Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de online versie

 
Je repeteert eigenlijk constant met je brein. En als je speelt, dan moet dat brein eigenlijk er niet zoveel zijn.
En dan gewoon de muziek laten stromen heeft ook te maken met het loslaten van het denken.
Dat de dingen gewoon gaan zoals ze gaan.
Jaap van Zweden

 
De laatste jaren kijk ik weinig tv. Er ontgaat mij dus van alles. Daar valt overigens heel goed mee te leven. Soms krijg ik tips van mensen over programma’s die ik toch echt wel moet zien. Zo werd mij dringend aangeraden om naar de documentaireserie over Jaap van Zweden te kijken, en dat ben ik de afgelopen dagen aan het doen. Heel inspirerend en bij vlagen ontroerend.

Bovenstaand citaat komt uit die serie. Ik heb het letterlijk genoteerd, het is dus geen schrijftaal, maar spreektaal, de zinsbouw wordt wat meer geïmproviseerd. Van Zweden beschrijft hier heel mooi het dilemma van denken: je hebt het nodig én het zit in de weg. Je moet het dus gebruiken én je moet het bijtijds loslaten. Het kernwoordje in de vorige zin is: bijtijds. Het komt allemaal aan op timing. Tijdens het repeteren moeten musici hun hoofd er helemaal bij houden, tijdens de uitvoering moeten ze zich laten meenemen door de muziek. Ook al werkt het hoofd dan nog steeds, het is dan het hart dat spreekt. Of de ziel. En misschien is dat hier wel hetzelfde.

Gewoon
'Gewoon de muziek laten stromen’. ‘Dat de dingen gewoon gaan zoals ze gaan’. Gewoon. Heel gewoon. De gewoonste zaak van de wereld is het. En o, zo lastig om dat helemaal te vertrouwen. Muziek wil stromen. Muziek stroomt eigenlijk altijd. De vraag is: mag de muziek door mij heen stromen zonder dat ik  me ermee bemoei? Kan ik mij beperken tot: beschikbaar zijn, met alles wat ik in me heb? Misschien uren en uren oefenen, mijn beheersing zodoende vergroten en dan toch bijtijds de controle loslaten, kan ik dat? Nou ja, soms wel, soms niet, natuurlijk.

Maar iedere keer als dat lukt is de beloning groot. Ik laat Jaap van Zweden nog even aan het woord. In een andere aflevering werd hij tijdens een conferentie geïnterviewd en zei (weer heel woordelijk weergegeven): "Er is niet voor mij een gelukzaliger moment dan dat ik op een podium sta en ik doe een Wagner-opera en dat je bij wijze van spreken kan versmelten met de muziek”. "Is dat een orgasme?”  vroeg de interviewer. "Nee, dat gaat verder dan een orgasme”, zei hij en lachte er luid bij. "En het is veel moeilijker”. Het is gelukzaligheid die niet makkelijk bereikt wordt. De voorbereiding is hard werken, en de bereidheid van van Zweden daartoe grenst aan het maniakale, hij geeft alles wat hij te geven heeft en eist van zijn musici hetzelfde. Vervolgens: jezelf overgeven aan de muziek. Niet meer werken, maar spelen, en loslaten. En dan genieten, van een Wagner-opera bijvoorbeeld, die trouwens beduidend langer duurt dan het gemiddelde orgasme...

Muziek als medicijn...
Versmelten. Eén worden met de muziek. Naar die kostbare ervaring verlangt ieder musicerend mens. En het mooie is: hij hangt niet af van hoe bedreven je bent in zingen, of in het bespelen van een instrument. Die ervaring is voor iedereen haalbaar, precies op ieders eigen niveau. En als die versmelting plaatsvindt waar mensen samen zingen of spelen, dan gebeurt er een wonder: er komt contact, er komt verbinding. Wij worden niet alleen één met de muziek, maar ook met elkaar. Dat is heerlijk, en bovendien: dat is heilzaam, dat is helend.

Dat gegeven wordt door sommige mensen en organisaties op prachtige wijze ingezet. Een bijzondere club wil ik hier even noemen: Musicians without Borders. Dat is een internationale, in Nederland geboren non profit organisatie, die muziek en muziekonderwijs gebruikt in door oorlog verscheurde gebieden, om de wonden te helpen helen.  Dat doen ze al sinds 1999, onder het motto: ‘War divides, music connects’. Vrijdag aanstaande hebben we weer onze jaarlijkse Goede Vrijdag mantra-avond. Dat is altijd een bijzondere avond, waar we een half uur langer zingen (en stil zijn) dan op onze andere avonden. Het is al vele jaren onze gewoonte om de opbrengst van die avond te bestemmen voor een goed doel en deze organisatie verdient dat helemaal.

...en stilte voor het contact
Nog even terug naar Jaap van Zweden. Vele jaren geleden sprak hij in een interview over zijn autistische zoon Benjamin. Die had hem geleerd, vertelde hij, om in de stilte te durven verkeren, iets dat van Zweden niet gemakkelijk afging. Dat had hem erg geholpen om ook in de muziek op zoek te gaan naar het stilste moment. Omdat daar het contact het meest intens kan zijn. Als je deze week, zoals half Nederland, naar de Matthäus Passion luistert kun je er niet omheen: de muziek is indrukwekkend, maar de stille momenten soms nog meer.

