Met vreugde geven wij kennis
Over verkneukelen

Als ik op het goede spoor zit ga ik zweten en sneller ademen … en van binnen begin je een buitengewoon verkneukeld gevoel te krijgen. Dat is inspiratie. Op zo’n moment gaan er twee dingen samen: je hersens werken op volle toeren, maar het hart slaat mee… Het lijkt wel of het gedicteerd wordt. Alsof God het door een soort trechter in je hoofd giet.

Hans Dorrestijn

Verkneukelen is een prachtig, tikkeltje ouderwetsig woord. Het beschrijft een soort binnenpret die vol verwachting is, kennelijk verheugt Dorrestijn zich al schrijvend op het moment dat het geschrevene getoond kan worden. Zoals al eerder in de nieuwsbrief vermeld ben ik bezig met het schrijven van een boek over stembevrijding, getiteld Jouw ziel wil zingen. In februari 2009 ben ik daarmee begonnen en nu weten we het gaat op 25 september aanstaande verschijnen, bij uitgeverij Ten Have. En ja, ik heb mij al schrijvend zeer verkneukeld. Ik houd erg van musiceren, en ik houd ook erg van schrijven. Het bezig zijn met dit boek was en is voor mij een feest, van inspiratie kan een mens heel gelukkig worden.

Pinksteren is het feest van de geest. Je kunt ook zeggen: het feest van de spirit. Het Latijnse woord spiritus dat ten grondslag ligt aan woorden als spirit en inspiratie betekent ‘geest’. De uitdrukking is ‘inspiratie krijgen’ of ‘de geest krijgen’ en dat woord ‘krijgen’ is cruciaal. Je kunt inspiratie nooit maken, je kunt hem alleen maar ontvangen. Inspiratie is een ongrijpbaar fenomeen, je kunt hem niet vastpakken, wel verwelkomen. Onze spirit is levendig en dus onvoorspelbaar.

Dé ingang waardoor de inspiratie naar binnen kan komen is onze ademhaling. Dat zit ook al in het woord, inspirare in het Italiaans (en het Latijn) betekent inademen. De meeste mensen die gaan zingen nemen nauwelijks tijd om adem te halen, en de meeste muziek biedt daar trouwens ook niet heel veel tijd voor. Raak je je inspiratie kwijt? Stop met produceren, haal adem, ga naar binnen. Daar tref je altijd iets aan om te zingen. Misschien bevalt je dat wat je aantreft, misschien niet, maar denk niet dat er niets is: er is altijd iets, er is altijd genoeg in je om mee te zingen.

Voor de zanger volgt op de inademing tamelijk snel de uitademing. Het is zaak om dan ook zonder aarzeling te laten horen wat er van binnen leeft, om de spirit te laten klinken, volmaakt en onvolmaakt tegelijkertijd. Dat is een belangrijk verschil met schrijven: het verkneukelmoment is bij zingen nogal kort. Een schrijver kan zich lang verheugen, dat is fijn, maar het geeft ook heel veel tijd om te gaan twijfelen, schrappen, verbeteren, schuiven, aanpassen, inkorten, uitbreiden. Een deadline kan dan behulpzaam zijn, daarna gaat het geschrevene de wereld in, volmaakt en onvolmaakt tegelijkertijd.

Zaterdag 25 september gaan we het boek feestelijk presenteren. De presentatie zelf zal plaatsvinden aan het eind van een workshopdag rond de vreugde van stembevrijding. Het eerste dee van die workshop zullen we gezamenlijk doorbrengen, zingend, oefenend zullen we dan de principes van stembevrijding verkennen. Na de lunch zijn er workshops in kleinere groepen, geleid door stembevrijders. Voor dit geheel, ochtend en middagworkshop kun je je inschrijven, je zult op onze website (en in de volgende nieuwsbrief) binnenkort informatie aantreffen over de praktische détails van die dag, de wijze van inschrijven en de kosten die eraan verbonden zijn, daarvoor vragen we je dus nog even geduld. Aan het eind van de betreffende middag vindt dan de boekpresentatie plaats, die is openbaar, dus ook toegankelijk voor wie niet de rest van de dag heeft meegedaan. En jazeker, ook dan zal natuurlijk gezongen worden.

Je bent van harte welkom op deze vreugdevolle dag. En eerder ook al, trouwens.

Jan Kortie