Welkom
 Jan Kortie is stembevrijder.
Hij ontwikkelde in de loop van de afgelopen 25 jaar een onorthodoxe, opgewekte benadering van zingen en schreef daar inmiddels ook een boek over, getiteld Jouw ziel wil zingen.
 

Het is een wijdverbreid misverstand dat zingen een vaardigheid zou zijn die sommigen wél en anderen niet kunnen aanleren. Het is een natuurlijk fenomeen, even natuurlijk als ademhalen en nog natuurlijker dan spreken. Je hoeft dus niet je best te doen om zo goed mogelijk te zingen. Je kunt zingen wat er in jou leeft, moeiteloos. Niemand kan jouw lied beter zingen dan jij. Daarover gaat stembevrijding.

 
 
 

"Ik zing niet omdat ik gelukkig ben.
Ik ben gelukkig omdat ik zing."
(William James
)