Uitvoeriger projekten
Als er meer tijd beschikbaar is openen zich tal van mogelijkheden. Dan kunnen we bijvoorbeeld van het management of van het hele personeel een heus koor maken. Daar gaan we mee repeteren voor een uitvoering bij een feest, een opening, een afscheid. Iedere groep die groot genoeg is kan meerstemmig zingen en dat heeft een ongekende uitwerking, zowel op de groep zelf als op het publiek. Er zijn diverse vormen denkbaar: management zingt voor personeel, accountmanagers zingen voor klanten, medewerkers zingen voor afscheidnemende directeur. En let wel, het is niet zomaar een liedje-voor-de-gelegenheid, het is een koor dat onbegrijpelijk goed klinkt. Waardoor de zaal maar wat graag mee wil doen. Eventueel nodigen we een bekende solist uit om het nog onvergetelijker te maken.

Philips Nijmegen

Voor ruim vijftig (bijna alleen mannelijke) managers werd een tweedaags seminar georganiseerd over kwaliteitsverbetering. Het avondprogramma bestond uit een op het thema toegespitst optreden van Mathilde Santing, gecombineerd met een door Jan Kortie geleide zangworkshop. Aan het eind van de avond stond de groep als een echt mannenkoor te zingen met Mathilde Santing in de solorol.   


Regionale Thuiszorg

In het kader van het fusieproces van drie Thuiszorg- instellingen in Noord-Holland werd een groot fusiefeest voor het personeel georganiseerd. Om de integratie van de management-laag te bevorderen werd besloten om het gehele management en de staf een groot koor te laten vormen voor de gelegenheid. Er werd een optreden voorbereid van een kwartier met (deels toepasselijk) meerstemmig repertoire. De uitvoering hiervan, waarbij ook de zaal een rol kreeg toebedeeld, vormde het onbetwiste hoogtepunt van de feestavond.