Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de online versie

 
Er is geen betere therapie dan schoonheid ervaren en zelf schoonheid creëren in welke vorm dan ook.
Piero Ferrucci
 
 
Je hoeft niet eens, zoals Ferrucci, psychotherapeut en filosoof te zijn om de waarheid in te zien van wat hij zegt. Eigenlijk voel je op je klompen aan dat hij gelijk heeft, want je kent het ongetwijfeld uit eigen ervaring. Op het moment dat je getroffen wordt door schoonheid is er even niets anders dan dat. Wie een mooie lucht ziet, een mooi mens, een mooie bloem, een mooi gebouw, een mooie foto,  is even alle besef van tijd en van beperktheid kwijt. Wie een mooi muziekstuk hoort en daarin opgaat wordt voor even die muziek, valt er mee samen. Wie zelf schoonheid creëert is verbonden met inspiratie, dat is: met leven en hoop en verwondering. Al die momenten zijn momenten van heelheid. En is dat niet wat de therapeut beoogt: heling, heelwording?

Met Ferrucci’s uitspraak in gedachten moeten we vaststellen dat we in een vreemde wereld leven. Waarin we rijker zijn dan ooit maar niettemin bezuinigen op muziekonderwijs, muziektherapie, cultuur. Waarin de zorgkosten hoog zijn, onwaarschijnlijk veel mensen pillen slikken om angst of depressie eronder te houden, maar waarin musici en artiesten moeite hebben om aan werk te komen. Waar kinderen aan allerlei eisen moeten voldoen en steeds jonger aan toetsing worden onderworpen maar muziekscholen het moeilijk hebben om voort te bestaan. Is het beleid dus verkeerd? Ja, vast, maar ik durf niet te zeggen dat ik het beter zou doen. Het lijkt me allerminst eenvoudig om beleidsmaker te zijn vandaag de dag, en ik benijd niemand die die taak op zich heeft genomen.

De redding van de schoonheid
Laten we het dus dichter bij huis zoeken. Schoonheid is niet afhankelijk van beleid. Schoonheid is overal om ons heen, en schoonheid is in ons. We kunnen het beter omdraaien: wij hoeven de schoonheid niet te redden, de schoonheid zal ons redden! Schoonheid is van een hoger niveau dan alle chaos, geweld en angst die deze wereld lijken te regeren. Wat ons te doen staat is steeds weer die schoonheid op te zoeken. Dat is niet altijd makkelijk, maar de beloning is dan ook navenant: de ervaring van heelheid. 

Dat vergt natuurlijk wel oefening. Om schoonheid te ervaren moet je je openen, moet je stil kijken en luisteren. En schoonheid creëren vergt moed, het vergt de bereidheid om kwetsbaar te zijn, om de controle los te laten, om je over te geven. En dan kom je ook de pijnlijke plekken in je hart tegen, je eigen cynisme, je verkrampingen. En die moet je aankijken, steeds weer, die horen erbij. We hebben het immers over heel worden, dan kun je niks overslaan. Dan is er plaats voor alles in ons en voor iedereen om ons heen. 

‘Woede en angst zijn brandende vuren die alleen maar door mededogen worden gedoofd’, zegt de boeddhistische monnik Thich Nhat Hanh. ‘Terroristen vormen een mensensoort die zich laat leiden door het scherpe mes van woede in het hart. Dat scherpe mes, dat is in de kiem bij iedereen aanwezig. Wie zich ervan bewust wordt, wordt én minder boos én minder bang.’ Bewustwording dus, als basis van mededogen. Als ik mijn duistere kanten ken en durf aan te kijken kan ik ook naar jouw scherpe mes kijken zonder me in oordelen boven jou te verheffen. 

Karuna, Karuna
De boeddhisten hebben een mooi woord voor mededogen: Karuna. Toen ik me vorige week voorbereidde op een retraitezondag en, ogenschijnlijk toevallig, die teksten van Thich Nhat Hanh tegenkwam, kwam dat woord weer op. En niet eens heel veel later was het een lied geworden. Karuna, Karuna. We hebben het gezongen en gezongen. En we zullen het vrijdag aanstaande bij het Lied van de Ziel ook zingen. Om onszelf te herinneren: jij met jouw stem, ik met mijn stem – we verschillen, maar als we samen zingen zijn we weer een stapje dichter bij heelheid.

