Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de online versie

 
Omdat alles zowel deel als geheel is heeft alles twee tendensen: 
het moet zowel staan voor zijn geheel-zijn als voor zijn deel-zijn opkomen.
Willigis Jäger


Af en toe kom je ergens een zinnetje tegen waar je meteen blij van wordt. Niet per se omdat er iets heel nieuws gezegd wordt, maar omdat het bekende ineens een nieuw kader krijgt. Ik had dat vorige week met het bovenstaande citaat van Willigis Jäger, een wijze oude Benedictijner monnik en zenmeester.

Hij heeft eerst uitgelegd hoe alles wat bestaat op zichzelf een geheel is, maar ook deel van iets groters. Een atoom is op zichzelf al iets, maar is ook weer deel van een molecuul en dat is weer deel van een cel en die weer van een organisme. Niets is uitsluitend een deel of uitsluitend een geheel, alles wat er bestaat is beide. Dat geldt dus ook voor ons mensen. Het deed mij echt blij glimlachen toen ik de zin las die boven deze column staat. Kom, ik schrijf ’m nog een keer op. ‘Omdat alles zowel deel als geheel is heeft alles twee tendensen: het moet zowel staan voor zijn geheel-zijn als voor zijn deel-zijn opkomen.’ Ineens kan ik met een andere blik kijken naar de spanning die dat onvermijdelijk oplevert. Je moet op jezelf staan én je moet je verbinden en verbonden weten. Die twee verlangens staan met elkaar op gespannen voet. Om die spanning te verminderen kun je ervoor kiezen om je op een van de twee te richten. Maar ja – alleen het eerste levert verharding op en eenzaamheid, alleen het tweede levert vervloeiing op, symbiose. En symbiose is natuurlijk ook eenzaamheid, maar dan van twee mensen die dat kunstig voor zichzelf en voor elkaar verborgen houden. Zo lang als dat lukt, en dat kan best lang zijn.

Leve de ongelukkigheid
Er is dus enerzijds een diep verlangen naar jezelf voelen als soeverein wezen, en naar je als zodanig gezien, gehoord, gerespecteerd weten. En er is anderzijds een even wezenlijk verlangen naar eenheid met anderen, met alle anderen, met al wat is. Je kunt geen van beide opgeven zonder diep ongelukkig te worden. Dat ongeluk is welbeschouwd juist je redmiddel: het is het signaal dat je een van beide verlangens uit het oog hebt verloren. Dan moet je wel eerst dat signaal, het ongelukkig zijn, tot je bewustzijn laten doordringen, het aankijken, het niet weg werken, weg eten, weg consumeren, weg drukdrukdrukken.

Het zijn steeds die twee verlangens die ervoor zorgen dat we in beweging blijven, ook in ons musiceren. Er is immers geen definitieve oplossing voor die spanning. Alles beweegt in ons leven, en we moeten ons steeds weer verhouden tot een nieuwe onbalans. In elk koor, in elk ensemble, in elk orkest is die dynamiek aan de orde. De bijdrage van ieder individu doet ertoe en wil als zodanig gerespecteerd worden: ‘Ik ben van belang!’ En al die bijdragen moeten zich ondergeschikt maken aan en opgaan in het grotere geheel: ‘Wij zijn één!’ Elke keer als dat lukt is dat een vreugdevol moment. En het is nooit een eindpunt.

Moet dat nou?
Over die beide verlangens gaat stembevrijding. Mensen vragen wel eens: wat moet er dan zo nodig bevrijd worden? Wel, wij mensen zoeken houvast, en we willen het liefst af van spanning. Dus we hebben de neiging om ons comfortabel te willen voelen in een van de twee beschreven polen. En we doen erg ons best om onszelf er dan van te overtuigen dat we daar niet ongelukkig zijn. Dat is bevangenheid, en die wil bevrijd worden. In onze workshops gaat het dan vooral om het vergroten van je eigen soevereiniteit, het ruimte geven aan je eigen stem, je eigen geluid, omdat niemand dat namens jou kan doen. Zelfstandigheid, maar zonder masker. Tijdens de mantra-avonden ligt de nadruk meer op de eenheidservaring. Verbinding, maar zonder symbiose. En steeds geldt: de andere pool is nooit uit beeld. In onze opleiding en in andere langere leergangen komen beide polen uitvoerig aan bod. En dat is ook het geval in de Zang- en Stilteretraites, waar ieders individuele proces steeds weer een bijdrage levert aan de gezamenlijke zangervaring en waar die gezamenlijkheid een bedding creëert voor ieders eigen vrije zingen. Slow down, brother is dan een goed motto, en tien seconden stilte een goed begin.

