Search
Close this search box.

menu

Zingen met goddelijk veel ruimte

God is voor mij vooral ruimte.
Broeder Salvijn

Vandaag ben ik begonnen met het lezen van het nieuwe boek (“De weg ligt onder je voeten”) van Marcel Derkse, grondlegger van de Voorde, waar ik een paar jaar geleden de Pulsaropleiding heb afgerond. Hij haalt daarin zijn goede vriend, de Franciscaanse minderbroeder Salvijn aan, met bovenstaande uitspraak. Dat vind ik nou mooi, een monnik die, op het eind van zijn leven, zo’n uitspraak doet. Geen dogma, geen onbereikbaar soort verhevenheid, niet een beeld van God waar je van alles van moet geloven. Integendeel: eenvoud, die in z’n kernachtigheid inspireert.

Stembevrijding gaat altijd over ruimte. We hebben allemaal zo onze eigen gevangenissen waarin we onszelf vast houden, onze eigen beknellingen en verstarringen. Ruim durven ademhalen is voor veel mensen helemaal niet vanzelfsprekend, de stem loslaten evenmin. Daar komt stembevrijding van pas: ruimte gevend aan dat wat er in ons, aan onze innerlijke waarheid van dit moment, komen we naar buiten. Het verlangen om te zingen is een verlangen om ruimte te geven aan wat er in ons is. 

Het kan wel een hele kunst zijn om echt ruimte toe te durven laten, want het vergt soms moed om echt jezelf te openen voor je eigen waarheid. Maar zoals ik onlangs een collega mooi hoorde zeggen: moed is besmettelijk. Als je het om je heen ziet word je zelf ook dapperder. Iets vergelijkbaars geldt voor ruimte. Wie zelf ruimte durft te geven aan zijn eigen oprechte klank helpt iedereen die dat mag horen om dat zelf ook te doen, of minstens daarnaar te verlangen, wat al een belangrijke stap kan zijn.

Binnen onze eigen organisatie is het thema ruimte ook aan de orde. Marjanne Hendriks, die ruim zeven jaar met grote toewijding het secretariaat voor haar rekening heeft genomen heeft besloten om zich nu geheel te gaan richten op haar eigen praktijk als aurareader. Na de zomer wordt zij opgevolgd door Josine Crolla, die tien jaar geleden ook al een tijd bij ons gewerkt heeft. Josine zal vrijwel full time gaan werken, zodat we de groeiende stroom van belangstellenden nog weer beter kunnen gaan bedienen.

Er is ook op een andere manier meer ruimte voor wie z’n stem verder wil bevrijden: er zijn 11 nieuwe stembevrijders om je te dienen. Vorige week zijn ze afgestudeerd en binnenkort tref je hun gegevens en activiteiten aan op www.stembevrijders.nl.

De zomer is in het beste geval een periode van meer ruimte. Ik ben daar zelf wel aan toe, na een prachtig maar ook intensief jaar.

Jan Kortie