Even terug naar die brandende vuren die door mededogen gedoofd worden. Ik zie nog een ander perspectief. De woede en de angst moeten misschien niet gedoofd worden, maar getransformeerd! Onder de woede zit namelijk een grote vitaliteit. In de angst schuilt moed en kracht. Die zijn weliswaar verkrampt, maar in wezen zijn ze voor ons beschikbaar als pure, levenslustige energie. We zien in stembevrijdings-workshops steeds weer hoe mensen de stap kunnen maken vanuit die kramp naar een grotere ruimte, en hoe hun stem dan ineens open kan gaan, tot verwondering van henzelf en van iedereen die daar bij mag zijn. Hoe hun zingen dan gaat zinderen van pure schoonheid. Dan is de wereld weer een stukje dichter bij de hemel gekomen. Bij heelheid, ook. Of is dat hetzelfde?

Kom maar meedoen, je bent van harte welkom.
Jan Kortie

PS
1. Er zijn nog wat nieuwe uitnodigingen gekomen voor activiteiten buiten Amsterdam vóór de zomer. Zo kom ik mei weer in Huissen en in juni in Zwolle en in Nuenen (vlakbij Eindhoven, waar mijn wieg ooit stond). Een eerder aangekondigde datum in Antwerpen is helaas weer komen te vervallen.
2. Ook nog vóór de zomer: een nieuw aanbod voor professionele musici, genaamd 'Leven van Talent'.     

 
Het Lied van de Ziel – mantrazingen in Amsterdam

A.s. vrijdagavond is er weer Het Lied van de Ziel in de Amstelkerk in Amsterdam. Er zijn nog kaarten te reserveren klik hier

Overige data in Amsterdam
De vrijdagen 20 mei en 17 juni 2016.
Reserveren gaat via onze site

Het Lied van de Ziel elders
Do. 19 mei in Huissen
Woensdag 1 juni in Zeist  
Vrijdag 3 juni in Zwolle
Dinsdag 21 juni in Nuenen (bij Eindhoven)
 
Het Lied van de Stilte: Zang- en Stilteretraites

Zingen vanuit de stilte. Stil worden vanuit het zingen. 

Sinds de zomer van 2014 organiseren we Zang- en Stilteretraites. Laagdrempelige, toegankelijke programma’s voor wie verdieping zoekt in het mysterie van dit bestaan. De combinatie van zingen en stil zijn werkt verzachtend, ontwapenend en zeer verbindend. En stemt tot grote vreugde. 
Er zijn drie varianten:

1/ De Zomerretraite: 3-8 juli 2016, in een bijzonder kasteel in Baarlo (L.)
    De folder kun je hier downloaden en hier kun je online reserveren. 

2/ De Zondagretraites, na de zomer in een nieuwe vorm. Meer informatie in de volgende nieuwsbrief.

3/ De Winterretraite in februari 2017. Meer informatie volgt later dit jaar.

Een uitvoeriger beschrijving van onze retraites vind je op onze site.
Aanmelden: klik hier 
 
Kennismaken met Jan Kortie

Wil je kennis maken met stembevrijding en met Jan Kortie?
Dat kan op allerlei plaatsen waar hij, vaak op uitnodiging van anderen, speciale middagen leidt over de essentie van stembevrijding. Die middagen heten ‘Jij Bent Muziek’ en zijn het best te beschrijven als een wat wonderlijke combinatie van een workshop, een lezing en een meezingconcert. De kans dat je er opgewekt vandaan komt is vrij groot. 

Je bent welkom op:
Woensdag 1 juni in Zeist
Vrijdag 17 juni in Amsterdam
Dinsdag 21 juni in Nuenen (bij Eindhoven)
 
Opleiding tot Stembevrijder 'Ode an die Freude'

Woont er wellicht een stembevrijder in jou? Voel jij je geroepen om ruimte te scheppen voor het zingen van anderen?
Als je belangstelling hebt voor onze opleiding of voor het Introductiejaar daarvoor: na de zomer starten de nieuwe groepen. De inschrijving is geopend, als je wil deelnemen vragen we je om ons je motivatie daarvoor op korte termijn toe te sturen. De selectieprocedure is inmiddels van start gegaan, we willen die voor de zomer afronden.
De folder kun je aanvragen via info@jankortie.nl.
 
Een dag stembevrijding

Als je ernaar verlangt je stem vrijer te gebruiken, om je muziek gemakkelijker te laten stromen dan zijn onze eendaagse workshops eigenlijk gewoon een aanrader. Iedereen kan zingen. Iedereen zingt anders. Iedereen heeft een eigen lied. En niemand anders kan jouw lied zingen. Je mag het eng vinden. Maar je mag het ook heerlijk vinden. Of allebei.

‘Naar Binnen en Naar Buiten' in Amsterdam, Breda en Den Haag
Onze klassieker. Al twintig jaar staat deze workshop op ons programma. Meest gehoorde reactie na afloop: ik wist niet dat het zo eenvoudig was. Tal van mensen hebben al ervaren hoe er op een zo'n dag verrassend veel kan gebeuren, hoe ze zichzelf en elkaar kunnen verbazen met hun zingen. 

