Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de online versie

 
Alles in de kosmos wil jou alleen maar dienen
Jan de Dreu

Everything happens for the best
Swami Chidvilasananda


Het schooljaar nadert z’n einde. De laatste workshops voor de zomer dienen zich aan, dit is de laatste nieuwsbrief, we sluiten onze jaarprogramma’s af. Tweedejaarsstudenten van onze opleiding zijn gediplomeerd als Stembevrijder, eerstejaars worden tweedejaars, deelnemers aan het Introductiejaar stromen door naar de opleiding of zwaaien af. We kijken terug en zien wat er gebeurd is, in verwondering en dankbaarheid. Inmiddels weet ik dat er kleine en grote wonderen kunnen gebeuren, maar wennen doet dat nooit. We trekken lering uit gebeurtenissen die moeizaam verliepen en we zien hoe ons eigen gedoe ook nog steeds niet over is.

Bovenal stel ik terugkijkend vast: het leven heeft het goed met ons voor. Dat zou je misschien lang niet altijd zeggen, maar toch is het waar. Om dat te onderlijnen grijp ik vandaag naar twee citaten van mensen die mij veel geleerd hebben en die mij in dit geloof steeds weer sterken. De ene is een Indiase guru, de andere een broodnuchtere Zeeuwse bedrijfskundige. Beiden komen tot dezelfde slotsom: alles in ons leven werkt altijd mee. Dat is nogal wat, vind je niet? Voor onze mind is dat onbevattelijk, die kan dus moeiteloos tal van voorbeelden en argumenten oplepelen die het tegendeel lijken te bewijzen. Maar ja, onze mind ziet maar een beperkt deel van de werkelijkheid. Die tracht het mysterie van ons leven terug te brengen tot mentaal begrijpelijke proporties. Daar is het geen mysterie meer, maar een reeks al dan niet oplosbare problemen en vragen.  

Daar zeg ik U tegen
Wat moeten we dan met het mysterie van het leven? Welnu: het beleven. Ik kan dat zelf altijd het best begrijpen als ik kijk naar wat muziek is. Muziek is ook een mysterie. Of beter: muziek is een wezenlijk deel van het grote Mysterie dat dit leven is. Ik zie muziek graag als een stroom, een oneindige, onbevattelijke stroom die als een regen van trilling op iedereen neerdaalt die wil zingen of spelen, zonder enige selectiviteit. We vangen ons eigen deel van die voor oren nog onhoorbare muziek op en verklanken het. Of niet, dat moet iedereen zelf weten. Mijn suggestie is: doe het maar wel. Want het brengt je op heel directe wijze in verbinding met de bron van die stroom. Beter nog: de Bron van de Stroom – hoofdletters zijn daar gepast, want het is een gegeven om U tegen te zeggen.

Je kunt muziek trachten te beheersen, maar ja, wie kan de regen beheersen? Wie kan de Bron beheersen? Dat is meteen het dilemma van tal van professionele musici: van hen wordt enorm veel beheersing gevraagd, maar het meest wezenlijke laat zich nou juist niet beheersen. Het laat zich alleen maar ervaren. Voor wie het steeds weer aandurft om dat te geloven wordt elke toon een ervaring, nooit hetzelfde, nooit fout, nooit goed, altijd nieuw. En zo kan de muziek ons leren: alles in het leven is alleen maar een ervaring. En al die ervaringen willen ons helpen. We krijgen ze gratis aangeboden en eigenlijk zijn het allemaal wonderen. Wie durft dan nog selectief te zijn?

Bij het schrijven van deze laatste column van dit schooljaar werd ik ineens nieuwsgierig naar wat ik in de eerste geschreven heb. Daar las ik het volgende. ‘Alles in ons wil eigenlijk: leven. Zelfs onze diepste pijn en onze grootste angst willen be-leefd worden. Muziek is daarin een fantastisch middel, want muziek beweegt, muziek stroomt, en dat kan de zwaarste processen van lichtheid voorzien en draaglijk maken. Het kan ons doen smelten en contact doen ontstaan, liefde doen stromen.’ Ik hoop dat je daar dit jaar iets van ervaren hebt. 

