menu

Dataveiligheid en privacy

Jan Kortie Muziekproducties  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Jan Kortie Muziekproducties verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van de Stembevrijders nieuwsbrief en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Het gaat om

  • uw e-mailadres

Jan Kortie Muziekproducties verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Toegang te geven tot een niet openbaar gedeelte van de website
  • Verzenden van een digitale nieuwsbrief
  • U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Bij Jan Kortie Muziekproducties is geen sprake van besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen van uw gegevens.

Jan Kortie Muziekproducties bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor gebruikers die zich op onze site registreren, slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Jan Kortie Muziekproducties wisselt gegevens uit met het Centrum voor Stembevrijding te Amsterdam. Jan Kortie Muziekproducties verkoopt uw gegevens verder niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Jan Kortie Muziekproducties gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten et cetera). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich op precies dezelfde manier als wanneer de bezoeker deze andere website bezoekt.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account heeft en ingelogd bent op die website.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jankortie.nl.

Jan Kortie Muziekproducties neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jankortie.nl

Jan Kortie Muziekproducties wijst u er verder op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens