Zang- en stilteretraite

In de zomer van 2014 organiseerden we onze eerste retraiteweek, in de winter van 2015 een retraiteweekend. We leerden daar veel over de combinatie van zingen en stil zijn, die verzachtend en ontwapenend werkt. Met vreugde nodigen we je nu uit voor onze volgende retraite.

 
 
Jij Bent Het 
Zang- en stilteretraite
o.l.v. Jan Kortie
    
5 - 10 juli 2015
 
Baarlo 
 
 
 
 
 
 
 
Zang en stilte
Zingen vanuit de stilte. Stil worden vanuit het zingen. 
Zingen is: naar buiten komen. Retraite is: jezelf terugtrekken, de stilte opzoeken. De combinatie van die twee bewegingen is fascinerend, ze versterken elkaar. Om van binnenuit te zingen is het noodzakelijk om stil te staan bij en ruimte te geven aan wat er vanbinnen leeft.
Dat is soms helemaal niet makkelijk, want er bestaat een voortdurende spanning tussen onze binnenwereld en de buitenwereld. Wie van ons slaagt erin om voortdurend waarachtig te zijn, trouw aan wat er vanbinnen leeft? Ben jij een open boek voor je omgeving? Word jij gezien en begrepen zoals je bent? En hoeveel begrijp jij van de wereld waarin we leven?

Het is 2015
Retraites zijn van alle tijden. Maar vormen veranderen. Wat heeft onze wereld nu nodig?
We leven in een maatschappij waarin angst op allerlei vlakken lijkt te regeren. Waar kunnen we op vertrouwen? De angst van deze wereld is ook in onszelf voelbaar. In deze retraite willen we ons oefenen in vertrouwen, willen we ons geloof verdiepen in de goedheid en de waarde van ieder mens, ja, van onszelf. In het spanningsveld tussen angst en liefde vinden we onze weg, die zich alleen maar stap voor stap aan ons kan tonen. En naarmate we dieper in onszelf durven afdalen, kunnen we beter voelen wat ons te doen staat, wat de volgende stap zal zijn. Deze wereld heeft mensen nodig die angst onder ogen durven zien én in zichzelf en in hun diepste waarheid geloven.

Naar binnen en naar boven
In deze retraite oefenen we eigenlijk voortdurend in dit spannende gebied. We trekken ons terug uit de buitenwereld om meer ruimte te geven aan onze binnenwereld, waar ons diepste zelf en ons hoogste zelf samenvallen. Daar kan onze muziek vandaan komen, steeds weer. In volheid en puurheid. Die laten we horen, niet in volmaaktheid – volmaakt wordt hij nooit – maar wel geladen met het leven dat in ons is.
Gedurende deze week kunnen we toe met veel minder woorden dan we meestal gebruiken. Luisteren levert ons hier meer op dan praten, dus tussen de activiteiten door praten we niet, we eten in stilte, we luisteren naar binnen, we luisteren naar boven. Van daaruit zingen we, ons openend voor wie we nu zijn en wat ons met elkaar verbindt. In de stilte en in het zingen maken we ruimte voor onszelf en voor elkaar. We komen in een hogere trilling, en daarin vinden we de ander als vanzelf – zonder daarover in gesprek te hoeven. We kunnen onszelf en elkaar horen en wellicht begrijpen in de woordloosheid van ons hart. Daar kunnen we voelen dat het leven het goed met ons voorheeft, ja, dat het leven voor ons zorgt, dat ieder op eigen benen kan staan, zijn of haar eigen stappen kan maken. Het is een week voor jou, er wordt voor jou gezorgd en jij hoeft even niet voor anderen te zorgen. Zo kun jij je eigen reis maken.
 