En het jaar is nog niet om 
Vrijdag aanstaande zingen we weer Het Lied van de Ziel, het is een avond om in dankbaarheid door te brengen. Het begint een traditie te worden (het is namelijk al de tweede keer) om dan te zingen over de volheid van de Bron waaruit wij genade op genade ontvangen. En we zullen de avond besluiten met een al iets langer bestaande traditie: het zingen van de Irish Blessing. Vrijdag leid ik in Amsterdam ook een kennismakingsmiddag over stembevrijding: Jij Bent Muziek! Er zijn de komende weken nog wat extra eendaagse workshops, omdat de al geplande snel volliepen: morgen (woensdag) bijvoorbeeld, er zijn nog een paar plaatsen vrij. Er is nog een dag voor professionele musici, over getalenteerdheid (en beperktheid).

En we sluiten het jaar af met misschien wel het mooiste van onze programma’s: onze zomerretraite Het Lied van de Stilte, die is uitgegroeid tot een jaarlijks hoogtepunt. Daar kijk ik naar uit, ik verheug me én ik voel de spanning ervan. Want ook daar zal het leven met ons meewerken, maar zich niet laten beheersen.

Je bent van harte welkom.

Jan Kortie

PS
Half juli ga ik een bijdrage leveren aan een speciale zang-zomerdienst op een zondagochtend in de Dominicuskerk in Amsterdam. Een aanrader, ook voor wie nooit, of maar heel sporadisch in een kerk komt. 
 
 
‘Het Lied van de Ziel’ – mantrazingen in Amsterdam (en elders)

A.s. vrijdagavond is al weer de laatste mantra-avond vóór de zomer in de Amstelkerk in Amsterdam. Er zijn nog kaarten te reserveren klik hier.

Data na de zomer 
De vrijdagen 02-09, 30-09, 28-10, 25-11 en 23-12. Reserveren kan via onze site.

Besparen? Neem een abonnement!
Ben je van plan om vaker dan 3x naar Het Lied van de Ziel in Amsterdam te komen, dan kun je ook een abonnement nemen.  Komend seizoen betaal je hiervoor € 53,50 en daarmee ben je zo’n 35% goedkoper uit. Bovendien ben je altijd verzekerd van een plaats. Te koop via online reserveren of tijdens de eerste 2 mantra-avonden in Amsterdam.

Het Lied van de Ziel elders
Dinsdag 21 juni in Nuenen (bij Eindhoven) (uitverkocht)
Donderdag 8 september en woensdag 2 november in Huissen
Vrijdag 9 september in Leeuwarden
Vrijdag 18 november in Groningen
Woensdag 14 december in Zeist
 
‘Het Lied van de Stilte’: Zang- en Stilteretraite

Zingen vanuit de stilte. Stil worden vanuit het zingen. 

Sinds een paar jaar organiseren we Zang- en Stilteretraites. De combinatie van zingen en stil zijn werkt verzachtend, ontwapenend en zeer verbindend. En stemt tot grote vreugde. 
De retraites zijn bedoeld voor wie gefascineerd is in het mysterie van dit bestaan, dat zich met woorden zo moeilijk laat beschrijven, maar zich heel goed laat ervaren in zingen en in stilte. 

De eerstvolgende is onze Zomerretraite. Die vindt plaats van zondag 3 tot en met vrijdag 8 juli in een bijzonder kasteel in Baarlo (L.) De folder kun je hier downloaden en hier kun je online reserveren

Een uitvoerige beschrijving van onze retraites vind je op onze site
 
Kennismaken met Jan Kortie

Wil je kennis maken met stembevrijding en met Jan Kortie?
Dat kan op allerlei plaatsen waar hij, vaak op uitnodiging van anderen, speciale middagen leidt over de essentie van stembevrijding. Die middagen heten ‘Jij Bent Muziek’ en zijn het best te beschrijven als een wat wonderlijke combinatie van een workshop, een lezing en een meezingconcert. De kans dat je er opgewekt vandaan komt is vrij groot. 

