Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de online versie 

 

 

In de muziek van het stromende water klinkt de vreugdevolle zekerheid: 'Ik zal de zee worden'.
Dat is geen ijdele arrogantie, het is ware bescheidenheid, want het is de waarheid. De rivier kan niet anders.
Rabindranath Tagore
 
Mijn favoriete metafoor voor God, of beter: voor de verhouding tussen mij en God is het beeld van de druppel en de oceaan. Voor de druppel is de oceaan onbevattelijk en ontzagwekkend groot. En tegelijk is de druppel de oceaan. De druppel past dus bescheidenheid én het besef van grootsheid.
 
De metafoor die Tagore hierboven schetst is net weer wat anders, maar minstens zo mooi. Het water dat als vanzelf mee stroomt met de loop der dingen. En zelf natuurlijk de stroom is. Het water dat wendbaar is, nooit ergens aan vast houdt, nergens de strijd aangaat, zich een weg vindt met een nooit eindigende moeiteloosheid, de weg van de minste weerstand. Ruimte innemend waar ruimte is, want er is altijd genoeg ruimte. De waterdruppel hoeft z’n autonomie niet te bevechten, is kwetsbaar en toch in wezen onaantastbaar. Eindeloos flexibel zonder zichzelf in te leveren.
 
De rivier kan niet anders, zegt Tagore. Wij mensen kunnen wel iets anders, zo lijkt het. Wij kunnen er namelijk iets van vinden. Wij kunnen iets vinden van de weg die we afleggen, van de snelheid of de traagheid waarmee we gaan, van de andere druppels die we tegenkomen. En dat doen we ook. En telkens als we dat doen vergeten we als het ware dat we druppels zijn, én de stroom zijn , én de oceaan. Soms lijken we willoze wezens die worden meegesleurd, maar met altijd weer de keuze om uit vrije wil de stroom te omarmen, de stroom te worden.
 
Muziek is ook een stroom. Een nooit aflatende stroom waarvoor we ons kunnen openen, telkens weer. Uit een bron die nooit opdroogt. Wij zijn die stroom, en we maken deel uit van die bron, die immers één is met de oceaan. Onze oefening is het om steeds weer die stroom te vertrouwen, en zo de muziek te laten weerklinken die in ons is. In ware bescheidenheid, omdat de muziek zoveel groter is dan we kunnen bevatten. En in grootsheid, omdat we er deel van uitmaken.
 
En zo stromen we zingend naar de zee. Soms is het een zacht gemurmel, soms een onstuimig, daverend geraas, soms is het klaaglijk, soms ogenschijnlijk stil, soms breed, soms smal. Maar de ondertoon én de boventoon kan steeds de vreugde zijn van: ‘Ik zal de zee worden’. Of zelfs van ‘Ik ben de zee’. Het einde (is het wel een einde?) is vreugde. Of zoals mijn Amerikaanse zwager Joseph me ooit zo treffend zei: ”In the end it will be okay. If it’s not okay, it’s not the end’. Daarom zingen we tijdens Het Lied van de Ziel steeds weer vol overgave het lied Noyana: we zijn allemaal onderweg naar het Paradijs.
 
Voorlopig gaan we eerst maar eens op weg naar de zomer. Aanstaande vrijdag is in Amsterdam de laatste mantra-avond van het seizoen, begin september gaan we weer van start (met een lagere prijs vanwege de btw-verlaging). Eind juni en begin juli zijn er nog wel mantra-avonden in Huissen (bij Arnhem) en op Terschelling.
 
Mochten we je daar (of elders) niet meer zien dan wens ik je een mooie zomer. Met precies genoeg regendruppels.
 
Jan Kortie
 
P.S.
"Jullie hebben activiteiten voor vrouwen. Kunnen jullie niet ook iets voor mannen organiseren?”
"Jullie hebben improvisatieworkshops. Doen jullie ook iets met repertoire?”
"Gaan jullie ook weer eens een week of een weekend in de zomer organiseren?
Op deze vragen moesten we de afgelopen jaren steeds ‘nee’ zeggen. En met vreugde zeggen we nu: ‘Ja!’ Kijk maar hieronder voor meer informatie.   
 
