Algemene informatie
CRKBO 
De Academie voor Stembevrijding is een bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) geregistreerd opleidingsinstituut. Hierdoor zijn onze opleiding, de nascholingsworkshops voor professionals en indivuele coaching vrijgesteld van BTW.
 
Algemene Voorwaarden Academie voor Stembevrijding
Download hier onze Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle door de Academie voor Stembevrijding georganiseerde activiteiten.

Lees hier onze Algemene Voorwaarden

Klachtenregeling
Wij doen onze uiterste best onze leerlingen en klanten van de Academie voor Stembevrijding zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent en daarover een klacht wilt indienen.

Lees hier onze Klachtenregeling.
 

Terug naar Opleiding