Opleiding tot Stembevrijder - de opzet
De leerling en de leraar
Het werk van de stembevrijder is puur relationeel. Aandacht en bewustzijn spelen daarbij een hoofdrol, het gaat om een ambacht van liefde, en niet op de eerste plaats om technische vaardigheden. Ode an die Freude is een intensieve tweejarige opleiding. Het gaat daarin om jouw persoonlijke leerweg, ongeacht je professionele achtergrond. Er zijn vele manieren om mensen tot zingen te brengen en tal van situaties en beroepen waarin dat van pas komt.

Het eerste jaar: de leerling
In het eerste jaar van de opleiding staat jouw eigen leerlingschap centraal. Je leert jezelf steeds meer te verbinden met je stem, je zingen en met wat je daarmee te geven hebt. Je leert om je steeds minder te laten afremmen door je beperkingen en oordelen. Je zet, kortom, allerlei stappen in het bevrijden van je stem. En omdat de stem de toegangspoort is tot de ziel, bevrijd je zo tegelijk beetje bij beetje wie jij in wezen bent en daarmee dat wat jij te geven hebt.
 
Het tweede jaar: de leraar
In de loop van het eerste jaar komt de leraar in je mogelijk al steeds meer naar voren. Het tweede jaar draait helemaal om jouw geheel eigen leraarschap. Deze opleiding beoogt niet om je in een mal te persen, waarin je volgens standaardprotocollen te werk moet gaan. Als het goed is ben je na twee jaar een stembevrijder zoals er geen tweede rondloopt. Bereid en in staat om zonder terughoudendheid precies die mensen van dienst te zijn die gebaat zijn bij jouw eigenaardigheid. En daarnaast verlangend om leerling te blijven. Leren is vreugdevol, we zijn nooit uitgeleerd.
 
De deelnemers
Deze opleiding is voor jou bedoeld als je je eigen affiniteit met zingen wil inzetten ten dienste van anderen. Je weet hoe belangrijk de stem is, je kent aan den lijve de kracht van zingen en je voelt dat je anderen iets te bieden hebt in het bevrijden van hun stem. Mogelijk past dat goed in je huidige werk, maar dat hoeft niet bij voorbaat duidelijk te zijn. Wellicht heb je zelfs nog geen idee welke vorm bij jou past, maar voel je wel verlangen in deze richting. Of wellicht werk je al professioneel met muziek of zelfs met zingen en ben je op zoek naar verdieping daarvan, naar nieuwe inspiratie en inzichten, naar een verdere bevrijding van je muzikaliteit en professionaliteit.

De bijeenkomsten 
We komen zeven maal bijeen in de loop van het jaar, een keer een vrijdag/zaterdag, twee keer een vrijdag/zaterdag/zondag en vier keer een maandag/dinsdag. Zingen is natuurlijk een steeds terugkerend onderdeel van het programma. Daarbij staat improviseren centraal, want dat is zoín mooie manier om echt in het nu te zijn met je zingen. Lichaamswerk ondersteunt dat, omdat zingen een heel natuurlijk, fysiek proces is. We verkennen daarnaast ook hoe je de principes van stembevrijding kunt gebruiken bij het zingen van repertoire. We nemen behoorlijk wat tijd voor reflectie en je kunt wat theoretische achtergrond en oefening daarmee verwachten. Het is immers geen opleiding tot zanger, het gaat er juist om hoe je anderen tot het zingen van hun eigen muziek brengt. Een belangrijk deel van de opleiding vindt tussen de bijeenkomsten door plaats: je krijgt opdrachten mee om thuis verder te kunnen werken. De opzet van het tweede jaar is vergelijkbaar, ook dit bestaat uit zeven blokken van ongeveer dezelfde lengte als in het eerste jaar. De zelfwerkzaamheid is in dit jaar nog wat groter.

De docenten
De leiding van deze leergang is in handen van Jan Kortie en Anna Fernhout.

Is dit iets voor mij? 
We kunnen met al deze woorden trachten een helder beeld te scheppen. Maar het zelf meemaken is natuurlijk onmisbaar voor een goede besluitvorming. Het minstens één keer deelgenomen hebben aan een van onze eendaagse workshops is dan ook een vereiste. Wil je nog wat nader kennismaken? Jaarlijks vindt er een oriŽntatiemiddag over deze opleiding plaats in Amsterdam. Als je daar bij wil zijn horen we dat graag, dan krijg je een bevestiging met daarin de locatie.

Praktische informatie 
Er start een nieuwe jaargang na de zomer. In onze folder die je kunt aanvragen via info@centrumvoorstembevrijding.nl tref je meer gegevens aan over data, prijs en locaties.
 
 
Terug naar het begin