menu

Het Lied van de Ziel – Muziekboekje (deel 2)
Mantra's op muziek van Jan Kortie

In de negen jaren die verstreken zijn sinds we ons eerste muziekboekje publiceerden is er een dertigtal nieuwe liederen bijgekomen, en het werd tijd om de bladmuziek van die mantra’s beschikbaar te maken. Dat doen we nu in dit tweede muziekboekje.

Behalve teksten en melodieën tref je ook piano- en gitaarakkoorden aan. Bovendien vind je bij ieder lied een korte column. Zo is dit boekje zang- en leesvoer ineen.

Het boekje is nu leverbaar in de tweede gewijzigde druk. We hebben in deze druk de toonsoorten van een aantal liederen aangepast. Ze zijn wat eenvoudiger gemaakt, om ze voor meer mensen toegankelijk te laten zijn. In de praktijk zingen we sommige mantra’s soms in een toonsoort die een halve toon hoger of lager is dan de bladmuziek nu vermeldt.