Welkom bij Jan Kortie & de Academie voor Stembevrijding
Zingen hoort bij ons mens-zijn.
Het is even natuurlijk als ademhalen.
 
 

Jan Kortie is de grondlegger van stembevrijding. Hij ontwikkelde in de loop van de afgelopen 30 jaar een onorthodoxe, opgewekte benadering van zingen en schreef daar ook een boek over, getiteld Jouw ziel wil zingen. Hij richtte de Academie voor Stembevrijding op waar hij, met de collega's die door hemzelf zijn opgeleid, tal van activiteiten aanbiedt. 
 


Jan in tv-programma de Nachtzoen (maart 2017) 
 
Wat is stembevrijding? 

Het is een wijdverbreid misverstand dat zingen een vaardigheid zou zijn die sommigen wél en anderen niet kunnen aanleren. Zingen is een natuurlijk fenomeen, het is natuurlijker dan spreken. Je hoeft dus niet je best te doen om zo goed mogelijk te zingen. Je kunt al zingen. Jouw lied vertelt over wie jij bent, niemand kan jouw lied beter zingen dan jij. Over die moeiteloze, eenvoudige manier van zingen gaat stembevrijding.