menu

Corporate Singing
Waar gezongen wordt daar gebeurt wat.

NL
EN
Zingen is een machtig instrument als het gaat om het aanboren van de vitaliteit van een groep of om de individuele ontwikkeling van mensen. Waar gezongen wordt daar gebeurt wat. Maar hoe krijg je mensen zover, zelfs in een wat formelere setting? Hoe verleid je Nederlanders om te gaan zingen?

Dat hangt nogal af van de situatie, van het doel van de bijeenkomst, van de grootte en de samenstelling van de groep. Gaat het om 8 mensen, of 80 of 800? Zie hier een aantal mogelijkheden.
Singing is a powerful instrument. It can energize a group, but it can also play a vital role in the development of individuals. Where people sing inevitably something interesting happens. How do you seduce people to start singing even in a more formal setting?

That depends on the occasion. What's the goal, what's the group like? Are there 8, 80 or 800 participants? Let's show you some of the possibilities.
NL
EN
Entertaining
Als het om een bijeenkomst met een grote groep gaat laat Jan Kortie zich graag aankondigen als een 'deskundige gastspreker'. De zaal maakt dan kennis met een vriendelijke hoogleraar communicatiewetenschappen, die op lichtvoetige, geestige maar niettemin geloofwaardige wijze ingaat op de thematiek die aan de orde is.

Gaandeweg komen er meer en meer wonderlijke elementen in de lezing. De gepresenteerde 'statistieken' vertonen bijvoorbeeld regelmatig het woord 'zingen'.

De meeste aanwezigen begrijpen geleidelijk wel dat er gezongen zal gaan worden. En als ze dan via een aantal eenvoudige en vrolijk makende oefeningen tot geluid maken en zingen worden verleid, dan vinden ze dat nog leuk ook. En dan voelt het niet eens aan als gedwongen, maar eerder als spontaan.

Dat culmineert in een voor de gelegenheid geschreven lied, op een bekende melodie. En zelfs daarna is nog niet iedereen ervan overtuigd dat het wetenschappelijk kaliber van deze hoogleraar twijfelachtig is. 
Entertaining
When performing for a large group, Jan Kortie is often announced as a 'guest expert'. His introduction looks and sounds perfectly serious in the beginning, although humor plays an important part. As the lecture advances, more and more strange and extravagant elements appear.

For example the word 'singing' occurs often in the presented 'statistics'.

For most participants it is then no longer a complete surprise when they are invited to stand up. With the help of some easy and comic exercises they are then seduced to make sounds and to sing.

This results in a song specially written for the occasion, on a well known melody.
NL
EN
Uitvoeriger projekten

Als er meer tijd beschikbaar is openen zich tal van mogelijkheden. Dan kunnen we bijvoorbeeld van het management of van het hele personeel een heus koor maken. Daar gaan we mee repeteren voor een uitvoering bij een feest, een opening, een afscheid.

Iedere groep die groot genoeg is kan meerstemmig zingen en dat heeft een ongekende uitwerking, zowel op de groep zelf als op het publiek. Er zijn diverse vormen denkbaar: management zingt voor personeel, accountmanagers zingen voor klanten, medewerkers zingen voor de afscheidnemende directeur.

En let wel, het is niet zomaar een liedje-voor-de-gelegenheid, het is een koor dat onbegrijpelijk goed klinkt. Waardoor de zaal maar wat graag mee wil doen. Eventueel nodigen we een bekende solist uit om het nog onvergetelijker te maken.
More detailed projects

In performances like the ones described above entertainment and singing together are the most important ingredients, more than the contents.

His experience as a choir director, singing teacher and management coach enables Jan Kortie to provide his public with lively stories about the parallels between the musician's practice and the manager's.

How does creativity work, how does one become an animating leader, how does one cope with pressure at work?

A story everyone recognizes is illustrated by singing exercices and moments of reflection and is concluded by singing together.
NL
EN
Trainingen en workshops

In trainingen kunnen we de deelnemers aan den lijve laten ervaren hoe ze omgaan met creativiteit, intuïtie, samenwerking, leiderschap, presentatie en communicatie. En welke bronnen ze daarbij nog in zichzelf kunnen aanboren. Zingen is immers misschien wel de meest directe vorm van expressie.

Een leiderschapstraining bijvoorbeeld waarin de deelnemers zelf als dirigent optreden geeft veel inzicht en oefening in oprechte autoriteit die werkt omdat hij authentiek is. Dit soort trainingen heeft tegelijk een duidelijk teambuildingseffect; men laat immers al zingend zichzelf aan de anderen zien op een manier die meer zegt dan heel veel mooie woorden.

In opleidingen waar het gaat om werken met mensen kan een module stembevrijding veel betekenen. Onze stem is immers rechtstreeks verbonden met ons hart. Zingend valt er veel te leren over het belang van werkelijke aanwezigheid, openheid en gevoeligheid.
Smaller groups

In smaller groups, singing can help participants to develop their creativity, intuition, leadership, cooperation, presentation and communication skills.

Singing is the most direct way of expression, it doesn't require specific knowledge or talent from the participants to be quite effecive as training.

At the same time these courses create a clear teambuilding effect: while singing, people show themselves to others in a way that says more than a lot of beautiful words.