Mijn eigen toevoeging aan dit spreekwoord is nu: wie een vinger kan bewegen kan pianospelen. Of: wie kan neuspeuteren kan pianospelen, wie z’n middelvinger kan opsteken kan pianospelen, wie een pluisje kan oppakken, een postzegel kan plakken, aan een deur kan aanbellen, kan pianospelen. Of een van deze formuleringen het ooit tot spreekwoord zal schoppen betwijfel ik, maar je snapt wat ik bedoel.
 
Dit is werkelijk het beste uitgangspunt voor pianospelen dat ik ken: pianospelen begint met jouw vermogen om één vinger te bewegen. De combinatie van dat vermogen met de bereidheid om stil te zijn levert muziek op. Saaie muziek? Nee, om de drommel niet. Niet als jij er met je volle aandacht bij bent. Wat nog een hele klus is, dat wel. Maar dan levert het pakkende muziek op. Je moet dat wellicht meemaken voor je het gelooft. Ik heb mensen er al ettelijke malen tot tranen toe door bewogen zien worden.
 
Zo improviserend spelen is heerlijk om zelf te doen. Nou speel ik toevallig piano. Jij speelt misschien viool, of fluit. Instrumenten waar ik geen fatsoenlijk geluid uit krijg. Maar dan geldt voor jou op jouw instrument hetzelfde: als je één toon kunt spelen kun je improviseren. Het woord improviseren wordt meestal opgevat als: kunnen omgaan met het onvoorziene. Maar letterlijk vertaald vanuit het Latijn is het eigenlijk: niet vooruitzien. Dat is zo’n beetje de moeilijkste taak die je een mens kunt geven. Helemaal niet vooruitzien, en dus trouwens ook niet achteruitzien, want dat is wezenlijk hetzelfde.
 
Soms raak je al improviserend de weg kwijt. Dat geeft niet. Van binnen weet je hem nog steeds, leert Pamela Metz ons. Wees stil, adem en kom weer terug op je eigen pad, hier en nu. Het goede nieuws is: als je daarin slaagt maakt zich vanzelf een bepaalde opgewektheid van je meester. Het is met dat vooruitzicht dat ik je graag uitnodig voor een workshop Opgewekt Improviseren, eind november. Voor iedereen die een vinger kan bewegen. En ja, ook voor wie al heel goed speelt, voor professionals. Ook wie al ver gevorderd kan steeds weer het kinderlijke plezier van verwondering ervaren.
 
Iedereen zou moeten improviseren, vind ik. Want het is ongekend fijn.
 
Jan Kortie
 
PS.
Nou ben ik er niet aan toegekomen om je uit te nodigen om mee te zingen op onze nieuwe cd.
Of om je te zeggen dat we nu een nieuw muziekboekje hebben met de bladmuziek van de mantra’s van onze vorige én van onze volgende cd.
Hieronder vind je al die informatie en nog veel meer.
En wie weet vertel ik je een volgende keer over het symposium van de zangpedagogen.
 

Het Lied van de Ziel
 
Voor de Allerzielenavond  - a.s. vrijdag - zijn nog zeer beperkt kaarten beschikbaar, voor reserveren: klik hier.
 
Data 2012 / 2013
30 november en 21 december 2012.
25 januari, 1 maart, 29 maart (Goede Vrijdag), 26 april, 24 mei en 21 juni 2013.
 
Het Lied van de Ziel cd opname - 9 februari 2013
 
Wie in 2009 of 2011 heeft meezongen bij de opnames van onze eerste twee cd’s  zal zich dat nog wel herinneren. De concentratie is op zo’n dag enorm en daarmee wordt het een bijzondere ervaring. We zijn dan ook blij om je nu te kunnen melden dat we weer zo'n dag gaan organiseren.
Op zaterdagmiddag 9 februari 2013 zullen we de derde cd van Het Lied van de Ziel gaan opnemen. De opnames gaan plaatsvinden in de Amstelkerk in Amsterdam van 13.00 uur tot maximaal 18.00 uur.
Wil je meezingen dan ben je van harte welkom. Er is wel een voorwaarde: alleen degenen die eerder met ons hebben meegezongen met Het Lied van de Ziel (in Amsterdam of elders) kunnen zich voor deze middag inschrijven.
 
We vragen een entreebedrag van € 7,50. Dit in inclusief alle consumpties en een drankje na afloop.

Het aanmelden voor deze dag gaat via online reserveren op onze website (helemaal onderaan). Daar zal je opvallen dat meteen bij de aanmelding al de mannen van de vrouwen 'gescheiden' worden. Je snapt waarom: voor de cd is een goede balans natuurlijk van belang. Het kan dus zijn dat een van beide groepen eerder vol zit dan de andere.

 
Een nieuw muziekboekje van Het Lied van de Ziel
 
We zingen steeds meer liederen van eigen makelij. Ons muziekboekje werd steeds onvollediger. Dus we hebben het nu uit de handel gehaald en we kunnen je nu een grondig herziene en uitgebreide versie aanbieden. Met 29 mantra’s en twee toegiften. Je treft o.a. de muziek aan van E Mokonzi, Metta, maar ook nieuwe versies van Ya Fattah, Nada Brahma, Om Mani Pemme Hum, Om Namah Shivaya en Amen. En we hebben een paar al bestaande liederen die we vaak zingen opgenomen (Amor, amor, Als alles duister is en de aartsengelenmantra).
 