Programma
Wat betekent dat voor het programma? 
We zullen mantra’s zingen, aan het begin van de dag, in de loop van de dag, aan het eind van de dag, op teksten uit allerlei culturen en tradities.  Verstild, zachtjes, bijna aarzelend, en ook uitbundig, volmondig, hartgrondig. We zullen daar helemaal in opgaan. We zullen stil zijn, alleen en gezamenlijk. En we zullen onderzoeken wat dat alles met ons en met ons zingen doet. 
We zullen plezier hebben en ontroering tegenkomen. We zullen tegen stagnatie aanlopen en opgaan in de stroom. 
De natuur om ons heen zal ons helpen om de reis naar binnen en weer naar buiten te maken, naar boven en weer naar beneden. Zingen is immers ook onze natuur.
We volgen een kloosterachtig dagritme. Een deel van de activiteiten speelt zich plenair af, een ander deel in kleinere groepen, begeleid door stafleden. We zorgen daarbij voor een balans tussen hemelse en aardse activiteiten in huis en tuin. En natuurlijk is er tijd voor jezelf.

Wie doen er mee?
Deze zang- en stilteretraite is bedoeld voor mensen die ernaar verlangen zich te begeven in het veld van zingen en verstilling. Je kunt ook zeggen: van muziek en mystiek. Dat is een spannend gebied. Het is tegelijk bekend én onbekend terrein. Het gaat over heelheid, over eenheid. De kosmische harmonie waar we deel van zijn. Maar waarvan we doorgaans maar een klein deel ervaren, waarin we ons eenzaam en verloren kunnen voelen, waarin gebrokenheid en gekneusdheid voelbaar zijn.
Moet je kunnen zingen om mee te doen? Ja, natuurlijk, maar iedereen die een stem heeft kan zingen. Moet je iets geloven om mee te doen? Ja, natuurlijk, maar iedereen die zich ooit heeft afgevraagd wat de bron van het bestaan is, gelooft iets. Jouw antwoord op die vraag doet ertoe, 
maar de vraag zelf nog veel meer. In de vraag openen we ons, worden we wakker, en kunnen we een nieuwe ervaring opdoen, steeds weer. Je komt dus niet naar deze zangretraite om antwoorden of oplossingen te vinden, maar eerder om je eigen vragen te koesteren, te verdiepen. Om te ervaren hoe je daarin kunt opbloeien. Om dat alles te bezingen. Om hoop in te ademen. Om genade te ervaren. En om vervolgens gesterkt en geïnspireerd je weg in de wereld te vervolgen.

Voorbereiding 
Wil je je voorbereiden of oriënteren? Lees en beluister dan ‘Het Lied van Het’, het boek met cd van Jan Kortie. Op de cd vind je het soort mantra’s dat we zingen, in het boek lees je het gedachtegoed waarmee we werken, sommige passages zullen gedurende de week extra aandacht krijgen.

De staf
De leiding van het weekend is in handen van Jan Kortie. Hij omringt zich met een ervaren staf, bestaande uit Sarah Jens, Marjo Brenters, Chantal Goossens en Eric van den Bergh.

Kosten en inschrijving
De zang- en stilteretraite kost € 885,-. Bij deze prijs zijn de accommodatie, maaltijden, koffie en thee inbegrepen. Alleen eventuele extra drankjes zijn voor eigen rekening. Er wordt geen alcohol geschonken.
Er is plaats voor ongeveer 80 deelnemers.
 
Praktische informatie

 Data  zondagmiddag 5 juli tot en met vrijdagmiddag 10 juli 2015
 Locatie  Kasteel De Berckt, Baarlo                                           
 Kosten  € 885,-
 Reserveren  via online reserveren


Reacties van deelnemers
  • ‘Dat deze week goed zou worden, wist ik van tevoren, maar dat het zoveel voor me zou kunnen betekenen, kon ik niet bevroeden.’
  • ‘Die week heeft me ontvankelijk gemaakt, zowel voor mezelf als voor anderen.’
  • ‘Het effect is bij mij nog steeds aan het indalen. In elk geval ben ik een dankbaar mens, loop ik zingend rond en barst van de energie.’
  • ‘Diep respect voor de wijze waarop je mij en de anderen liefdevol gidst van de plek vóór de angst, in de angst, naar achter de angst.’
  • ‘De diepgaande samenzang, stilte en ook niet te vergeten de mystieke plek heeft mij diep geraakt.’
  • ‘Ik heb ontdekt wat zingen doet. In de eerste plaats maakt het heel erg blij, maar er gebeurt veel meer. Er trilt iets los, iets wat ik moeilijk kan benoemen, maar het wil naar buiten. In de week merkte ik dat ik steeds meer moed kreeg en mijn stem durf te laten horen.’