Opleiding tot Stembevrijder® ‘Ode an die Freude’
Start oktober 2023, Oriëntatie-avond 30 mei

WIE VRIJ-UIT ZINGT IS EEN RIJK MENS.
Wie zelf die ervaring kent en een ander daar ook toe kan brengen is zo mogelijk nog rijker.

Heb jij dat in je? Heb jij het verlangen om mensen terzijde te staan in het bevrijden van hun stem? Dan ben je welkom in Ode an die Freude, onze tweejarige Opleiding tot Stembevrijder die jaarlijks na de zomer van start gaat, in 2023 voor de 19e keer. We leren je daar geen methode. We helpen je wel om op jouw geheel eigen wijze inhoud te geven aan dit werk. Er zijn geen twee mensen die hetzelfde zingen. En er zijn geen twee stembevrijders die hetzelfde werken. En deze wereld heeft grote behoefte aan stembevrijders in allerlei soorten en maten.

Op de site van het Centrum voor Stembevrijding vind je een uitvoeriger beschrijving van de opleiding. Je kunt daar ook de folder aanvragen en je aanmelden. Op dinsdagavond 30 mei vindt er een oriëntatiebijeenkomst over de opleiding plaats in Amsterdam.