Het boekje kost € 10,-. Te bestellen via onze webwinkel en te koop na afloop van onze mantra-avonden.
 
Opgewekt improviseren
 
Heb jij wel eens met verbazing dan wel jaloezie naar anderen gekeken die kunnen improviseren? Jij kunt het ook, op jouw manier. Daarvoor hoef je niet eerst een grondige kennis van akkoordenleer of van allerlei stijlkenmerken voor te hebben.
 
Jan Kortie neemt je in deze middagworkshop mee op een reis, die begint bij eenvoud en eindigt bij vreugde. Pianisten, gitaristen, strijkers, blazers en alle anderen die een instrument bespelen waar een melodie uit kan komen zijn welkom. Aan de hand van allerlei voorbeelden krijg je inspiratie aangereikt waarmee je thuis aan de gang kunt.
 
Datum:        vrijdag 30 november 2012, 14.30 - 16.30 uur
Locatie:       Muziekmakerscentrum MuzyQ
Prijs:           € 27,50
Aanmelden: via online reserveren
 
Jij Bent Muziek, open middag Stembevrijding in Amsterdam o.l.v. Jan Kortie op 25 januari
 
Ook in een wat grotere groep kun je veel leren en ervaren over wat stembevrijding is. Jan Kortie verkent met de groep hoe je je kunt verbinden met de muziek die in jou is, sterker: met de muziek die jij bent, in wezen. Deze middag is goed te combineren met onze mantra-avond, later die dag in de Amstelkerk. Info: klik hier.
 
Groningen, Den Haag, Zwolle, Assen, Huissen
Ook elders in het land kun je deelnemen aan activiteiten die Jan Kortie leidt: op vrijdag 16 november is er in Groningen en op woensdag 12 december in Den Haag.
In 2013 vermeldt de planning: 1 februari  (omgeving) Zwolle, 8 maart Assen, 22 maart Huissen (Gld
.)
Meer informatie vind je op onze site: klik hier.
    
Onze docenten
 
Ons aanbod breidt zich gestaag verder uit. We hebben een groeiend team van vaste docenten in onze opleiding en leergangen. En we zijn ronduit opgetogen dat we van deze docenten ook losse activiteiten kunnen aanbieden. Omdat we hen heel goed vinden. En reacties van deelnemers bevestigen ons dat keer op keer.
 
16-18 november Weekend stembevrijding o.l.v. Chantal Goossens op de Nieuwe Voorde
De belangstelling voor het zomerweekend dat we onlangs organiseerden was groot en de deelnemers waren enthousiast, dus we hebben besloten om dit opnieuw aan te bieden in de herfst.  Een intensief weekend op een prachtige plek, samen met anderen die ook een moedige stap willen zetten. Je komt als een rijker mens thuis. Meer weten: klik hier
 
1 december: De kracht van zingen, een workshop speciaal voor mannen o.l.v. Lambert Mutsaers
"Dit zou ik nooit gedurfd hebben in een gemengde workshop”  zei één van de deelnemers onlangs tijdens onze eerste mannenworkshop. Opzet geslaagd dus, dat gaan we vaker doen. Zingen verbroedert en  iedereen kan het. En ja, het is bijzonder om dit juist met alleen mannen te doen. Klik hier voor meer informatie. Natuurlijk is het net zo bijzonder om dit met alleen vrouwen te doen, maar die workshop hadden we al.
 
23 november: Naar Binnen en Naar Buiten in Breda
De stembevrijdingsworkshop Naar Binnen en Naar Buiten staat al vele, vele jaren op ons programma. Een laagdrempelige dag, waar al menigmaal kleine wondertje geschied zijn. Tot nu toe alleen in Amsterdam, onder leiding van Sarah Jens, maar nu gaan we deze workshop ook in Breda aanbieden, want daar woont één van onze docenten, Marjo Brenters, zij gaat deze workshop leiden. Meer weten: klik hier.
 
Agenda
 
In onze agenda vind je dit keer nieuwe data voor allerlei activiteiten. Twee daarvan lichten we er graag uit:
 
* Leven van Muziek o.l.v. Jan Kortie, speciaal voor muziekprofessionals, op 4 februari a.s.
* Leergang Michelangelo, o.l.v. Marjo Brenters, die op  27 februari van start gaat. Binnenkort hebben we daar een nieuwe folder van beschikbaar die je kunt aanvragen via info@jankortie.nl.
 
 
Te koop in onze webwinkel
 
* Het boek van Jan Kortie: Jouw Ziel wil Zingen. 
   Voor iedereen die alles wil weten over de vreugde van stembevrijding. [meer informatie].
 
* Noyana, cd met boekje [meer informatie en inhoud cd]
 
* Van Ohm en Amen - Het Lied van de Ziel, onze eerste cd [een impressie]
 
* En een nieuwe verbeterde versie van het muziekboekje van Het Lied van de Ziel!
 

Waar gaat mijn weg nu heen?
Zeg het mij, Pamela!
Hoe ik ook aandring,
Zij zwijgt opgewekt.
 
Zij kent les één van de
Improvisatieleer:
Stilte heeft immer
Een heilzaam effect.