Je bent welkom op:
Vrijdag 17 juni in Amsterdam
Dinsdag 21 juni in Nuenen (bij Eindhoven)
Vrijdag 9 september in Leeuwarden
Woensdag 2 november in Huissen
Vrijdag 18 november in Groningen
Woensdag 14 december in Zeist

Meer informatie: klik hier
 
Opleiding tot Stembevrijder 'Ode an die Freude'

Geniet jij ervan om anderen te horen zingen, verlang er ernaar om hun meest waarachtige lied te horen? En voel je dat je daar als liefdevolle getuige een bijdrage te leveren hebt? Dan woont er misschien wel een stembevrijder in jou.

Voor wie daar (veel) meer over wil leren hebben wij de Opleiding tot Stembevrijder. Als je daar belangstelling voor hebt: in september starten de nieuwe jaargang. Als je wil deelnemen vragen we je om ons je belangstelling op korte termijn kenbaar te maken.
De folder kun je aanvragen via info@jankortie.nl.
 
Introductiejaar voor de Opleiding tot Stembevrijder

Behalve de opleiding zelf bieden we ook een Introductiejaar daarvoor aan. Dat is bedoeld voor mensen die de opleiding overwegen, maar eerst nog ruimte willen maken voor een verdere ontwikkeling van hun zichzelf en hun zingen. Het biedt je ook een kans om te proeven aan het werk van de stembevrijder. Het programma is wat lichter dan dat van de opleiding, de groep wat kleiner.

In oktober gaan we starten. In de folder over de opleiding tref je ook alle informatie over het Introductiejaar aan. De folder kun je aanvragen via info@jankortie.nl.
 
Een dag stembevrijding: Extra data voor de zomer toegevoegd!

Onze eendaagse workshops blijven onverminderd populair. Omdat alle workshops in juni volgeboekt waren hebben we twee nieuwe dagen in Amsterdam toegevoegd: 15 en 27 juni. Daar is voor de snelle beslisser dus nog ruimte!

Iedereen kan zingen. Iedereen zingt anders. Iedereen heeft een eigen lied. En niemand anders kan jouw lied zingen. Je mag het eng vinden. Maar je mag het ook heerlijk vinden. Of allebei. Als je ernaar verlangt je stem vrijer te gebruiken, om je muziek gemakkelijker te laten stromen dan zijn deze dagen een ideale start. Goeie kans dat je daarna meer wil. Maar dat hoeft natuurlijk niet. 

‘Naar Binnen en Naar Buiten' in Amsterdam, Breda en Den Haag
Onze klassieker. Al twintig jaar staat deze workshop op ons programma. Meest gehoorde reactie na afloop: ik wist niet dat het zo eenvoudig was. Tal van mensen hebben al ervaren hoe er op een zo'n dag verrassend veel kan gebeuren, hoe ze zichzelf en elkaar kunnen verbazen met hun zingen. 

‘Vrouw, Lijf en Stem’ in Amsterdam
In opzet vergelijkbaar met Naar Binnen en Naar Buiten, maar nu toegespitst op vrouwen en vrouwelijkheid.

‘De Kracht van Zingen’,  workshop speciaal voor mannen, in Amsterdam
In opzet vergelijkbaar met Naar Binnen en Naar Buiten, maar nu toegespitst op mannen en mannelijkheid.
 
‘Leven van Talent’ – Een dag over eigenheid o.l.v. Jan Kortie op 24 juni a.s.
Voor professionele musici die willen leren om (nog) trouwer aan zichzelf te zijn.

Een dag over eigenheid. Over je talent en je beperktheid. Over je wezen als musicus, dat zich nu eenmaal beweegt tussen die twee polen. Enerzijds je talent, je gave, waar je niets voor hebt hoeven doen, waar je mee geboren bent, jouw cadeau aan deze wereld. En anderzijds je beperktheid, je zelfafwijzing wellicht, je negatieve zelfbeeld, dat maar niet wil verdwijnen, hoeveel applaus en complimenten en bevestiging je ook krijgt. Een dag waarop we gaan improviseren en reflecteren. Om uiteindelijk uit te komen bij jou eigenheid: wat typeert jou? 