Muziek en stilte hebben elkaar nodig. In beide kun je opgaan, in beide kun je versmelten met de ene bron waar de muziek, je mag ook zeggen: waar het leven uit stroomt. Als het een beetje meezit zullen we dat vrijdag ervaren. En ook over een paar weken, op 10 april, als we in een Zondagretraite zingen en stil zijn zullen combineren. En natuurlijk nog veel uitvoeriger tijdens de Zomerretraite van begin juli. Waarover hieronder meer.

"Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet”, dat lied zingen ieder jaar op Goede Vrijdag en tijdens de retraites zingen we het op een nachtelijk moment. Waakt en bidt. Kijkend naar wat er in de wereld gebeurt, in Syrië, in Turkije, in Brussel, maar wellicht ook wel heel privé in jouw eigen leven, is dat misschien wel meer nodig dan ooit. Waakzaam zijn, bidden. En zingen.

Je bent van harte welkom.

Jan Kortie  

PS
Weet jij al dat je mee zult gaan met onze Zomerretraite? Wacht dat niet met boeken, lezers van deze nieuwsbrief krijgen tot 1 april €100,- vroegboekkorting.
 
 
Het Lied van de Ziel – mantrazingen in Amsterdam

Op Goede Vrijdag heeft het Lied van de Ziel altijd een speciaal karakter, en zo ook vrijdag 25 maart a.s. De avond duurt langer (het zingen begint om 19.30 uur), en vindt plaats op een andere locatie: de Posthoornkerk. We zingen één lied extra lang: het prachtige Bleibet hier. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar via online reserveren

Het is traditie dat we de opbrengst van deze avond aan een goed doel geven. Net als de afgelopen jaren hebben we ook nu weer gekozen voor Musicians without Borders , een organisatie die muziek brengt op allerlei plaatsen in de wereld waar oorlogsgeweld mensen uit elkaar gedreven heeft, om zo weer verzoening en verbinding mogelijk te maken. Dat is geen makkelijk werk, maar het doet wonderen en verdient onze steun. Voor meer informatie: kijk op www.musicianswithoutborders.org.

Overige data in Amsterdam
De vrijdagen 22 april, 20 mei en 17 juni 2016.
Kaarten en abonnementen zijn te reserveren via onze site

Het Lied van de Ziel elders
Do. 19 mei in Huissen
Woensdag 1 juni in Zeist 
Vrijdag 3 juni in Zwolle
 
Het Lied van de Stilte: Zang- en Stilteretraites

Zingen vanuit de stilte. Stil worden vanuit het zingen. 

Sinds de zomer van 2014 organiseren we Zang- en Stilteretraites. Laagdrempelige, toegankelijke programma’s voor wie verdieping zoekt in het mysterie van dit bestaan. De combinatie van zingen en stil zijn werkt verzachtend, ontwapenend en zeer verbindend. En stemt tot grote vreugde. 
Er zijn drie varianten:

1/ De Zondagretraite op 10 april aanstaande, van 11.00 tot 17.00 uur in het mooie kerkje van Ransdorp, vlakbij Amsterdam.  

2/ De Zomerretraite: 3-8 juli 2016, in een bijzonder kasteel in Baarlo (L.) De folder kun je hier downloaden en hier kun je online reserveren. Reserveer je vóór 1 april dan krijg je € 100 korting, gebruik daarvoor de kortingscode ZOMER16 (in Stap 5 bij online reserveren).

2/ De Winterretraite van 10-12 februari 2017. Meer informatie volgt later dit jaar.

Een uitvoeriger beschrijving van onze retraites vind je op onze site 
Aanmelden: klik hier 
 
Kennismaken met Jan Kortie

Wil je kennis maken met stembevrijding en met Jan Kortie?
Dat kan op allerlei plaatsen waar hij, vaak op uitnodiging van anderen, speciale middagen leidt over de essentie van stembevrijding. Die middagen heten ‘Jij Bent Muziek’ en zijn het best te beschrijven als een wat wonderlijke combinatie van een workshop, een lezing en een meezingconcert. De kans dat je er opgewekt vandaan komt is vrij groot. 

Je bent welkom op:
Woensdag 1 juni in Zeist
Vrijdag 17 juni in Amsterdam
Meer informatie: klik hier
 
Opleiding tot Stembevrijder 'Ode an die Freude': Oriëntatiemiddag op 1 april
 
Als je belangstelling hebt voor onze opleiding of voor het Introductiejaar daarvoor: na de zomer starten de nieuwe groepen, de nieuwe folder is inmiddels beschikbaar.
Op vrijdag 1 april organiseren we weer een oriëntatiemiddag hierover in Amsterdam. Je kunt je daarvoor aanmelden of de folder aanvragen via info@jankortie.nl.
 