 
Het Lied van de Ziel
 
Voor de zomer zingen we nog eenmaal: aanstaande vrijdag 15 juni. Er zijn nog enkele plaatsen geschikbaar: reserveren  kan via onze site: klik hier.
 
Data na de zomer
* 7 september   * 5 oktober  *  2 november  * 30 november * 21 december.
Vanaf 1 juli kun je reserveren voor deze data.
 
Verlaging entreeprijs na de zomer
We zijn verheugd te kunnen meedelen dat wij  - i.v.m. aanpassing van het btw-tarief  - onze prijzen voor Het Lied van de Ziel voor komend seizoen kunnen verlagen. De normale prijs per 1 juli wordt € 16,-. Jongeren tot 25 jaar en houders Stadspas krijgen 30% korting: € 11,20.
 
Trouwe bezoekers voordelig uit met abonnement
Ben je van plan om meer dan 3x naar Het Lied van de Ziel te komen, neem dan een abonnement.
Hiermee ben je extra voordelig uit – de korting bedraagt ca. 35% - en bovendien altijd verzekerd van een plaats. 
De prijs voor komend seizoen is € 53,50, te koop vanaf 1 juli via online reserven op onze site.
 
Nieuwe workshops in ons aanbod
 
Je las het hierboven al, we breiden ons aanbod uit. We gaan een paar activiteiten organiseren die geleid worden door afgestudeerde stembevrijders die ook als docent in onze leergangen werken.
Het gaat om:
 
* Een weekend stembevrijding in augustus, zie het kader hieronder.
 
* De Kracht van Zingen, een mannenworkshop op vrijdag 21 september a.s., o.l.v. Lambert Mutsaers.

* Stembevrijding en Repertoireeen workshop over het zingen van een bestaand lied op
   vrijdag 19 oktober a.s. in Amsterdam, o.l.v. Erica Nap.
 
Meer informatie vind je door te klikken op de betreffende activiteit.
 
De Vogel en het Hoogste Lied, een weekendworkshop
 
Een dag rond stembevrijding kan al veel opleveren, maar in een weekend kun je nog veel meer stappen zetten. En je bent er lekker uit, in de prachtige natuur van Salland.
 
Dit zangweekend o.l.v. Chantal Goossens vindt plaats van 24 tot en met 26 augustus a.s. op de Voorde.
Voor meer informatie klik je hier.     
  
Leergang Michelangelo na de zomer van start
 
Met plezier kunnen wij melden dat we in september weer van start gaan met de leergang Michelangelo.  In deze intensieve zangleergang o.l.v. Marjo Brenters gaat het om jouw persoonlijke leerweg, over de stappen die jij kunt maken om je stem te bevrijden en om zo meer en meer tot bloei te komen in je zingen. En in je leven, want ons zingen staat nooit op zich.
 
Meer weten: vraag de folder aan via info@jankortie.nl.
 
Jan Kortie elders in ’t land én in Amsterdam
      
Hieronder vind je een aantal activiteiten o.l.v. Jan Kortie. Klik op de activiteit naar keuze voor meer informatie.

Vrijdag 29 juni      Middag stembevrijding en mantra-avond in het Dominicanenklooster te Huissen
Donderdag 5 juli   Mantra-avond georganiseerd door KOERS op Terschelling 
Vrijdag 5 oktober  Middagworkshop Jij bent Muziek, i.s.m. BewustZijn Magazine in Amsterdam

 
Agenda
 
Op onze agenda voor na de zomer staat o.a. weer een nieuwe datum voor de workshop Leven van Muziek: maandag 29 oktober a.s.

Kijk voor meer actuele data op de agenda op onze website.

 
Te koop in onze webwinkel
 
* Noyana, cd met boekje [meer informatie en inhoud cd]

* Boek Jan Kortie - Jouw ziel wil zingen, over de vreugde van stembevrijding [meer informatie].

* Van Ohm en Amen - Het Lied van de Ziel, onze eerste cd [een impressie]

* Muziekboekje van Het Lied van de Ziel

 
Ik ben een druppel, ja!
Murmelend, daverend
Klein, weliswaar, 
Maar daar zit ik niet mee
 
Want met een werkelijk
Vreugdeverwekkende
Zekerheid weet ik:
Straks word ik de zee!