De dag vindt plaats in Amsterdam op vrijdag 24 juni.
Meer informatie vind je op onze site. Je kunt je aanmelden via info@jankortie.nl
 
Langere programma’s in Amsterdam

'Voluit Vrouw' is een serie van vier dagen o.l.v. Sarah Jens. De naam zegt precies waar het om draait: voluit je eigen vrouwelijkheid beleven en bezingen. In april 2016 start de volgende serie.

‘De Stem van Liefde en Angst’, een serie van 5 dagen o.l.v. Sarah Jens, is ontstaan als een vervolg op ’Voluit Vrouw’ en staat open voor ieder die die serie gevolgd heeft, maar ook voor deelneemsters van onze andere langere programma’s.  

‘Michelangelo’
Michelangelo zei ooit: het beeld is al in het marmer aanwezig, ik hoef allen maar het overbodige weg te halen. Dat is een mooie omschrijving van hoe wij tegen zingen aan kijken: je kunt het al, je hoeft alleen maar het overbodige weg te laten. Dat is een intrigerend proces, waar je tot de kern komt van wie jij bent, als (zingend) mens.

‘Goud!’
Voor oud-deelnemers aan de leergangen Michelangelo, het Introductiejaar, de serie Voluit Vrouw of de Stem van Liefde en Angst die graag een volgende stap zetten in hun zingen, hebben we de leergang ‘Goud!’ in het leven geroepen. De nieuwe folder kun je opvragen via info@jankortie.nl.
 
Zingen op zondagochtend: kerkdienst, anders dan anders

In alle religies wordt gezongen. Soms is dat ook juist waarom mensen graag naar de kerk toegaan: het koor, de muziek, het zingen. En mensen die niet (meer) in de kerk komen zoeken dan hun zang- en zielenheil elders, bijvoorbeeld bij allerlei mantra-zangactiviteiten.

Jan Kortie is nu uitgenodigd door twee kerkgenootschappen om z’n medewerking te verlenen aan een afwijkende zondagochtenddienst.

De eerste vindt plaats op zondag 17 juli in de Dominicuskerk in Amsterdam, een oecumenische gemeenschap waar hij zelf al vele jaren graag komt. Het wordt een dienst waarin veel gezongen gaat worden, vooral mantra’s die we bij Het Lied van de Ziel zingen.

En op 18 september houdt Jan de Preek van de Leek in de Remonstrantse kerk in Haarlem. En daar zal natuurlijk uitvoerig gezongen worden.
 
 
Privélessen

Veel van onze activiteiten spelen af zich in groepen - de dynamiek daarvan kan heel behulpzaam zijn. Maar op allerlei momenten kan het juist gepast zijn om in een privéles heel precies te onderzoeken waar jij een stap kunt zetten. Onze docenten geven ook privélessen: in Amsterdam, Breda, Den Haag en Gouda. Als je daarvoor in aanmerking wilt komen mail ons dan via info@jankortie.nl en vertel iets over wat je wilt leren, dan nemen we contact met je op.
 
Agenda
 
Er zijn weer diverse nieuwe data voor activiteiten gepland, je vindt ze in de agenda op onze site.
        
Te koop in onze webwinkel 
 
* 'Het Lied van Het', laatste cd + boek van Jan Kortie, over zingen en Het Mysterie ervaren
 
* Het eerste boek van Jan Kortie: 'Jouw ziel wil zingen', over de vreugde van stembevrijding 
 
* CD 1 - Van Ohm en Amen - Het Lied van de Ziel
 
* CD 2 - Noyana, cd met boekje
 
* Het Muziekboekje van Het Lied van de Ziel, bladmuziek van mantra's die Jan Kortie geschreven heeft.
 
Wil je meer informatie over de boekenklik hier; of over de cd'sklik hier, of over het muziekboekje:klik hier.
 
 
Bron van het Leven, ja
Stroom en Mysterie ook
Regen van Trilling
Het is me niet niks

Nou, deze column met
Hoofdletterwaardige
Woorden besluit ik graag simpel met
X