Een dag stembevrijding

Als je ernaar verlangt je stem vrijer te gebruiken, om je muziek gemakkelijker te laten stromen dan zijn onze eendaagse workshops eigenlijk gewoon een aanrader. Iedereen kan zingen. Iedereen zingt anders. Iedereen heeft een eigen lied. En niemand anders kan jouw lied zingen. Je mag het eng vinden. Maar je mag het ook heerlijk vinden. Of allebei.

‘Naar Binnen en Naar Buiten' in Amsterdam, Breda en Den Haag
Onze klassieker. Al twintig jaar staat deze workshop op ons programma. Meest gehoorde reactie na afloop: ik wist niet dat het zo eenvoudig was. Tal van mensen hebben al ervaren hoe er op een zo'n dag verrassend veel kan gebeuren, hoe ze zichzelf en elkaar kunnen verbazen met hun zingen. 

‘Vrouw, Lijf en Stem’ in Amsterdam
In opzet vergelijkbaar met Naar Binnen en Naar Buiten, maar nu toegespitst op vrouwen en vrouwelijkheid. Meer informatie 

‘De Kracht van Zingen’,  workshop speciaal voor mannen, in Amsterdam
In opzet vergelijkbaar met Naar Binnen en Naar Buiten, maar nu toegespitst op mannen en mannelijkheid. Meer informatie 

'APK voor je zingen': een terugkomdag
Ook als je al van alles bij ons gevolgd hebt kun je altijd weer een nieuwe stap zetten. Voor oud-deelnemers aan onze langere programma’s die behoefte hebben aan een nieuwe impuls hebben we de ‘APK voor je zingen’ in het leven geroepen. Meer informatie
 
‘Leven van Muziek’, een dag voor muziekprofessionals (o.l.v. Jan Kortie)

Als je muziek je werk is heb je een prachtig maar zeker geen makkelijk beroep. Je moet dan van alles heel goed kunnen, en dat kan druk creëren en spanning. Doe je het ooit goed genoeg? Kan je muziek vrij-uit stromen? Krijgt je publiek je vaardigheden te zien, of jou?
Een paar keer per jaar leidt Jan Kortie een dag voor musici, waar je kunt ervaren hoe het is als niet je vaardigheden de dienst uitmaken, maar jij, je liefde voor muziek, je talent, je gepassioneerdheid. Dat is een spannend onderzoeksgebied, waar je een zeker houvast moet loslaten om het op een dieper niveau weer te kunnen vinden.
 
Langere programma’s in Amsterdam

'Voluit Vrouw' is een serie van vier dagen o.l.v. Sarah Jens. De naam zegt precies waar het om draait: voluit je eigen vrouwelijkheid beleven en bezingen. In april 2016 start de volgende serie.

‘De Stem van Liefde en Angst’, een serie van 5 dagen o.l.v. Sarah Jens, is ontstaan als een vervolg op ’Voluit Vrouw’ en staat open voor ieder die die serie gevolgd heeft, maar ook voor deelneemsters van onze andere langere programma’s.  

‘Michelangelo’
Michelangelo zei ooit: het beeld is al in het marmer aanwezig, ik hoef allen maar het overbodige weg te halen. Dat is een mooie omschrijving van hoe wij tegen zingen aan kijken: je kunt het al, je hoeft alleen maar het overbodige weg te laten. Dat is een intrigerend proces, waar je tot de kern komt van wie jij bent, als (zingend) mens.
 
Privélessen

Veel van onze activiteiten spelen af zich in groepen - de dynamiek daarvan kan heel behulpzaam zijn. Maar op allerlei momenten kan het juist gepast zijn om in een privéles heel precies te onderzoeken waar jij een stap kunt zetten. Onze docenten geven ook privélessen: in Amsterdam, Breda, Den Haag en Gouda. Als je daarvoor in aanmerking wilt komen mail ons dan via info@jankortie.nl en vertel iets over wat je wilt leren, dan nemen we contact met je op.
 
Agenda
 
Er zijn weer diverse nieuwe data voor activiteiten gepland, je vindt ze in de agenda op onze site.
 
Te koop in onze webwinkel 
 
* 'Het Lied van Het', nieuwste cd + boek van Jan Kortie, over zingen en Het Mysterie ervaren
 
* Het eerste boek van Jan Kortie: 'Jouw ziel wil zingen', over de vreugde van stembevrijding 
 
* CD 1 - Van Ohm en Amen - Het Lied van de Ziel
 
* CD 2 - Noyana, cd met boekje
 
* Het Muziekboekje van Het Lied van de Ziel, bladmuziek van mantra's die Jan Kortie geschreven heeft.
 
Wil je meer informatie over de boeken: klik hier; of over de cd's: klik hier, of over het muziekboekje: klik hier.
 
 
Vreemde gewaarwording!
Zie je van Zweden daar?
Hij is versmolten!
Waarmee? – Met muziek!

Hij ondergaat hier een
Allesomvattende
Eenwording, dankzij zijn 
Arbeidsethiek