En dat alles kent dus nooit een eindpunt. Dat vind ik zelf wel geruststellend, want het betekent: ik hoef niet af te zijn. En trouwens: het is voor mijn collega’s en voor mij wel fijn dat jij ook niet af bent, want dat geeft ons werk. En het is fascinerend werk, dat we met groot plezier doen. Nou ja, behalve als we zelf verstrikt raken in ons eigen gedoe, natuurlijk, dan voelen we ons even heel ongelukkig. Maar dat schijnt erbij te horen, als ik mezelf mag geloven. 

Nu nog even ter relativering van al deze wijze woorden: zingen kan dus tot allerlei inzichten leiden en die inzichten kunnen weer veel voor je zingen betekenen. Dat is fijn. Maar voor we het vergeten: zingen is natuurlijk bovenal gewoon heel lekker.

Kom maar meedoen, je bent van harte welkom.

Jan Kortie

PS
Tien jaar geleden rondde ik de Pulsar Academie af. Iedere dag nog profiteer ik van wat ik daar geleerd heb, en mijn omgeving trouwens ook. Aanbevelenswaardig voor iedereen die wil leren over hoe de mens in elkaar steekt, hoe verandering werkt (of niet werkt), over leren, over bevrijding. Hieronder meer informatie. 


Het Lied van de Ziel – mantrazingen in Amsterdam en verre omstreken
 
Gewoon lekker zingen dus! Deze week in Huissen, donderdag, of in Amsterdam, vrijdag. Binnenkort in Zeist en Zwolle. Misschien wordt het wel heel spiritueel en verheven en verlichtend en verdiepend en verbonden met het AL. Bevrijdend zelfs. Maar het wordt ook gewoon: lekker zingen. Het kan ook zo maar heel prachtig worden. Hemelse schoonheid. Goddelijk mooi. Maar ook gewoon heel lekker.

A.s. vrijdagavond ben je welkom in de Amstelkerk in Amsterdam. Er zijn nog kaarten te reserveren klik hier.

Overige data in Amsterdam
Laatste avond voor de zomer 17 juni 2016. Reserveren gaat via onze site

Data na de zomer 
De vrijdagen 02-09, 30-09, 28-10, 25-11 en 23-12. Reserveren kan binnenkort.

Het Lied van de Ziel elders
Do. 19 mei in Huissen
Woensdag 1 juni in Zeist  
Vrijdag 3 juni in Zwolle
Dinsdag 21 juni in Nuenen (bij Eindhoven)
Vrijdag 9 september in Leeuwarden
 
Het Lied van de Stilte: Zang- en Stilteretraites

Zingen vanuit de stilte. Stil worden vanuit het zingen. Want zingen is heerlijk, maar stil zijn is dat ook.

Sinds een paar jaar organiseren we Zang- en Stilteretraites. De combinatie van zingen en stil zijn werkt verzachtend, ontwapenend en zeer verbindend. En stemt tot grote vreugde. 
In de retraites verwonderen we ons over het mysterie van dit bestaan, dat zich met woorden zo moeilijk laat beschrijven, maar zich heel goed laat ervaren in zingen en in stilte. 

Er zijn drie varianten:

1/ De Zomerretraite: 3-8 juli 2016, in een bijzonder kasteel in Baarlo (L.) De folder kun je hier downloaden en hier kun je online reserveren

2/ De Zondagretraites, na de zomer in een nieuwe vorm. Meer informatie volgt later.

3/ De Winterretraite in februari 2017. Meer informatie volgt later.

Een uitvoeriger beschrijving van onze retraites vind je op onze site
Aanmelden: klik hier 
 
Kennismaken met Jan Kortie

Wil je kennis maken met stembevrijding en met Jan Kortie?
Dat kan op allerlei plaatsen waar hij, vaak op uitnodiging van anderen, speciale middagen leidt over de essentie van stembevrijding. Die middagen heten ‘Jij Bent Muziek’ en zijn het best te beschrijven als een wat wonderlijke combinatie van een workshop, een lezing en een meezingconcert. De kans dat je er opgewekt vandaan komt is vrij groot. 

