Mantrazingen
 
               
                    Live opname maart 2009, Amstelkerk in Amsterdam
 

                                                        
 
Het Lied van de Ziel wordt in Amsterdam voortaan georganiseerd door het Centrum voor Stembevrijding!

Ongeveer eens in de maand organiseren wij in Amsterdam Het Lied van de Ziel. Het licht is gedempt, de sfeer is verstild, meditatief. Een kwartier voor we gaan zingen wordt het stil, er zijn alleen nog pianoklanken. Als we beginnen nemen we een paar liederen door. Voor de meeste mantra's is dat niet eens nodig, iedereen kan daar al snel in meedoen.
                                   
We zingen met een grote groep eenstemmige en eenvoudig meerstemmige mantraís en andere mooie, gewijde melodieŽn uit zeer diverse religieuze en spirituele richtingen, in allerlei talen. Veelal met pianobegeleiding. Een deel van de muziek is zeer ingetogen, een ander deel is uitbundig en vreugdevol.

Het gaat om korte stukjes tekst, soms maar een paar woorden, een enkele zin. Op een melodie die je gemakkelijk onthoudt. Denken is niet nodig. En dat schept ruimte om gewoon te zijn met de klank, met de samenzang, met de betovering van de herhaling en de soms wonderschone muziek die daaruit als vanzelf ontstaat.

Tussen het zingen door zijn we stil, de afwisseling van stilte en gezang doet beide nog meer tot hun recht komen. 'Stilte is de golflengte waarop de ziel tot ons spreekt', zei de popmusicus Sting ooit. De muziek houdt dan ook eigenlijk niet op, hij klinkt na, trilt door en inspireert.
 
En in de stilte wordt nieuwe muziek weer geboren.
 
We hangen niet één specifieke spirituele richting aan, de liederen komen uit allerlei culturen en tradities, die immers in wezen over hetzelfde spreken. Er is geen verplichting, er is niets voorgeschreven dat je zou moeten voelen of geloven. Zo kunnen we ons openen voor de soms magische momenten waarop heelheid en éénheid voelbaar zijn.
 
In de eenvoud schuilt de magie van het zingen van mantraís: de toewijding aan de eenvoud van de ziel. De waarheid is nooit ingewikkeld. Voor een oprechte klank is geen zangscholing vereist, geen goed je best doen. 
 
Jij met jouw stem, precies zoals die nu is, meer is niet nodig. 

Behalve in Amsterdam vindt Het Lied van de Ziel ook op allerlei andere plaatsen in Nederland en BelgiŽ plaats, op initiatief van lokale organisatoren die Jan Kortie uitnodigen.

Je bent van harte welkom om mee te komen doen.
 

In de media

Op 10 maart 2019 was Jan Kortie aan 't werk te zien in het programma Iedereen Verlicht van de NTR, bekijken: klik hier  (vanaf 17:06).

Een journaliste van het tijdschrift Volzin heeft op 23 december 2012 Het Lied van de Ziel bezocht en Jan Kortie geÔnterviewd. Klik hier om het te lezen. 
 
In februari 2009 heeft een journaliste van het dagblad Trouw een van onze avonden bezocht. Haar verslag geeft een goed beeld van wat je kunt verwachten. Wie het wil lezen: klik hier.