‘Vrouw, Lijf en Stem’ in Amsterdam
In opzet vergelijkbaar met Naar Binnen en Naar Buiten, maar nu toegespitst op vrouwen en vrouwelijkheid. Meer informatie 

‘De Kracht van Zingen’, workshop speciaal voor mannen, in Amsterdam
In opzet vergelijkbaar met Naar Binnen en Naar Buiten, maar nu toegespitst op mannen en mannelijkheid. Meer informatie 

'APK voor je zingen': een terugkomdag
Ook als je al van alles bij ons gevolgd hebt kun je altijd weer een nieuwe stap zetten. Voor oud-deelnemers aan onze langere programma’s die behoefte hebben aan een nieuwe impuls hebben we de ‘APK voor je zingen’ in het leven geroepen. Meer informatie.
 
NIEUW: Leven van Talent – Een dag over eigenheid o.l.v. Jan Kortie
Voor professionele musici die willen leren om (nog) trouwer aan zichzelf te zijn.

Een dag over eigenheid. Dus over je talent en je beperktheid. Over je wezen als musicus, dat zich nu eenmaal beweegt tussen die twee polen. Enerzijds je talent, je gave, waar je niets voor hebt hoeven doen, waar je mee geboren bent, jouw cadeau aan deze wereld. En anderzijds je beperktheid, je zelfafwijzing wellicht, je negatieve zelfbeeld, dat maar niet wil verdwijnen, hoeveel applaus en complimenten en bevestiging je ook krijgt. Een dag waarop we gaan improviseren en reflecteren. Om uiteindelijk uit te komen bij woorden die jouw eigenheid goed omschrijven: wat typeert jou? Zodat je voor altijd weet wat het betekent om trouw te zijn aan je roeping als musicus. 

De dag vindt plaats in Amsterdam op vrijdag 24 juni.
Meer informatie vind je op onze site. Je kunt je aanmelden via info@jankortie.nl
 
Langere programma’s in Amsterdam

'Voluit Vrouw' is een serie van vier dagen o.l.v. Sarah Jens. De naam zegt precies waar het om draait: voluit je eigen vrouwelijkheid beleven en bezingen. Er gaat een nieuwe groep deze week van start, die is nu vol, je kunt je nog wel aanmelden voor de wachtlijst. In september start de volgende serie.

‘De Stem van Liefde en Angst’, een serie van 5 dagen o.l.v. Sarah Jens, is ontstaan als een vervolg op ’Voluit Vrouw’ en staat open voor ieder die die serie gevolgd heeft, maar ook voor deelneemsters van onze andere langere programma’s.  

‘Michelangelo’
Michelangelo zei ooit: het beeld is al in het marmer aanwezig, ik hoef allen maar het overbodige weg te halen. Dat is een mooie omschrijving van hoe wij tegen zingen aan kijken: je kunt het al, je hoeft alleen maar het overbodige weg te laten. Dat is een intrigerend proces, waar je tot de kern komt van wie jij bent, als (zingend) mens.
 
Privélessen

Veel van onze activiteiten spelen af zich in groepen - de dynamiek daarvan kan heel behulpzaam zijn. Maar op allerlei momenten kan het juist gepast zijn om in een privéles heel precies te onderzoeken waar jij een stap kunt zetten. Onze docenten geven ook privélessen: in Amsterdam, Breda, Den Haag en Gouda. Als je daarvoor in aanmerking wilt komen mail ons dan via info@jankortie.nl en vertel iets over wat je wilt leren, dan nemen we contact met je op.
 
Agenda
 
Er zijn weer diverse nieuwe data voor activiteiten gepland, je vindt ze in de agenda op onze site.
 
Te koop in onze webwinkel 
 
* 'Het Lied van Het', nieuwste cd + boek van Jan Kortie, over zingen en Het Mysterie ervaren
 
* Het eerste boek van Jan Kortie: 'Jouw ziel wil zingen', over de vreugde van stembevrijding 
 
* CD 1 - Van Ohm en Amen - Het Lied van de Ziel
 
* CD 2 - Noyana, cd met boekje
 
* Het Muziekboekje van Het Lied van de Ziel, bladmuziek van mantra's die Jan Kortie geschreven heeft.
 
Wil je meer informatie over de boeken: klik hier; of over de cd's: klik hier, of over het muziekboekje: klik hier.
 
Woede en angst (en
Bezuinigingsneigingen)
Hebben hun scherpe mes
Altijd paraat

Schoonheid is godzijdank
Helingsbevorderend 
 Laten we zingen
De hemel bestaat!