Je bent welkom op:
Woensdag 1 juni in Zeist
Vrijdag 17 juni in Amsterdam
Dinsdag 21 juni in Nuenen (bij Eindhoven)
Vrijdag 9 september in Leeuwarden
Meer informatie: klik hier
 
Opleiding tot Stembevrijder 'Ode an die Freude'

Geniet jij ervan om anderen te horen zingen, verlang je er ernaar om hun meest waarachtige lied te horen? En voel je dat je daar als liefdevolle getuige een bijdrage te leveren hebt? Dan woont er misschien wel een stembevrijder in jou.

Voor wie daar (veel) meer over wil leren hebben wij de Opleiding tot Stembevrijder. Als je daar belangstelling voor hebt (of voor het Introductiejaar daarvoor): na de zomer starten de nieuwe groepen. De inschrijving is geopend, als je wil deelnemen vragen we je om ons je belangstelling op korte termijn kenbaar te maken.
De folder kun je aanvragen via info@jankortie.nl.
 
  
Een dag stembevrijding

Als je ernaar verlangt je stem vrijer te gebruiken, om je muziek gemakkelijker te laten stromen dan zijn onze eendaagse workshops eigenlijk gewoon een aanrader. Iedereen kan zingen. Iedereen zingt anders. Iedereen heeft een eigen lied. En niemand anders kan jouw lied zingen. Je mag het eng vinden. Maar je mag het ook heerlijk vinden. Of allebei.

‘Naar Binnen en Naar Buiten' in Amsterdam, Breda en Den Haag
Onze klassieker. Al twintig jaar staat deze workshop op ons programma. Meest gehoorde reactie na afloop: ik wist niet dat het zo eenvoudig was. Tal van mensen hebben al ervaren hoe er op een zo'n dag verrassend veel kan gebeuren, hoe ze zichzelf en elkaar kunnen verbazen met hun zingen. 

‘Vrouw, Lijf en Stem’ in Amsterdam
In opzet vergelijkbaar met Naar Binnen en Naar Buiten, maar nu toegespitst op vrouwen en vrouwelijkheid. Meer informatie 

‘De Kracht van Zingen’,  workshop speciaal voor mannen, in Amsterdam
In opzet vergelijkbaar met Naar Binnen en Naar Buiten, maar nu toegespitst op mannen en mannelijkheid. Meer informatie 

'APK voor je zingen': een terugkomdag
Ook als je al van alles bij ons gevolgd hebt kun je altijd weer een nieuwe stap zetten. Voor oud-deelnemers aan onze langere programma’s die behoefte hebben aan een nieuwe impuls hebben we de ‘APK voor je zingen’ in het leven geroepen. Meer informatie
 
'Leven van Talent' – Een dag over eigenheid o.l.v. Jan Kortie, voor professionele musici

Een dag over eigenheid. Voor professionele musici die willen leren om (nog) trouwer aan zichzelf te zijn. Over je talent en je beperktheid. Over je wezen als musicus, dat zich nu eenmaal beweegt tussen die twee polen. Enerzijds je talent, je gave, waar je niets voor hebt hoeven doen, waar je mee geboren bent, jouw cadeau aan deze wereld. En anderzijds je beperktheid, je zelfafwijzing wellicht, je negatieve zelfbeeld, dat maar niet wil verdwijnen, hoeveel applaus en complimenten en bevestiging je ook krijgt. Een dag waarop we gaan improviseren en reflecteren. Om uiteindelijk uit te komen bij jou eigenheid: wat typeert jou? 

De dag vindt plaats in Amsterdam op vrijdag 24 juni.
Meer informatie vind je op onze site. Je kunt je aanmelden via info@jankortie.nl
 
Langere programma’s in Amsterdam

'Voluit Vrouw' is een serie van vier dagen o.l.v. Sarah Jens. De naam zegt precies waar het om draait: voluit je eigen vrouwelijkheid beleven en bezingen. In april 2016 start de volgende serie.

‘De Stem van Liefde en Angst’, een serie van 5 dagen o.l.v. Sarah Jens, is ontstaan als een vervolg op ’Voluit Vrouw’ en staat open voor ieder die die serie gevolgd heeft, maar ook voor deelneemsters van onze andere langere programma’s.  

‘Michelangelo’
Michelangelo zei ooit: het beeld is al in het marmer aanwezig, ik hoef allen maar het overbodige weg te halen. Dat is een mooie omschrijving van hoe wij tegen zingen aan kijken: je kunt het al, je hoeft alleen maar het overbodige weg te laten. Dat is een intrigerend proces, waar je tot de kern komt van wie jij bent, als (zingend) mens.
 
Privélessen

Veel van onze activiteiten spelen af zich in groepen - de dynamiek daarvan kan heel behulpzaam zijn. Maar op allerlei momenten kan het juist gepast zijn om in een privéles heel precies te onderzoeken waar jij een stap kunt zetten. Onze docenten geven ook privélessen: in Amsterdam, Breda, Den Haag en Gouda. Als je daarvoor in aanmerking wilt komen mail ons dan via info@jankortie.nl en vertel iets over wat je wilt leren, dan nemen we contact met je op.
 
Pulsar Academie: 'Doe waar je goed in bent' - Lezing in Rotterdam

Als een vrij mens leven is in wezen eenvoudig, maar ja, wij mensen maken ons leven altijd weer ingewikkeld. Jan de Dreu, jarenlang hoofd van de Pulsar Academie en nu hoofddocent in het tweede jaar daarvan, vindt iedere keer weer nieuwe manieren om mensen te brengen bij: wat is nou eigenlijk jouw manier?  Dat is namelijk de enige manier die echt werkt, in alles, altijd weer.
Wil je kennis maken met Jan de Dreu en de Pulsar Academie? Hij geeft op 5 juni een lezing in Rotterdam. Van harte aanbevolen. Meer info vind je hier: Pulsar inspireert.
 
Jan Kortie in de media
  • Een verslaggeefster van Bewustzijn Online nam deel  aan onze zondagretraite in april en doet daar blij verslag van in het voorwoord van de nieuwe  aflevering: ‘Ik wens iedereen zo’n ervaring van een samenzang  die je hart doet oplichten’. Lees hier meer
  • Op 30 april jl. was Jan Kortie in de studio van Amsterdam FM voor een interview. Je kunt het beluisteren via https://soundcloud.com/amsterdamfm kijk dan onder Kunst & Cultuur - Levensverhalen en zoek de uitzending van 30 april.
 
Muziekpakhuis genomineerd: jouw stem helpt

Wij dragen het Muziekpakhuis in Amsterdam een warm hart toe. Daar zijn wij ooit begonnen, daar liggen dus de roots van wat tegenwoordig stembevrijding heet. Het is een muziekschool op particuliere basis. Altijd armlastig, en toch al 35 jaar succesvol. 
Elk jaar reikt Triodos Bank de Hart-Hoofdprijs uit aan de meest inspirerende en vernieuwende ondernemer. Naast de eer, verdient deze ondernemer een bedrag van 10.000 euro, een astronomisch bedrag voor het Muziekpakhuis, waarmee een lang gekoesterde wens in vervulling kan gaan: een concertzaal in het eigen gebouw.
Om deze prijs te winnen zijn de stemmen nodig van het publiek. Dat wordt nog een hele klus: het Muziekpakhuis is, vergeleken met de andere genomineerden, de kleinste speler. Wil je helpen: stem dan via deze link en stuur ‘m door naar anderen: http://muziekpakhuis.nl.
 
Agenda
 
Er zijn weer diverse nieuwe data voor activiteiten gepland, je vindt ze in de agenda op onze site.
 
Te koop in onze webwinkel 
 
* 'Het Lied van Het', laatste cd + boek van Jan Kortie, over zingen en Het Mysterie ervaren
 
* Het eerste boek van Jan Kortie: 'Jouw ziel wil zingen', over de vreugde van stembevrijding 
 
* CD 1 - Van Ohm en Amen - Het Lied van de Ziel
 
* CD 2 - Noyana, cd met boekje
 
* Het Muziekboekje van Het Lied van de Ziel, bladmuziek van mantra's die Jan Kortie geschreven heeft.
 
Wil je meer informatie over de boeken: klik hier; of over de cd's: klik hier, of over het muziekboekje: klik hier.
 
Willigis Jäger, de
Benediktijnerabt
Heeft ook een grondige kennis
Van Zen

Hij leert me (dat is heel
Inzichtbevorderend)
Hoe'k een geheel 
Én een onderdeel ben